Webinar ūüďĘ - Quiet Quitting is a modern form of Disengagement- How are managers dealing with it?
+

De ultieme gids voor beloningen en erkenning van werknemers

Last Updated on 
22 min read
beloningen-en-erkenning-van-werknemers

In de afgelopen twee decennia zijn beloningen en erkenning de drijvende kracht geweest achter het succes van wereldwijde bedrijven in het leveren van een bijna perfecte werknemerservaring.

In een notendop betekent beloning en erkenning de gepaste erkenning, waardering en snelle aanmoediging van de inspanningen van een werknemer.

Het is een tijd van oorlog over talenten daarbuiten.

Om toppresteerders te werven en te behouden, moet u een werkcultuur opbouwen waarin erkenning van werknemers de dagelijkse norm is.

Volgens Cicero, zou 69% van de werknemers harder werken als ze het gevoel hadden dat hun inspanningen meer gewaardeerd werden.

Terwijl bedrijven worstelen om een manier te vinden om met de wereldwijde economische vertraging om te gaan, De eenvoudige handeling van het erkennen van een werknemer op een zinvolle en gedenkwaardige manier is de ontbrekende schakel die de productiviteit kan verhogen, het personeelsverloop kan verminderen en een gevoel van verbondenheid kan cre√ęren.


Hoofdstuk 1
EEvoluerende rol van HR

Employee-Rewards-and-Recognition_Chapter1

Werkplekken ondergaan een dynamische transformatie. En met het veranderende scenario evolueren ook de HR-functies massaal.

De belangrijkste agenda is de ontwikkeling van een meer werknemergerichte werkomgeving waarin de behoeften van elke werknemer als belangrijk worden beschouwd.

Erkenning van werknemers is niet zomaar een taak die managers van hun to-do-lijstje afvinken. Integendeel, het bieden van tijdige beloningen en erkenning moet een natuurlijk onderdeel van de bedrijfscultuur worden.

Als werknemers zich gewaardeerd voelen voor hun bijdrage en werk, ontstaat er een gevoel van loyaliteit tegenover het bedrijf.

Het is geen verrassing dat de huidige dominante krachten, bestaande uit duizendjarig en Gen Z's, moeilijk te behagen zijn.

Zij zien erkenning niet als een gedenkwaardige aangelegenheid. De gevorderde arbeidskrachten van vandaag voelen zich aangewezen om krediet te krijgen voor het leveren van goed werk.

Erkenning geven op een manier die hen aanspreekt, is noodzakelijk om de nieuwe golf van werknemers aan te trekken, te behouden en tevreden te stellen.

Belangrijkste uitdagingen die uw belonings- en erkenningsinspanningen schaden

 • Gebrek aan digitalisering door het manueel belonen en erkennen van mensen.
 • Een algemeen beloningsprogramma dat niet aan de behoeften van uw organisatie voldoet.
 • Beloningen en erkenning worden niet frequent en tijdig toegekend.
 • De waardering blijft beperkt tot een bepaald deel van de beroepsbevolking.
 • De behoefte aan een goed belonings- en erkenningsplatform ontkennen.
 • Meting van de ROI van routinematige waardering van werknemers.

Hoofdstuk 2
Verschil tussen beloning en erkenning

Employee-Rewards-and-Recognition_Chapter2

Er is meer honger naar liefde en waardering in deze wereld dan naar brood
~Mother Teresa

Hoewel "beloningen" en "erkenning" door elkaar worden gebruikt, is het allesbehalve hetzelfde.

Om beide effici√ęnt te gebruiken, moeten wij weten hoe zij van elkaar verschillen.

BELONINGEN RECOGNITIE
Beloningen zijn tastbaar. Beloningen zijn meestal geldelijk of hebben een bepaalde geldwaarde die eraan kan worden gekoppeld. Erkenning is ongrijpbaar. Ook al is de waarde ervan niet meetbaar, zij blijft een integrerend deel ervan.
Beloningen zijn transactioneel van aard. Voor een bepaalde input krijgt u een output terug. Beloningen zijn dus een uitstekende manier om toptalent aan te trekken voor uw organisatie. Erkenning is relationeel van aard. Het is een vorm van het opbouwen van een emotionele band tussen de medewerkers en de organisatie. Dat maakt van erkenning de ideale manier om de genoemde toptalenten te behouden.
De beloningen zijn economisch, aangezien u een veel hoger rendement krijgt in termen van productiviteit en, uiteindelijk, bedrijfswinst voor de investering in zulke kleine hoeveelheden middelen. Erkenning is emotioneel, een psychologisch gebeuren waarbij men zich gezien, gewaardeerd en belangrijk voelt. De juiste erkenning heeft de kracht om zelfs de meest slapende werknemers te motiveren.

