Webinar ūüďĘ - Quiet Quitting is a modern form of Disengagement- How are managers dealing with it?
+

25 Leiderschapskwaliteiten die van jou een goede leider maken

Last Updated on 
14 min read
leiderschaps-kwaliteiten

Als uw daden anderen inspireren om meer te dromen, meer te leren, meer te doen en meer te worden, dan bent u een leider ~John Quincy Adams

In de loop van de decennia konden veel bedrijven niet opboksen tegen de wereldwijde concurrentie. Van de bedrijven die er wel in slaagden, konden de meesten hun positie op de markt niet behouden.

Leiders als Steve Jobs, Elon Musk en Warren Buffet hebben met hun visie, onwrikbare vastberadenheid en volhardend hard werken hun respectieve bedrijven tot grote hoogten gebracht. Met hun overtuiging en sterke leiderschapskwaliteiten gaven zij een nieuwe dimensie aan de zakenwereld.

Deze blog gaat echter niet over hen, maar over de goede leiderschapskwaliteiten die mensen helpen hun bedrijf groot te maken, grootsheid te bereiken en nieuwe transformaties in de wereld te brengen. Laten we, voordat we diep in de leiderschapskwaliteiten duiken, leiderschap in het kort begrijpen.

Wat is leiderschap?

Volgens John Maxwell is 'Leiderschap invloed - niets meer, niets minder.'

Warren Bennis noemde het het vermogen om visie om te zetten in realiteit.

Als je de term 'Leiderschap' googelt, vind je eindeloze definities van leiderschap door de grote geesten en leiders. Na met een aantal goede leiders te hebben gewerkt en zelf een leiderschapspositie te hebben bekleed, heb ik het inzicht ontwikkeld dat leiderschap de massa kan be√Įnvloeden om te geloven, te handelen en met volharding te werken aan het grotere goed.

Een goed leider zijn is geen peulenschil. Iemand moet over effectieve leiderschapskwaliteiten beschikken die hem helpen hogere doelen en doelstellingen te bereiken. Of het nu gaat om de weerstand en het doorzettingsvermogen van Mahatma Gandhi of de visie van Elon Musk.

Hier is de lijst van 25 essenti√ęle leiderschapskwaliteiten die leiders helpen om meer succes te behalen

1. Integrity

A-leader-with-integrity-standing-along-a-weighing-balance

Integriteit is een kernkwaliteit die elke leider moet bezitten. Je kunt geen bedrijf succesvol leiden als het je aan integriteit ontbreekt. Zelfontplooiing Auteur Brian Tracy zegt dat wanneer hij een strategische bedrijfsbijeenkomst houdt, de eerste waarde waarover elke leidinggevende het eens is, integriteit is.

Zakelijke leiders weten dat integriteit de basis is van goed leiderschap, en dat iemand moet staan voor zijn overtuigingen. Hoe moeilijk de situatie ook is, een goede leider houdt vast aan zijn principes zonder compromissen te sluiten; hij doet geen valse beloften en neemt geen kortere weg, en verkiest denken en doen boven persoonlijk gewin. Het nakomen van de genoemde beloften als ethisch en moreel gegrond is noodzakelijk om op lange termijn het dividend te betalen.

2. Innovatief

A-innovative-leader-sitting-with-a-glowing-bulb-in-hand

An innovative leader is not a creative genius with thought-provoking ideas but gives others the freedom to develop their ideas. You would always find people with great ideas who lack the will, determination, and fear of taking any actions. But innovative leaders are not one of them.

Innovative people are always open to new ideas and discussions. They listen to everyone actively and also motivate others to think out of the box. This quality gives them an edge over others since they are always hunting for creativity and innovations. As the innovative leader, Steve Jobs himself said, 'Innovations distinguish between a leader and a follower.'

3. Eerlijkheid

A-leader-choosing-the-path-of-truth-over-a-path-of-lies

Een van de essenti√ęle leiderschapskwaliteiten is het bezit van eerlijkheid. Eerlijkheid wordt van leiders verwacht om vertrouwen en respect van mensen te krijgen voor hun betrouwbaarheid. Bovendien kijken we op tegen mensen die trouw zijn aan hun woorden en verantwoording afleggen. Eerlijkheid is dus de meest gewaardeerde eigenschap voor elke bedrijfsleider of leider in het algemeen.

