✨ Empower Your Team for Excellence : The Complete Handbook for Boosting Employee Engagement and Driving Peak Performance
+

9 Populairste Leiderschapsstijlen om Effectief te Leiden. Vind de jouwe!

Last Updated on 
14 min read
leiderschapsstijl

Leiderschapsstijlen zijn inherent, of ze ontwikkelen zich met tijd en oefening. Het is meer dan een positie van autoriteit. Goed leiderschap is een keuze. Zelfs in de meest uitdagende situaties nemen zij verantwoording voor hun daden.

Maar wat is dat ene ding dat je nodig hebt om een leider te zijn? Kan je het raden?

Mensen! Ja. Dat is het!

Mensen zijn sociale dieren. Als ze erkenning krijgen voor hun goede werk, zullen ze in de toekomst waarschijnlijk beter presteren. Maar zullen mensen u ook volgen zonder enige extrinsieke of intrinsieke motivatie? Zijn ze bereid uw voorbeeld te volgen?

Lees verder om alles te weten te komen over leiderschapsstijlen.

Wat is leiderschapsstijl?

Een goede leider geeft een duidelijke visie op de doelstellingen en de missie van het bedrijf. Naast de winst die je maakt of de cijfers aan het eind van het jaar, geeft een leider een gevoel van doel achter iemands handelen. Wat is het nut van de groei? Wat is jouw impact op het succes van het bedrijf?

Leiderschapsstijlen zijn de manier waarop een leider een team door verschillende stadia leidt. Deze stijlen dicteren hoe een leider plannen uitvoert, leiding geeft, en werk overziet. Gebaseerd op verschillende persoonlijkheden en methodes, zijn er veel verschillende stijlen.

"De grootste leider is niet noodzakelijk degene die de grootste dingen doet. Hij is degene die de mensen de grootste dingen laat doen." – Ronald Reagan.

Nu we een idee hebben van hoe een leider de organisatie als geheel beïnvloedt, laten we eens kijken naar de verschillende soorten leiderschap.

Transactionele Leiderschapsstijl

A-transactional-leader-rewarding-to-motivate-employees-to-work

"De taak van leiderschap is niet om grootsheid in mensen te stoppen, maar om het uit te lokken, want de grootsheid is er al."
– John Buchan

Wat komt er bij u op als u het woord "transactie" ziet? In letterlijke termen betekent het de overeenkomst om iets te kopen of te verkopen. In dit geval gaat het om een overeenkomst tussen de leider en de volgelingen.

Transactioneel leiderschap is een "geven en nemen" scenario. Beloon of straf uw werknemers volgens de normen van de organisatie. Iedereen weet wat hij moet doen, waarom hij het moet doen, en volgens welke norm. Evaluatie van werknemers prestaties gebeurt met vooraf bepaalde criteria en doelstellingen.

Deze stijl kan effectief zijn als de werknemers ook gemotiveerd worden door extraatjes en voordelen. Het werkt het best als de taken repetitief en doelgericht zijn.

Belangrijkste Kenmerken van de Transactionele Leiderschapsstijl

 • Concentreert zich op het beknopt stellen van doelen en het communiceren van duidelijke verwachtingen aan de werknemers.
 • De werknemers moeten even gemotiveerd zijn door de juiste hoeveelheid beloningen en erkenning te krijgen.
 • Ideaal voor grote bedrijven met wereldwijde teams.
 • Transactionele leiders verkiezen een typische workflow en voldoen aan de dagelijkse quota.

Voor- en nadelen van de Transactie Leiderschap Stijl

Voors

 • Gunstig in crisisbeheersing
 • Haalbare kortetermijndoelstellingen
 • Duidelijke structuur
 • Systematisch en gemakkelijk te begrijpen
 • Gevoel van eerlijkheid

Nadelen

 • Motivatie alleen door beloningen
 • Gebrek aan aandacht voor het opbouwen van relaties
 • Ontmoediging van innovatie en creativiteit
 • Ontbreken van langetermijndoelstellingen
 • Geen ruimte voor verdere ontwikkeling

Werkt het best bij grote bedrijven met routineklussen waar het team al gemotiveerd is en experts zijn die een beetje richting nodig hebben.

Transformationele Leiderschapsstijl

Transformational-leader-providing-team-members-oppertunities-to-explore-different-ideas

"Als je iets nieuws wilt, moet je stoppen met iets ouds te doen."
– Peter Drucker

Deze leiderschapsstijl gelooft in het concept van het transformeren van iets in iets beters. Transformationele leiders bieden de teamleden mogelijkheden om verschillende ideeën en benaderingen te verkennen. Zij laten hun creatieve sappen stromen.