Hoofdstuk 3
Voordelen van beloningen en erkenning

Employee-Rewards-and-Recognition_Chapter3

Als je geen geweldige, lonende plek cre√ęert waar mensen kunnen werken, zullen ze ook geen geweldig werk leveren.
~Ari Weinzweig

Voordat we verder gaan met het hoe en waarom van het bevorderen van een waarderende cultuur op het werk, laten we eens terugblikken op de zeven meest kenmerkende voordelen van beloningen en erkenning in het bedrijfsleven:

Voordeel 1: Bedrijfscultuur

Frequente en tijdige erkenning heeft een diepgaande invloed op de cultuur van het bedrijf.

De bedrijfscultuur is de combinatie van de visie, de doelstellingen en de ideologie√ęn van een bedrijf om het grotere goed te bereiken.

Een op waardering gebaseerde werkcultuur schept vertrouwen en respect onder de leden van het personeelsbestand. Werknemers krijgen de kans om de sterke punten en unieke kwaliteiten van hun collega's te leren kennen en te prijzen.

Voordeel 2: Concurrentievoordeel

Beloningen en erkenning bevorderen een gezonde concurrentie tussen werknemers.

Door op een gestructureerde en zinvolle manier een cultuur van erkenning in te voeren, kunnen de werknemers er zeker van zijn dat hun harde werk en hun inspanningen niet onopgemerkt zullen blijven.

Werknemers proberen hun A-Game mee te brengen naar het werk, en dat is altijd gunstig voor het bedrijf.

Het helpt de onderneming haar doelstellingen sneller te bereiken en helpt de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de werknemers.

BVoordeel 3: Verbetert de relatie tussen manager en werknemer

Mensen verlaten geen baan; ze verlaten managers.

Een groot deel van de werknemerservaring is afhankelijk van de relatie die werknemers met hun managers hebben.

Beloningsprogramma's geven managers een manier om contact te leggen met de werknemers en hun waardering over te brengen. Het helpt beide partijen om de kloof tussen hen te overbruggen.

Voordeel 4: Verhoogt de teamgeest

Team erkenning en beloningen kunnen een vitale rol spelen bij het verhogen van het moreel en het bevorderen van teambuilding.

Wanneer erkenning (meestal intercollegiale erkenning) een norm wordt in het bedrijf, ontstaat kameraadschap en wordt de teamgeest versterkt.

Voordeel 5: geeft werknemers meer mogelijkheden

Een groot voordeel van erkenning is dat het de werknemers mondiger maakt.
Erkenning van werknemers inspireert hen om autonomie en verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk. Zij zijn trots op hun baan en hun bijdrage aan het succes van de onderneming.

Door inspanningen te prijzen en te erkennen, moedigt u hun inspanningen aan en stelt u hen in staat zich te ontwikkelen.

Voordeel 6: behoud van werknemers

Het in de hand houden van een groot personeelsverloop is wereldwijd de grootste uitdaging voor personeelsafdelingen.

Hoewel veel factoren ertoe leiden dat een werknemer besluit een bedrijf te verlaten, is de tevredenheid van de werknemer een cruciale factor.

De tevredenheid van de werknemers hangt vooral af van de manier waarop zij binnen de organisatie worden behandeld.

Wanneer u er een punt van maakt om uw werknemers naar behoren te erkennen, raken ze emotioneel ge√Įnvesteerd in de baan en het bedrijf als geheel. Ze hebben de neiging om langer te blijven.

Voordeel 7: Werkgever Merkbekendheid

Een goede Werkgever Merkbekendheid trekt de juiste kandidaat aan en bevordert positiviteit samen met werknemersbetrokkenheid.

Erkenning helpt bij het opbouwen van een sterke merkidentiteit. Erkenning bevordert goede relaties en draagt bij tot een levendige sfeer op het werk. Het helpt vervolgens de belangenbehartiging van werknemers te bevorderen.

Wanneer werknemers zich op de werkplek gewaardeerd voelen, worden zij actieve pleitbezorgers voor het bedrijf en zijn producten.


Hoofdstuk 4
Beloningen en erkenningsstatistieken

Employee-Rewards-and-Recognition_Chapter4

employee-rewards-and-recognition-statistics
(Bronnen: HR Technologist, Gartner, Globoforce, OGO, Achievers, Glassdoor)


CHoofdstuk 5
Technologie voor beloningen en erkenning

Employee-Rewards-and-Recognition_Chapter5

Neem de tijd om werknemers te waarderen, en zij zullen op duizend manieren terugslaan.
~Dr. Bob Nelson

Als het op erkenning op het werk aankomt, willen de werknemers van vandaag snel en onmiddellijk erkenning krijgen.

Dat is een probleem voor bedrijven met veel werknemers, waar het voor de leider minder haalbaar is om naar elke werknemer toe te gaan en hem te feliciteren met zijn dagelijkse prestaties.

Constructief gebruik van technologie heeft het gemakkelijker gemaakt hun personeel te belonen en te erkennen op een eenvoudigere, snellere en meer tijdige manier, waardoor het hele proces soepeler verloopt.

Dat is waar een belonings- en erkenningsplatform ge√Įntegreerd in uw bedrijf in beeld komt.

Hier leest u hoe een speciaal R&R-platform de erkenning van uw personeel gemakkelijker maakt:

Onmiddellijke erkenning

employee-rewards-and-recognition-instant

Uitgestelde erkenning is ontkende erkenning. De moderne werkomgeving is snel, hectisch en verandert voortdurend.