Leiderschap kan in één woord worden gedefinieerd: 'Eerlijkheid'. Je moet eerlijk zijn tegenover de spelers en eerlijk tegenover jezelf. ~Earl Weaver

4. Actief luisteren

A-leader-actively-listening-to-its-team

De wortels van effectief leiderschap liggen in eenvoudige dingen, waarvan luisteren er √©√©n is. Luisteren naar iemand getuigt van respect; het laat zien dat je hun idee√ęn waardeert en bereid bent om ze te horen. ~John Baldoni

Actief luisteren is een uitstekende kwaliteit om te hebben als het gaat om leiderschap. Goede leiders luisteren naar mensen met grote aandacht en oprechtheid. Het helpt hen mensen en hun perspectieven te begrijpen. Actief luisteren bouwt vertrouwen en relaties op de lange termijn. Goede leiders communiceren met zorg, richten zich op de persoon en de boodschap; zij onderbreken niet en erkennen wat er gezegd wordt. En dat is wat de wereld nodig heeft: leiders die luisteren naar hun mensen. Deze vaardigheid verwerven is niet gemakkelijk; het vergt zelfbewustzijn en nederigheid om de gedachten van anderen te respecteren.

5. Zelfvertrouwen

A-self-confident-leader-standing-infornt-of-his-winged-mirror-image

Zelfvertrouwen is er in overvloed bij echte leiders; zij zijn dus op de hoogte van hun competenties en leiderschapskwaliteiten. Zij zijn zeker van hun competenties en leiderschapskwaliteiten. Zij hebben een gevoel van zelfverzekerdheid en eigenwaarde en, het allerbelangrijkste, geloven dat zij een verschil kunnen maken. Zoals Rosalynn Carter terecht zei: "Je moet vertrouwen hebben in je kunnen en hard genoeg zijn om door te zetten".

Zelfvertrouwen is van cruciaal belang voor leiderschap omdat het hen vleugels geeft om risico's te nemen, doelen te bereiken en hoog te vliegen. Organisatie Leiders nemen zelf de leiding en marcheren met positiviteit en vertrouwen. Het stelt hen in staat onmiddellijk beslissingen te nemen en organisatorische problemen en conflicten op te lossen. Goede leiders nemen de volle verantwoordelijkheid en ondernemen snel actie zonder zaken door te schuiven, te negeren of uit te stellen.

6. Visionair

A-visionary-leader-far-sighting-with-a-hand-telescope

Een leider moet visionair zijn en meer vooruitziende blik hebben dan een werknemer. ~Jack Ma

Een visionair leider is vooruitziend en gedreven en ge√Įnspireerd door wat een bedrijf kan worden. Visionaire leiders werken hard voor het grotere goed en houden zichzelf op de hoogte van de tijd en veranderingen. Zorgen voor een toekomstvisie met doorzettingsvermogen en iedereen betrokken houden bij het proces is wat een visionair leider doet.

Een visionair leider deinst er niet voor terug om risico's te nemen en onconventionele beslissingen te nemen.

7. Sterke overbrenger

A-leader-communicating-to-its-team-member

Uitstekende communicatie is de sleutel tot goed leiderschap. Een effectief leider weet hoe hij zijn boodschap moet overbrengen. Hij is een goede redenaar en communiceert om zijn werk gedaan te krijgen. Hij is niet hard; hij kiest woorden en uitdrukkingen die bij de situatie passen en staat anderen toe hun gedachten en idee√ęn te uiten.

Zij begrijpen hoe belangrijk het is om goede communicatievaardigheden te hebben. Zij zijn zich zeer bewust en leren van het gedrag van anderen, waardoor zij een diep inzicht krijgen in de menselijke complexiteit.

8. Delegation

A-leader-delegating-a-list-of-members-from-a-white-board

Het vermogen om effectief te delegeren is een goede leiderschapskwaliteit. Een goede leider die weet hoe hij verstandig moet delegeren en er het beste van kan maken. Delegeren is cruciaal voor het maximaliseren van productiviteit en teamprestaties. Bovendien is een leider de drukste persoon in een organisatie. Als hij weet wanneer en hoe hij moet delegeren, heeft hij meer tijd voor zijn belangrijkste werk.

Een essenti√ęle factor hierbij is dat het vermogen om te delegeren niet beperkt blijft tot het delegeren van taken aan anderen. Het betekent ook dat men zich bewust moet zijn van en inzicht moet hebben in wie de nodige vaardigheden en deskundigheid heeft om de taak te volbrengen. Doordacht delegeren is van vitaal belang om tijd en toekomstige ongemakken te besparen.

U kunt ook onze video bekijken!

9. Besluitvorming Vaardigheid

A-leader-deciding-between-two-solutions

Goede leiders zijn besluitvaardig en weten hoe ze de organisatie, de werknemers, de belanghebbenden en de klanten kunnen helpen.