U geeft uw team het gevoel dat u om hen geeft door hen op de eerste plaats te zetten. U geeft blijk van zorg en bezorgdheid voor uw teamleden en hun problemen. Dit bevordert een gevoel van verbondenheid, saamhorigheid en loyaliteit ten opzichte van de organisatie.

Maar vertrouwen op lof en aanmoediging kan na verloop van tijd ook leiden tot middelmatige prestaties. Het kan ook resulteren in een gebrek aan sterke, duidelijke richting voor het bedrijf. Leiders moeten een evenwicht vinden om ervoor te zorgen dat mensen zich niet te comfortabel gaan voelen.

Belangrijkste kenmerken van transformationele leiderschapsstijl

 • Werkt het best als je frisse ideeën of nieuwe perspectieven nodig hebt.
 • Er is ook een bijzondere bereidheid tot risico in deze leiderschapsstijl. Dat komt omdat leiders altijd op zoek zijn naar betere manieren. Het betekent dat men uit zijn comfortzone treedt.
 • Deze stijl stimuleert zowel de professionele als de persoonlijke groei van de werknemers.

Voors en tegens van transformationele leiderschapsstijl

Voordelen

 • Het geeft veel vrijheid aan de teamleden
 • Het moedigt creativiteit aan
 • Het breekt monotonie
 • Het stimuleert leren en ontwikkeling
 • Het moedigt verandering aan

Nadelen

 • Te veel aandacht voor het grotere plaatje
 • Regelmatige feedback is essentieel
 • Te veel vrijheid kan ook riskant zijn
 • Niet altijd detail georiënteerd
 • Het kan leiden tot een burn-out bij de werknemer

Gebruik deze stijl als uw bedrijf voortdurend moet innoveren en de massa moet voorblijven, zoals in de internet- of IT-industrie.

Dienende Leiderschapsstijl

A-servant-leader-helping-an-employee-to-reach-his-goal

"De eerste verantwoordelijkheid van een leider is de realiteit te definiëren. De laatste is om dank je wel te zeggen. Daartussenin is de leider een dienaar."
– Max De Pree

De dienende leiders werken volgens het idee van eerst dienen, dan leiden.

Deze stijl van leidinggeven gaat uit van het motto: "Je managet andere mensen zoals je zelf zou willen managen." Je zorgt ervoor dat iedereen zijn taak kent. Zorg ervoor dat ze alle gereedschappen en benodigdheden hebben die ze nodig hebben voordat ze beginnen. Als ze dat niet hebben, bied je ze alles wat ze nodig hebben om te slagen.

Deze stijl is favoriet bij de werknemers. Het doet wonderen voor het werknemers moreel en de werknemerservaring. Maar als je het niet in evenwicht brengt, kan dit ertoe leiden dat je team de show gaat runnen. Het kan resulteren in een gebrek aan autoriteit, weinig richting en visie.

Belangrijkste Kenmerken van Dienend Leiderschap Stijl

 • Deze stijl heeft een hoge graad van bewustzijn naar het team toe. Leiders van deze categorie zijn goede luisteraars. Het geeft hen een beter begrip van de sterke en zwakke punten van het team.
 • Geweldig om respect, vertrouwen en loyaliteit op te bouwen.
 • Helpt bij het opbouwen van een solide bedrijfscultuur.

Voor- en nadelen van een dienende leiderschapsstijl

Voordelen

 • Het bevordert eigenaarschap en verantwoordelijkheid
 • Het verhoogt het moreel en het vertrouwen van de werknemers
 • Het schept vertrouwen binnen het team
 • Teamleden voelen zich gewaardeerd
 • Leiders houden rekening met de mening van werknemers en geven er prioriteit aan

Nadelen

 • Dienende leiders kunnen soms als onbekwaam worden gezien
 • Het kan soms verwarring stichten
 • Trage besluitvorming
 • Teamleden zijn misschien niet bekwaam om beslissingen te nemen
 • Leiders verliezen hun autoriteit

Werkt het best voor een divers team, waar persoonlijk management voor elk lid vereist is.