Het implementeren van een digitale beloningsoplossing biedt een omgeving waarin werknemers kunnen worden gewaardeerd voor de hoge kwaliteit van hun werk mogelijk binnen enkele ogenblikken na het voltooien ervan, in plaats van dat ze een maand na het voltooien van een project een briefje op hun bureau krijgen met de tekst: "Goed gedaan".

Gegevensgestuurde inzichten

employee-rewards-and-recognition-data

Nu gegevens steeds belangrijker worden, kunt u met een R&R-platform inzicht krijgen in hoe erkenning steevast de prestaties van werknemers be√Įnvloedt.

De juiste gegevens helpen u de belangrijkste bijdragers in uw teams te identificeren, zodat u ze gemakkelijker kunt herkennen.

Het zal u ook helpen de gebieden te identificeren waar het bijzonder werkt en de gebieden die niet veel lijken te doen om de algemene betrokkenheid te verhogen.

Bovendien kunnen op gegevens gebaseerde inzichten u helpen lacunes in het patroon van erkenningsgiften in uw organisatie te identificeren.

Paneel Uitreikingen

employee-rewards-and-recognition-panel-awards

Niet alle organisaties zijn gelijk.

Elk ervan verschilt in termen van verschillende factoren zoals het aantal werknemers en leidinggevende functies, wat betekent dat de erkenning flexibel moet zijn om aan de vele parameters tegemoet te komen.

Panelbeloning is een beloningssysteem met meerdere goedkeuringsniveaus dat in het Vantage Rewards-platform is ge√Įmplementeerd. Het panel van geselecteerde goedkeurders kan gedurende een bepaalde periode stemmen voor de genomineerde werknemers.

Nadat de winnaar collectief is geselecteerd, verschijnt de aankondiging van de beloning onmiddellijk in de sociale feed van Vantage Rewards.

De Panel Awards zorgen ervoor dat het belonen van een werknemer een proces is waar managers en leiders proactief aan kunnen deelnemen. Bovendien zorgt het ervoor dat werknemers een eerlijke en gelijke kans krijgen om te winnen.

Diepere betrokkenheid

employee-rewards-and-recognition-deeper-engagement

Soms is de inspanning om een taak te volbrengen belangrijker dan het werk zelf.

Beloningen en erkenning mogen niet beperkt blijven tot de individuele toppers. Alle werknemers in het hele bedrijf moeten erbij worden betrokken om een gevoel van saamhorigheid op te bouwen en de motivatie om het beter te doen te vergroten.

Een speciaal R&R-platform helpt alledaagse taken, zoals het herstellen van een fout of op tijd zijn, tot een gemakkelijk herkenbare taak te maken.

Integraties

employee-rewards-and-recognition-integrations

De mogelijkheid van moderne belonings- en erkenningssystemen, zoals Vantage Rewards, om gemakkelijk te integreren met samenwerkingstools voor teams, zoals Slack, Microsoft Teams, enz. heeft het voor collega's ongelooflijk gemakkelijk gemaakt om elkaar onderweg te waarderen.

Het waarderen van een teamlid tijdens het werken aan een project op afstand kan net zo eenvoudig zijn als het doen in de samenwerkingsapp. Het zorgt ervoor dat erkenning door collega's niet alleen wordt aangemoedigd, maar ook in de praktijk wordt gebracht door het personeel.

Zorg er ook voor dat het door u gekozen belonings- en erkenningsplatform gemakkelijk te integreren is met uw HRMS-systeem en een eenvoudige onboarding mogelijk maakt.

Groter wereldwijd bereik

employee-rewards-and-recognition-greater-global-reach

Traditionele methoden maakten het moeilijk om de bedrijfswaarden op een consistente en continue manier bij te brengen aan het voltallige personeel. Dat geldt met name voor bedrijven met vestigingen in meerdere landen over de hele wereld.

Het gebruik van technologie heeft geleid tot een snellere en effici√ęntere manier om werknemers te erkennen, waardoor het belonen van werknemers ter plaatse realiteit is geworden.

Sommige belonings- en erkenningsplatforms, zoals Vantage Rewards, bieden organisaties de mogelijkheid om hun in andere landen gevestigde werknemers via het SOLI framework. te belonen. Dat zorgt ervoor dat werknemers wereldwijd beloningspunten kunnen verdienen of inwisselen die passen bij hun prestaties.

Op die manier wordt het belonen van wereldwijde werknemers een eenvoudigere taak en communiceert het de waarde die de organisatie aan haar hele personeelsbestand hecht.

Erkenning onderweg

employee-rewards-and-recognition-on-the-go

De werknemers van vandaag zijn niet alleen afhankelijk van hun computers om verbonden te blijven. Mobielen, tablets en Kindles hebben geleidelijk de plaats ingenomen van de bescheiden laptops en desktops.

De belangrijkste drijfveer voor de bovenstaande verandering is de behoefte aan toegankelijkheid. Op dezelfde manier hangt het succes van een belonings- en erkenningsprogramma vooral af van de vraag of het beschikbaar is voor meerdere platforms (d.w.z. mobiele apps) en meerdere apparaten (Android, iOS, enz.).

Gemakkelijker budgetteren

employee-rewards-and-recognition-Easy-budgeting-1

Een intern of manueel uitgevoerd belonings- en erkenningsprogramma brengt een hele reeks uitdagingen met zich mee.

De tijd die nodig is om het programma uit te voeren. De afhandeling van het extra papierwerk. De kwestie van het verdelen van beloningen onder een wereldwijd en divers personeelsbestand.

Deze "verborgen kosten" maken een manueel uitgevoerd R&R-programma duurder dan het op het eerste gezicht lijkt. Het gevolg is dat ondernemingen dergelijke engagementsmaatregelen afschrijven als mislukkingen of onhaalbaar en zoiets nooit meer proberen.

De oplossing? Een goed belonings- en erkenningsplatform, zoals Vantage Rewards, zal helpen om de hierboven vermelde problemen te beperken en u een gemakkelijke budgettoewijzing voor te stellen die aan uw organisatorische behoeften beantwoordt.

Het beste deel? Het enige probleem waar u zich zorgen over hoeft te maken als u gebruik maakt van een extern belonings- en erkenningsplatform, is de keuze van de werknemers die u wilt erkennen.

Dienst Jaarboek

employee-rewards-and-recognition-Service-Yearbook--1-

Waardering van collega's is een ongelooflijke motivator voor iedereen, ook voor uw werknemers. Een kleine maar handige functie genaamd Service Yearbook zal blijken te zijn de perfecte erkenning idee om te vergemakkelijken en te stimuleren peer-to-peer erkenning in uw organisatie inderdaad.

Dus, wat is het dienstjaarboek precies? Denk aan een werkverjaardag, maar dan in het geheim.

Het dienstjaar boek is een functie van Vantage Rewards waarmee collega's herinneringen voor iemands werkverjaardag kunnen verzamelen en delen in een gepersonaliseerd online jaarboekformaat.

This ‚Äúsecret gift‚ÄĚ is only revealed during the work anniversary itself, where the person can see the significance of the role they played over the years of service


Hoofdstuk 6
Bouwen aan een cultuur van peer-to-peer erkenning

Employee-Rewards-and-Recognition_Chapter6

BHersenen, net als harten, gaan waar ze gewaardeerd worden.
~Robert McNamara

In de goed presterende en diverse beroepsbevolking van vandaag zoeken en willen werknemers erkenning van hun collega's op de werkplek.

Een erkenningsprogramma voor collega's biedt een uitstekende gelegenheid om een bedrijfscultuur van betere communicatie te cre√ęren. Al met al helpt het een bedrijf om waarde te hechten aan de mening van iedere persoon.

 • AEen succesvol programma voor intercollegiale erkenning kan op verschillende manieren voordelen opleveren:
 • Boost in werkrelaties.
 • Bevordert de algemene teamgeest.
 • Verbetert het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde.

Invoering van collegiale erkenning in uw organisatie

Hier is hoe u peer recognition kunt vereenvoudigen zodat het voor uw organisatie werkt in plaats van andersom:

 1. Ten eerste, om een succesvol peer recognition programma te runnen, moet je het juiste platform kiezen. Een platform dient als een essenti√ęle basis waar de werknemers toegang kunnen krijgen tot hun bedrijfsnetwerk. Dat helpt om andere werknemers op de hoogte te brengen wanneer een van hun collega's wordt beloond of erkend. Bovendien kunnen andere collega's de ontvanger verder feliciteren en erkennen.

 2. Beschik over een bedrijfsbrede oplossing die meer is dan een HR-initiatief. Wanneer erkenning wordt gezien als een norm in de werkcultuur, en niet als de zoveelste bedrijfsfeel good, krijgt u meer steun van en meer impact op uw investering, waardoor u een aangename werknemerservaring kunt opbouwen.

 3. Geef iedereen de kans om erkenning te geven en te krijgen. Zorg ervoor dat elke werknemer op de hoogte is van uw collega tot collega erkenningsprogramma en dat elke werknemer het mag gebruiken om zijn collega's erkenning te geven.

 4. Zorg ervoor dat uw peer-to-peer erkenningsprogramma gemakkelijk te gebruiken is en zowel mobiel als offline toegankelijk is. Maak het makkelijker voor werknemers om onderweg te herkennen, 24/7. Ten tweede: houd rekening met uw telewerkers en zorg ervoor dat zij over de nodige hulpmiddelen en toegang beschikken om te worden herkend.

 5. Openbare erkenning. Of het nu gaat om een bericht in de sociale media of een "wall of fame"-functie in uw erkenningsprogramma, het benadrukken van prestaties op monitoren in het hele kantoor en het noemen van successen, laat anderen in uw organisatie zien welke geweldige prestaties de werknemers leveren.