Democratische leiderschapsstijl

A-democratic-leader-asking-for-suggestions-from-his-team-members

"Een goed functionerende, robuuste democratie vereist een gezonde, opgeleide, participerende aanhang, en een opgeleid, moreel gefundeerd leiderschap."
– Chinua Achebe

De democratische leiderschapsstijl heeft wat je noemt de "twee is beter dan één" filosofie. Democratische leiders leggen de nadruk op de inbreng en de ideologie van de werknemers. In de zakenwereld wordt dit ook wel "participatief leiderschap" genoemd.

Dit type leider neemt de uiteindelijke beslissing. Maar op andere momenten kunnen democratische leiders macht delegeren aan volgelingen. Dit gezegd zijnde, is een democratisch leider niet vrij van verantwoordelijkheid. Hij is nog steeds verantwoordelijk voor alle resultaten.

Dit is de gedecentraliseerde benadering van macht en gezag. (In tegenstelling tot de gecentraliseerde aanpak van autocratische leiders, die we later zullen behandelen).

Belangrijkste kenmerken van de democratische leiderschapsstijl

 • Een democratisch leider zoekt input en feedback van volgelingen om beslissingen te nemen.
 • De leider gelooft dat hij de beste beslissing kan nemen met veel input van volgelingen.
 • Niet de beste aanpak voor een crisis wanneer de druk hoog is en de tijd krap.
 • Deze leiderschapsstijl benadrukt het aspect van gelijkheid op de werkplek. Aanhangers van deze stijl houden rekening met alle inbreng, ongeacht de rang.

Voors en tegens van de democratische leiderschapsstijl

Voordelen

 • Verhoogde productiviteit van het personeel
 • Verhoogde werktevredenheid
 • Ondersteunt diverse ideeën
 • Verbeterd bewustzijn van bedrijfswaarden
 • Bouwt een sterk team

Nadelen

 • Toont een gebrek aan deskundigheid
 • Kansen om met afwijzing om te gaan
 • Elke mening wordt niet gewaardeerd
 • Niet effectief in een crisis
 • Resulteert in traag besluitvormingsproces

Werkt het beste bij alle soorten organisaties. Hoewel plaatsen waar strikte procedures vereist zijn, zoals de verwerkende industrie, is democratisch leiderschap niet de beste keuze.

Autocratische Leiderschapsstijl

An-autocratic-leader-showing-his-team-the-path-to-follow

"Niemand zal veel macht delegeren aan een secretaris die ze niet kunnen controleren."
– Micheal Bloomberg

Hoe stel je je een autocratische leider voor?

We stellen ons voor dat iemand de kamer binnenstormt en mensen vertelt wat ze moeten doen.

Zoals de naam doet vermoeden, is autocratisch leiderschap een op de baas gerichte benadering van leiderschap. De leider heeft absolute controle over de hele operatie. Zij hebben een top-down benadering van communicatie. Zij dicteren instructies, beleid, en activiteiten en verwachten dat de volgelingen zich daaraan houden. U kunt een hoge machtsdynamiek zien tussen de leider en de volgelingen.

Autocratische leiders hechten weinig tot geen belang aan socialiseren en teambuilding activiteiten. Deze leiders nemen geen input of feedback van groepsleden. Zij beoordelen een situatie vanuit hun eigen perspectief.

Belangrijkste Kenmerken van Autocratisch Leiderschap Stijl

 • Werkt het best als er snel een beslissing moet worden genomen.
 • Een autocratische leiderschapsstijl kan helpen een conflict op korte termijn te onderdrukken. Maar het lost het conflict niet op.
 • Bij deze leiderschapsstijl is er een kolossaal gebrek aan vertrouwen bij de ondergeschikten. Daarom ligt de macht om alle beslissingen te nemen in de handen van de leider.

Voor- en nadelen van de autocratische leiderschapsstijl

Voordelen

 • Leiders hebben een systematische doelbepaling
 • Ze houden zich strikt aan de regels
 • Zeer gestructureerde omgeving
 • Goed voor snelle besluitvorming
 • Het kan helpen in conflictsituaties

Nadelen

 • Het beperkt creativiteit en innovatie
 • Het kan leiden tot een laag moreel binnen het team
 • Niet geschikt voor bedrijven met een samenwerkingscultuur
 • Het kan ontbreken aan werkrelaties en verbinding
 • Leiders kunnen wendbaarheid missen

Beste aanpak wanneer consensus niet mogelijk is en de leider een oordeel moet vellen.