 6. Laat collega's deelnemen aan de prestaties van werknemers. Of u nu een belangrijke prestatie feliciteert of een jubileum viert, nodig collega's uit om samen te komen, commentaar te geven en deel uit te maken van de presentatie. In de beste bedrijven nemen de werknemers het initiatief om een moment van erkenning voor een collega te plannen.

 7. Leiders moeten hun personeel voortdurend wijzen op het belang van erkenning van goed werk. Probeer het fris en als een topprioriteit te houden. Herinner werknemers eraan om hun collega's vaak te waarderen. Geef het voorbeeld voor uw werknemers voor wat te erkennen en hoe waardering te tonen.

 8. Geef voortdurend feedback aan teamleiders op basis van gegevens om corrigerende maatregelen te nemen bij het beter erkennen van werknemers. Deel ook de beste praktijken die de erkenning meer impact zullen geven en het team op lange termijn ten goede zullen komen.


Hoofdstuk 7
Hoe kiest u een belonings- en erkenningsplatform?

Employee-Rewards-and-Recognition_Chapter7

Om te winnen op de markt, moet je eerst winnen op de werkvloer.
~Doug Conant

1. MZorg ervoor dat het programma past bij uw organisatie

Digitalisering en technologie zijn niet meer weg te denken uit het beheer van mensen.

De kans is groot dat uw organisatie al een HRMS gebruikt voor verschillende HR-functies.

Het is van essentieel belang dat het programma voor werknemerserkenning naadloos kan worden ge√Įntegreerd in het bestaande HRMS.

U zou ook kunnen kijken of u het programma een white label kunt geven om het een bedrijfsidentiteit te geven.

2. Resoneer de kernwaarden van het bedrijf

Het erkenningsprogramma van een bedrijf moet cultureel bij het bedrijf passen. Erkenningsprogramma's kunnen een geweldige manier zijn om de kernwaarden van uw bedrijf tot uitdrukking te brengen.

Dus voordat u een programma voor werknemerserkenning kiest, moet u ervoor zorgen dat u het programma kunt aanpassen aan de eisen van uw bedrijf.

3. Kosten

Een van de eerste dingen die u moet doen voordat u aan een ontspanningsprogramma begint, is het budget plannen.

Het budget van een grote onderneming zal hoger zijn dan dat van een middelgrote onderneming, dat van een kleine onderneming.

Het is raadzaam uw uitgaven intern te organiseren alvorens het juiste programma te kiezen.

SHRM beveelt aan dat HR-afdelingen minstens 1% van de loonlijst besteden aan beloningen en erkenning.

Misschien wilt u een programma kiezen dat u vrijheid geeft bij het toewijzen van budgetten en het toewijzen van de manier waarop u het budget wilt gebruiken.

Kijk bij het kiezen van een leverancier van oplossingen naar verborgen kosten die met het programma gepaard gaan, zoals transactiekosten, jaarlijkse, maandelijkse of eenmalige kosten. Overweeg ook de kosten van een intern R&R-programma en ga na of het haalbaarder is om een externe leverancier te kiezen voor uw beloningsinitiatieven.

4. Uitkomsten

Het is van essentieel belang vast te stellen welke resultaten u van het R en R programma verwacht.

Zoals eerder vermeld, is een van de grootste uitdagingen bij het opbouwen van een cultuur van werknemerserkenning het gebrek aan middelen om de ROI te bepalen.

Om dit aan te pakken, moet u kwantificeerbare resultaten en verwachtingen hebben. En u moet de gewenste resultaten kunnen vastleggen met degelijke analytisch. Zorg ervoor dat het programma dat u kiest de gegevens op een systematische en probleemloze manier aanbiedt.
hassle-free manner.

5. Maak het leuk

De programma-interface moet eenvoudig, soepel en gebruikersvriendelijk zijn. Aangezien iedereen in het bedrijf het programma zal gebruiken, zouden er geen ingewikkelde stappen moeten zijn.

Het programma moet leuk en makkelijk te gebruiken zijn. Gamificatie in de R&R-module, waar medewerkers beloningen of waardering kunnen uitwisselen, een intern leider board hebben, punten kunnen toekennen, enz. kan de deelname stimuleren.

Kies voor een tool met mobiele toegang om regelmatige deelname en betrokkenheid te garanderen.

6. Het kiezen van de juiste verkoper

Het is van cruciaal belang de juiste externe leverancier te kiezen voor de erkenningsbehoeften van de organisatie.

U moet ervoor zorgen dat ze ervaren zijn en in staat om de resultaten te leveren en de doelstellingen te halen. U zou kunnen kijken naar hun aanwezigheid in de sector en eerdere ervaringen met bedrijven op dezelfde schaal als het uwe.

7. Het kiezen van de juiste manier van belonen en erkennen

Bedrijven kiezen er vaak voor een of andere vorm van merchandise te geven om hun waardering te tonen aan een goed presterende werknemer.

Het lijkt er echter op dat dit misschien niet de beste manier is. Elke werknemer is anders, en hun smaak en behoeften verschillen. De beloning die u geeft, is dus waarschijnlijk niet de beloning waarnaar zij op zoek zijn.

Werknemers willen de vrijheid en flexibiliteit om hun eigen beloning te kiezen. Het kan dus zinvoller zijn uw personeel te belonen door cadeaubonnen of beloningspunten te schenken. In dit geval zijn de werknemers vrij om de beloningen te kiezen en in te wisselen die zij willen ontvangen.


Hoofdstuk 8
Hoe bouw je een succesvol belonings- en erkenningsprogramma voor werknemers op?

Employee-Rewards-and-Recognition_Chapter8

Erkenning is geen schaars goed. Je kunt het niet opgebruiken of opraken.
~Susan M. Heathfield

We zijn het er inmiddels allemaal wel over eens dat een belonings- en erkenningsprogramma het voor werknemers een stuk gemakkelijker maakt om zich voor hen in te zetten.

Dus hoe bouw je er een?

Het is niet al te ingewikkeld als je het volgende spiekbriefje hebt om een belonings- en erkenningsprogramma op te zetten dat de betrokkenheid van de werknemers van je organisatie zal maximaliseren.

1. Verduidelijk uw visie

Voordat u een belonings- en erkenningsprogramma gaat implementeren, moet u duidelijk weten wat het inhoudt.

Doelstellingen

Zorg ervoor dat u uw doelen, doelstellingen, verwachtingen en het beoogde resultaat van het belonings- en erkenningsprogramma documenteert.

Identificeer het doel van de uitvoering van het programma. Is het om het niveau van de betrokkenheid van de werknemers te verhogen? De verkoop te verhogen? Of om een betere bedrijfscultuur op te bouwen?

Voordelen

Onderzoek naar de mogelijke voordelen die een belonings- en erkenningsprogramma voor uw organisatie kan opleveren.

Al met al kunt u beter begrijpen hoe een dergelijk programma kan worden afgestemd op de doelstellingen en behoeften van uw bedrijf.

Kostprijs

Om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van overbesteding, misplaatste financi√ęn of negatieve ROI onderweg, is het van essentieel belang om een kostenraming (inclusief verborgen kosten) te maken. Nog effici√ęnter is het om een intelligente begrotingstoewijzing te doen.

2. Stel een comité samen

Voor een effici√ęnte uitvoering van een belonings- en erkenningsprogramma is de eerste stap die elke organisatie moet nemen de oprichting van een comit√©.

Een goed gekozen comité helpt u het programma effectief uit te voeren door de overtuiging van het R&R-programma aan het hele personeel over te brengen en te versterken.

3. Definieer duidelijke kenmerken

Een andere belangrijke stap voor de implementatie van een belonings- en erkenningsplatform is het begrijpen van de kenmerken die de bouwsteen van het programma moeten vormen:

Tijdig

Het wordt als een goede gewoonte beschouwd om iemand te erkennen zodra de daad is gedaan.

Cre√ęer een cultuur van waardering waarin elke kleine en grote prestatienorm die iemand stelt ter plekke wordt gewaardeerd.

Veelvuldig

Erkenning moet een real-time proces zijn waarbij geen enkel groots werk ongewaardeerd mag blijven.

Het gaat niet om het waarderen van alleen de meer significante mijlpalen, maar om het waarderen van de kleinere.

Specifiek

Erkenning is zinvoller wanneer specifieke prestaties worden gevierd. Specifiek zijn betekent dat werknemers weten dat een bepaalde hoeveelheid of soort prestatie wordt beloond.

Op waarde gebaseerde

Als uw organisatie een reeks diepgewortelde waarden heeft, probeer die dan te integreren in de beloningen en erkenning die u aan uw werknemers geeft.

4. Bepaal duidelijke criteria

De sleutel tot zinvolle erkenning is het vaststellen van de criteria voor het krijgen van een beloning en waardering door hun collega's en supervisors.

Het idee achter het opstellen van criteria voor erkenning is om gedrag te belonen en aan te moedigen dat u in uw organisatie wilt zien floreren.

Bekijk een reeks criteria zoals hieronder om uit te vinden wat het beste bij uw organisatie past:

Welk soort gedrag moet worden beloond?

Bepaal welk soort gedrag en werk moet worden beloond en gewaardeerd op basis van de waarden die u in uw organisatie wilt cultiveren.

Hoe beloon je dat gedrag?

Het is belangrijk criteria vast te stellen voor de manier waarop erkenning moet plaatsvinden en wat voor beloningen moeten worden gegeven.

Hoe vaak moeten werknemers gewaardeerd worden?

Versterk het effect van de gegeven erkenning door die vaker en sneller te geven.

5. Zorg voor een succesvolle uitvoering

Zodra u de voorwaarden heeft vervuld, is het tijd om het belonings- en erkenningsprogramma met succes te implementeren.

Haal de werknemers aan boord

Maak werknemers bewust van het programma, hoe het te gebruiken, de voordelen, en moedig hen aan het dagelijks te gebruiken.

Zorg er bovendien voor dat het programma gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen is, zodat elke werknemer in uw bedrijf het zonder problemen kan gebruiken.