Autocratic-leadership-style
(Bron - https://giphy.com/)

Kunt u iemand bedenken die zulke kwaliteiten als leider uitstraalt? Laat het ons weten in de commentaren hieronder.

Laissez-Faire (Delegatieve) Leiderschapsstijl

Laissez-Faire-leader-giving-an-employee-oppertunity-to-decide

"Als je de juiste mensen kiest en ze de kans geeft hun vleugels uit te slaan en daar een vergoeding als drager achter zet, hoef je ze bijna niet te managen."
– Jack Welch

"Laissez-Faire" is een Franse term die "laten doen" of "laten doen" betekent. Sommige critici noemen het de "Zero leadership" stijl. Het is een filosofie van niet-inmenging. Leiders geven aanwijzingen of doelen en zullen je minder vaak controleren. Ze houden minder vergaderingen en verwachten dat je het alleen doet.

Belangrijkste kenmerken van de Laissez-Faire Leiderschapsstijl

 • Een laissez-faire leider stelt veel vertrouwen in zijn leden en hun capaciteiten.
 • Deze managementstijl werkt door een grotere autonomie van de werknemer toe te staan. Het zorgt vervolgens voor meer creativiteit op de werkplek.
 • Constructieve feedback is een vitaal onderdeel van deze leiderschapsstijl.

Voor- en nadelen van de Laissez-Faire Leiderschapsstijl

Voordelen

 • Werknemers krijgen alle ruimte voor persoonlijke groei
 • Het stimuleert leren en ontwikkeling
 • Het geeft werknemers de vrijheid om op hun eigen manier te werken
 • Er is geen microbeheer
 • Snellere besluitvorming

Nadelen

 • Verwarring in het team als gevolg van onduidelijke doelstellingen
 • Te veel vrijheid kan leiden tot isolement en belemmert teambuilding
 • Het kan leiders minder verantwoordelijk maken
 • Het kan passiviteit veroorzaken bij leiders
 • Moet bekwame teamleden hebben

Werkt het best als de leider een groep mensen heeft die al uitblinken in hun vaardigheden.

Bureaucratische Leiderschapsstijl

A-bureaucratic-leader-listing-down-rules-to-be-followed

"De bureaucratie is een cirkel waaruit niemand kan ontsnappen. Haar hiërarchie is een hiërarchie van kennis."
– Karl Marx

Bureaucratische leiders leven volgens de regels. Er zijn bepaalde tijden dat je verwacht dingen gedaan te krijgen volgens "het boekje."

U wilt een tatoeage laten zetten en u verwacht dat de tatoeëerder de oorspronkelijke procedure volgt. U wilt uw auto laten repareren en u wilt dat de monteur het probleem volgens de regels oplost. Evenzo wilt u uw team leiden volgens de wetten van het boek.

Bureaucratische leiders volgen altijd specifieke regels en houden zich daar te allen tijde aan. Toch kan deze leiderschapsstijl soms erg rigide zijn. Deze rigiditeit beperkt de mate van creativiteit in het proces.

Belangrijkste Kenmerken van de Bureaucratische Leiderschapsstijl

 • Een bureaucratische leider houdt van regels, beleid en volgt procedures nauwgezet. Besluitvormingsprocessen verlopen doorgaans traag.
 • Er is geen ruimte voor nieuwe ideeën of innovaties. Werknemers volgen routinematige methoden om problemen op te lossen.
 • Een managementaanpak van deze soort is ook zeer goed georganiseerd. Leiders delegeren hier de taken volgens rangen voor betere resultaten en verantwoording.

Voor- en nadelen van een bureaucratische leiderschapsstijl

Voordelen

 • Stijve leiderschapsstijl
 • Het moedigt verandering en improvisatie niet aan
 • Het meest geschikt voor grote productieorganisaties
 • Snelle uitvoering van taken
 • Het is voorspelbaar

Nadelen

 • Geen ruimte voor creativiteit
 • Gebrek aan concurrentie
 • Moeilijk om zich aan veranderingen aan te passen
 • Moet de regels volgen en opvolgen
 • Trage persoonlijke groei en ontwikkeling

Werkt het best in grote industrieën zoals productiebedrijven waar de werknemers routinetaken uitvoeren.

Charismatische Leiderschaps Stijl

Traits-of-a-charismatic-leader

"Charisma is het ongrijpbare dat maakt dat mensen je willen volgen, om je heen willen zijn, door je beïnvloed willen worden."
– Roger Dawson

Charismatische leiders zijn degenen die de daad bij het woord kunnen voegen. De leiders van deze stijl zijn meesters in communicatie en overreding met een gevoel van charme. Zij hebben een specifiek soort aantrekkingskracht, aantrekkingskracht en magnetisme. Het helpt hen om mensen hun leiding te laten volgen. Zij inspireren, prikkelen, en wakkeren enthousiasme aan onder de teamleden.

Enkele charismatische leiders waar we aan kunnen denken zijn de Dalai Lama en Obama. Zij stralen warmte en aanwezigheid uit als ze een kamer binnenlopen. Het is, wat zij noemen, de aura!

Sommige mensen worden charismatisch geboren, en sommigen verwerven het mettertijd en door ervaring.

Belangrijkste kenmerken van Charismatisch Leiderschap Stijl

 • Charismatische leiders zijn zeer zelfverzekerd in hun aanpak. Zij hebben zelden zelftwijfel over hun beslissingen en bezitten een zeer invloedrijke persoonlijkheid.
 • Zij hebben invloed op een grote groep volgelingen.
 • Zij voeden de motieven van de werknemers en geloven in de bekwaamheid van de werknemers.
 • Zij stellen hoge verwachtingen en competentie en fungeren als rolmodel voor de werknemers.

Voors en tegens van Charismatisch Leiderschap Stijl

Voordelen

 • Het motiveert en inspireert het team
 • Het moedigt teamwerk en samenwerking aan
 • De mening van de werknemers wordt in aanmerking genomen
 • Het creëert een gevoel van positieve verandering

Nadelen

 • Leiders kunnen een beetje narcistisch zijn
 • Het wordt vaak gezien als oppervlakkig
 • De leiders kunnen egocentrisch worden
 • Het kan soms leiden tot te veel beloven en te weinig presteren

Werkt het best voor sociale activisten, motiverende sprekers, of politieke leiders - iemand die moet inspireren en het vertrouwen van zijn volgelingen moet winnen.

</p>

Leiders als prinses Diana, Mahatma Gandhi en Will Smith stralen charme uit.

Coachende Leiderschapsstijl

A-coaching-leader-teaching-his-team

Leiderschap gaat over anderen beter maken als gevolg van je aanwezigheid. En ervoor zorgen dat die impact ook in jouw afwezigheid blijft bestaan.
– Sheryl Sandberg

Deze stijl van leiderschap gelooft in het coachen van de werknemers naar grootsheid. Ze zijn meestal experts in hun interessegebied en kunnen goed communiceren. Dit type leiderschap komt het meest voor in sportteams. Toch kan het soms lastig worden, omdat het tijd kost om de werknemers te begeleiden en te coachen.

**Belangrijkste kenmerken van Coachend Leiderschap Stijl **

 • Coachend leiderschap werkt het best met mensen die een coachende mentaliteit hebben en bereid zijn om van hun leiders te leren.
 • Leiders moeten ook bereid zijn tijd en energie te besteden aan het coachen van hun werknemers om hen op de lange termijn te verbeteren.
 • Empathie en vertrouwen zijn de pijlers van deze stijl van leiderschap.

Voors en tegens van coachende leiderschapsstijl

Voordelen

 • Het geeft werknemers opbouwende kritiek om hen te helpen
 • Het bevordert een gezonde werkomgeving
 • Het geeft werknemers de kans om toekomstige leiders te worden
 • Bevordert innovatie

Nadelen

 • De leiders moeten bekwaam en competent zijn
 • Niet alle werknemers kunnen mentorschap positief opvatten
 • Het is tijdrovend
 • Het is alleen van toepassing in bepaalde situaties

Werkt het best voor teams die grondig getraind moeten worden om zo goed mogelijk te presteren.

Leiderschapsstijlen in het tijdperk van Covid-19

Covid-19 heeft het zowel voor het bedrijfsleven als voor het leven in het algemeen moeilijk en omslachtig gemaakt. Het was een crisis die voor iedereen nieuw en ongekend was. Er is geen perfecte manier om een probleem aan te pakken - het is een constante methode van proefondervindelijk.

Volgens een rapport van Omhoog werk, zal 26,7% van de Amerikaanse beroepsbevolking in 2021 nog op afstand werken en 22% in 2025.

Daarom moeten leiders hun leiderschapsstijlen analyseren. Ze moeten hun leiderschapspraktijken bijspijkeren, vooral voor het post-Covid tijdperk. Het maakt niet uit welke leiderschapsstijl je hebt; zorg ervoor dat je je concentreert op deze factoren.