Voorgestaan door hoger management

De supervisors, managers en leidinggevenden moeten het gebruik van het programma bevorderen en het vervolgens vaak gebruiken.

Dat zal helpen om een beeld te schetsen waarin werknemers het R&R-programma serieus nemen omdat hun manager er waarde aan hecht.

Aansluiten bij bedrijfswaarden

Als u een succesvolle implementatie en positieve resultaten wilt zien, dan is de meest betrouwbare manier om dit te doen het programma af te stemmen op de bedrijfscultuur.

6. Meten en opnieuw bekijken

Uw taak houdt niet op, zelfs niet nadat het belonings- en erkenningsprogramma met succes is ingevoerd en loopt.

Meting

Organisaties gebruiken tegenwoordig veel methoden om de na-effecten van de invoering van een R&R-programma te meten, waarvan de populairste een enquêteprogramma voor werknemers lijkt te zijn.

Een tool voor personeelsenquêtes is een relatief kosteneffectieve en eenvoudige manier om gegevens van de werknemers zelf te verzamelen over de vraag of hun niveau van betrokkenheid al dan niet is verbeterd.

Pulse-enquête gereedschappen, zoals Vantage Pulse, helpen u om onmiddellijk, snel en in real time feedback van uw werknemers te verzamelen, wat u zal helpen om de gebieden van sterke punten en verbetering te identificeren.

opnieuw bezoeken

Met veranderende bedrijfseisen en werknemersbehoeften lijkt het onhaalbaar dat uw beloningen en erkenning hetzelfde blijven.

Integendeel, zij moet zich voortdurend ontwikkelen en aanpassen om aan de steeds veranderende eisen van de beroepsbevolking te voldoen.

Daarom is het van vitaal belang dat u de verbeterpunten voortdurend herbekijkt om ze aan te passen aan de huidige behoeften.


Chapter 9
Beloningen en cadeau-idee√ęn

Employee-Rewards-and-Recognition_Chapter9

Mensen werken voor geld, maar doen meer voor erkenning, lof en beloning.
~Dale Carnegie

Nu bent u vast ge√Įnteresseerd in de verschillende manieren waarop u uw werknemers kunt belonen. Hier zijn enkele van onze favoriete manieren:

1. Beloningspunten

Het ontwikkelen van een op punten gebaseerd beloningssysteem biedt een perfect platform voor voortdurende erkenning. Werknemers krijgen punten voor elke keer dat ze meer doen dan nodig is.

Na het verzamelen van een bepaald bedrag, kunnen werknemers hun punten inwisselen voor geschenken. U kunt de werknemers verschillende beloningen aanbieden waaruit zij kunnen kiezen.

2. Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar voor bijna alles wat je maar kunt bedenken.

Wat cadeaubonnen uniek maakt en beter dan contant geld, is dat ze ervoor zorgen dat uw werknemers geen schuldgevoel hebben.

Geldelijke beloningen worden uitgegeven aan iets triviaals, wat op zijn beurt de beloning onbeduidend doet lijken. Cadeaubonnen daarentegen zijn goed voor doordachte uitgaven, wat de beloning beter valideert.

3. Verrassing Grijptas

U kunt het hele geschenkgebeuren leuk maken door een paar combinaties van geschenkpakketten samen te stellen voor uw werknemers.

De mand kan voorwerpen bevatten zoals bioscoopkaartjes, cadeaubonnen, kantoorbenodigdheden, telefoonhoesjes, waterflessen, enz.

4. Gepersonaliseerde beloningen

Voorbij zijn de dagen dat u een "one-size fits all"-benadering kunt toepassen bij het belonen van uw werknemers.

Een op maat gemaakte beloning cre√ęert natuurlijk een blijvende impact op de geest van de ontvanger. Wanneer u uw beloning een persoonlijk tintje geeft, schept u een band tussen de ontvanger en de gever.

5. Online-klassen

Het aanbieden van gesponsorde online lessen over een onderwerp/cursus naar keuze aan werknemers is een geweldige bedrijfsbeloningsoptie.

Het vergemakkelijkt de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de werknemers, wat op lange termijn tot nog betere prestaties zal leiden.

6. Uber-ritten tegoed

Als u in een stad met ride-sharing woont, maken uw werknemers er waarschijnlijk gebruik van. Ze gebruiken het misschien zelfs om elke dag naar het werk te gaan. Geef ze krediet bij de dienst die ze het meest gebruiken om een maand of twee reizen te dekken.

7. Onderweg Elektronica

Elektronica zoals smartwatches, fitnesstrackers, draagbare Bluetooth-speakers, koptelefoons, telefoonadapters en powerbanks zijn favoriete cadeau-artikelen van duizendjarig en GenZers. De ontvanger zal een elektronicaproduct van goede kwaliteit altijd op prijs stellen.

8. De beste parkeerplek

Net als uw kantoor is een parkeerplaats dicht bij het kantoor of in de schaduw een voorrecht voor degenen die hun auto naar kantoor brengen. Geef het een week lang aan je winnaar als een dagelijkse herinnering aan hoe je hem waardeert.

9. Fratis tickets voor evenementen

Het is vrijwel onmogelijk iemand te vinden die niet van een bepaald soort muziek of een bepaald sportteam houdt. Concerttickets zijn een andere geweldige, op maat gemaakte beloning die u kunt geven aan werknemers die goed werk hebben verricht.

10. Vakantie-uitkeringen

Door uw topwerknemers vrijaf te geven, krijgen ze de broodnodige rust en geeft u aan dat u om het welzijn van uw werknemers geeft, wat tot een gelukkigere en productievere werkcultuur leidt.


Hoofdstuk 10
Idee√ęn voor erkenning van werknemers

Employee-Rewards-and-Recognition_Chapter10

Het diepste principe in de menselijke natuur is het verlangen om gewaardeerd te worden.
~William James

Hier zijn een paar idee√ęn voor erkenning die uw werknemers een warm en blij gevoel zullen geven. Kijk maar eens:

1. Geschenk van dankbaarheid

Een van de meest voor de hand liggende maar ongelooflijke manieren om werknemers te erkennen is door dankbaarheid te tonen aan uw werknemers.

Iedereen hunkert naar enige waardering en de impact van een mondeling of handgeschreven "dank u wel" is onge√ęvenaard aan elke andere vorm. Zorg er dus voor dat u niets mist om uw verdienstelijke werknemers te bedanken.

2. Jubilea en Verjaardagen

Het sturen van een algemene e-mail op de verjaardagen van uw werknemers (hoewel het beter is dan niets) is niet genoeg.

Je moet ze een speciaal gevoel geven op hun speciale dag. En het goede oude "Gelukkige Verjaardag" liedje en een taart zorgen er altijd voor dat uw werknemers zich erkend voelen.

Vier ook persoonlijke mijlpalen zoals huwelijksjubilea, jubilea van het werk, promoties, enz.

3. Handgeschreven notitie

Handgeschreven briefjes zijn een ongelooflijk persoonlijke vorm van erkenning die elke werknemer graag zou ontvangen. Het laat werknemers niet alleen zien dat u om hen geeft en hun harde werk waardeert, maar het zorgt ook voor een gevoel van loyaliteit van hun kant.

4. Vrije tijd

Als een werknemer meer dan zijn best doet om een bepaald stuk werk af te krijgen, kunt u hem een extra dag of twee vrij geven of een korte betaalde vakantie om hem te laten zien dat hij echt een schouderklopje verdient.

Dit zal hun motivatie verhogen en tegelijkertijd een zorgzaam beeld van het bedrijf geven.

5. Muur van roem

Een muur van roem in het kantoor waar de prestaties worden tentoongesteld voor het hele personeel om te zien, is een perfecte topping op de werknemer erkenning taart. Het zal de waardering nog opvallender en waardevoller maken.

6. Vier Werk Verjaardagen

Het vieren van mijlpalen van werknemers, zoals hun werkverjaardag, is een geweldige manier om uw werknemers te erkennen.

Hen verrassen met een jubileumgeschenk tijdens een bedrijfsvergadering of een klein feestje op de werkplek zal hier zeker werken. Het zal hen een gevoel van belangrijkheid bijbrengen over hoe hun werk de groei van het bedrijf heeft be√Įnvloed.

7. Trofee√ęn

Het is misschien een traditioneel idee voor erkenning, maar trofee√ęn, plakkaten en prijzen vormen een geweldige fysieke herinnering aan de erkenning van de werknemer.

Iedereen zou vereerd zijn met deze souvenirs te pronken in zijn huis of op zijn bureau. Speciaal voor gelegenheden zoals werkverjaardagen blijft een uit glas vervaardigde award een effectieve manier om de werknemer te prijzen en te vieren voor zijn of haar dienstjaren.

8. Erkenning op basis van prestaties

Prestatiegerelateerde awards hebben een charme op zich, en ze zijn al lange tijd een overtuigende bron van erkenning gebleken. Zo'n aloude praktijk die de motivatie aanwakkert, mag niet worden genegeerd.

9. Erken niet-werkprestaties

U moet er altijd een punt van maken om ook de externe prestaties van werknemers te erkennen.

Het zorgt ervoor dat iedereen op de werkplek zich bewust is van elkaars capaciteiten. Wanneer collega's elkaars inspanningen steunen, bevordert dat een sterke werkrelatie tussen hen.

10. Afdrukbare certificaten

Wanneer u werknemers erkent, zorg er dan voor dat er een afdrukbaar certificaat bij de waardering zit. Het helpt de authenticiteit van de erkenning vast te stellen en is een uitstekende aanvulling om bij de werkprestaties van de werknemer te voegen.

Overzicht

De juiste vormen van erkenning en beloning op het juiste moment kunnen een onge√ęvenaard positief effect hebben op de betrokkenheid, productiviteit, het moreel en de prestaties van werknemers.

Bovendien worden werknemers meer gefocust, geori√ęnteerd en ge√Įnvesteerd in de bedrijfsdoelen en -doelstellingen. Is dat niet een ongelooflijke win-win situatie?