Drie aandachtspunten die leiders moeten aanleren tijdens een crisis-

 • Communicatie
  Communicatie is de sleutel tot goed leiderschap en betrokkenheid van werknemers. De kracht van menselijke verbondenheid houdt iedereen in beweging en streeft naar succes. Zorg voor een communicatieroutine en houd u daaraan. Zelfs op de dagen dat de medewerkers niets nieuws te vertellen hebben. Begrijp wat er gezegd en niet gezegd wordt. Het zal ervoor zorgen dat iedereen op koers blijft en nooit informatie mist.

 • Het welzijn van werknemers bevorderen
  Mensen die vanuit huis werken, moeten zowel hun werk als hun privéleven managen. Daardoor voelen ze zich gestrest, opgebrand of eenzaam op het werk. Leiders moeten analyseren hoe de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen van het bedrijf de werknemers kunnen ondersteunen. En niet te vergeten het emotionele welzijn.

 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen
  Leiders moeten hun werknemers begrijpen en zich in hen inleven. Zij moeten dus flexibiliteit en aanpassingsvermogen bijbrengen. Leiders moeten openstaan voor nieuwe ideeën en suggesties. Dit maakt thuiswerken productiever voor de werknemers. Dit zal ook helpen om de langetermijndoelstellingen van de organisatie te bereiken.

Types van leiderschap Benaderingen die de Leiders kunnen helpen tijdens de Covid crisis-

 1. Democratisch

Als u in onzekere tijden rekening houdt met de input en suggesties van uw team, zal dat iedereen ten goede komen. Het kan ook een wederzijds gevoel van respect en een betere aanpak van de besluitvorming bevorderen.
2. Transformationeel
Het is altijd een goed idee om de werknemers een stem te geven. Laat ze nieuwe standpunten en meningen naar voren brengen. Het helpt de leiders om de situatie te begrijpen. Het versterkt de band en het vertrouwen met uw werknemers door te laten zien dat u hun stem hoort.
3. Charismatisch
Wanneer mensen op zoek zijn naar kalmte in de storm, kan een charismatisch leider als anker fungeren en mensen helpen zichzelf te aarden en het doel te verduidelijken. Soms is het goed om wat humor op de werkvloer te brengen en de gemoederen wat op te vrolijken.
4. Dienaar
Volgens een artikel in Forbes is dienend leiderschap een van de beste benaderingen van leiderschap in stressvolle tijden zoals Covid. Werknemers hebben melding gemaakt van lage niveaus van stress en angst en hoge niveaus van werknemersbetrokkenheid die werkten onder een Dienend leider. Dienende leiders besteden aandacht aan het emotionele welzijn en geluk van werknemers, wat hen helpt om te gaan met de pandemische stress.

Difference-between-the-leadership-styles-template-

*(Vrijwaringsclausule: Bovenstaande analyse is gebaseerd op onze ervaring en kennis en niet op feiten en cijfers.)

Slotopmerking

Leiderschap vergt vaardigheden en hard werken om in iemands omgeving uit te blinken. Een effectieve leiderschapsstijl is niet iets dat in steen gehouwen is. Iedereen kan elke leiderschapsstijl kiezen of laten vallen of ze combineren, afhankelijk van de situatie en de mensen. Het hangt af van iemands veerkracht, emotionele intelligentie en ervaring, terwijl het zijn algemene leiderschapskwaliteiten. opwaardeert. Houd in gedachten dat het een continu proces is dat uitsluitend afhangt van de aanpassing aan de veranderende dynamiek van de bedrijfswereld.

Bovendien is een van de sterkste leiderschapskwaliteiten te zien in het leger. In het bedrijfsleven hebben we collega's en medewerkers. In het leger hebben ze broeders en zusters. Ze kunnen vechten en kibbelen, maar wanneer ze voor uitdagingen staan, vormen ze een eenheid.

Maar hoe creëerden ze uit vreemden een band zo sterk als bloedverwanten?

Gemeenschappelijke waarden, gemeenschappelijke overtuigingen en een sterk gevoel erbij te horen.

Help uw werknemers slagen. Help hen hun zelfvertrouwen op te bouwen en meer te bereiken dan zij en u zich ooit hadden kunnen voorstellen. Dat is leiderschap!

envelope
Subscribe for HR Insights

The Ultimate Guide to Employee Rewards and Recognition