Je zou nooit een leider voor ogen hebben die onduidelijk en onzeker is. Goede leiders zijn zich bewust van het feit hoe hun beslissingen bedrijven kunnen maken of breken. Zij evalueren een bepaalde omstandigheid vele malen alvorens tot een conclusie te komen. Zij verzamelen de nodige informatie alvorens mededelingen te doen. Zij geloven ook geen geruchten maar onderzoeken zelf een situatie of een probleem alvorens een beslissing te nemen.

10. Vaardigheden om problemen op te lossen

Problem-solving-is-a-quality-of-good-leadership

Leiderschapsrollen zijn niet alleen beperkt tot management of delegeren. Vandaag is voor elke bedrijfsleider het spectrum van leiderschap verantwoordelijkheden ge√ęvolueerd. Voor het goed functioneren van een organisatie moeten leiders beschikken over probleemoplossend vermogen en oog hebben voor het analyseren van de situatie om betere beslissingen te kunnen nemen. Als het gaat om effectief leiderschap, is probleemoplossend vermogen van cruciaal belang.

Goede leiders hebben dit aangeboren vermogen om op problemen te reageren. Zij zijn uitgerust met het vermogen om problemen te identificeren en te defini√ęren. De analyse te maken, gegevens te gebruiken, en te communiceren om de problemen op te lossen.

Het aankweken van sterke probleemoplossende vaardigheden is van vitaal belang voor elke leider om belemmeringen uit de weg te ruimen.

11. Eerlijke houding

A-good-leader-with-fair-attitude--promoting-employees-based-on-their-performance

We hebben allemaal persoonlijke vooroordelen. Iemand die in staat is buiten deze lus te denken en te handelen, is wat hem onderscheidt van de massa. Deze vooroordelen zijn een van de factoren waarom de meeste leiders er niet in slagen grotere hoogten te bereiken.

Goede leiders zijn eerlijk tegenover de werknemers en de processen van de organisatie. Ze erkennen het goede en maken altijd ruimte voor iedereen om samen te gedijen.

Zij begrijpen dat met een houding die oneerlijk en partijdig is, nooit iets van betekenis is bereikt. En zelfs als dat wel gebeurt, is de duurzaamheid van het resultaat altijd twijfelachtig.

Goede leiders houden vooroordelen en oneerlijkheid buiten de deur en cre√ęren een cultuur die deze houding niet bevordert of erkent.

12. Nieuwsgierigheid

A-inquisitive-leader-checking-on-a-list-of-facts-from-a-white-screen-with-a-magnifying-glass

Heb je ooit grote leiders hun verhalen en ervaringen zien delen in Ted-praat? Ik neem aan van wel. Als je dat niet hebt gedaan, raad ik je aan het te doen.

Je zou beseffen hoe goed ge√Įnformeerd en nieuwsgierig deze leiders zijn. En hoe ze altijd openstaan om nieuwe dingen te leren. Hun gedachten, idee√ęn en percepties zijn uniek en tot nadenken stemmend.

De reden hiervoor is hun leergierigheid en nieuwsgierigheid naar het leven. Zij streven verschillende interesses na en blijven zich daarin verdiepen. Zij staan open voor verbreding van hun spectrum door kunst, technologie en wetenschap. En, in feite, alle knowhow van de wereld.

Deze kwaliteit helpt hen een rationele en positieve houding ten opzichte van eventuele problemen op te bouwen.

13. Zelf-gemotiveerd

A-self-motivated-leader-scribbling-of-the--not--from-wall-that-says--i-can-not-i-will-not-

TDe grote leiders van het bedrijfsleven, de industrie en de financi√ęle wereld, en de grote kunstenaars, dichters, musici en schrijvers zijn allen groot geworden omdat zij de kracht van zelfmotivatie hebben ontwikkeld. ~Napoleon Hill

Leiderschapseigenschappen van goede leiders is hun vermogen om anderen te motiveren. Goede leiders motiveren hun werknemers altijd en stimuleren hun moreel als dat nodig is. Zij varen soepel met hun boot, zelfs in gevaarlijke situaties. Ze houden zichzelf gemotiveerd en zijn een voorbeeld voor anderen.

14. Nederigheid

Being-humble-towards-others-is-a-essential-quality-of-a-good-leader

Nederige leiders zijn de beste leiders. Deze uitspraak is niet iets waarvan ik beweer dat hij waar is. In zijn baanbrekende boek "Goed tot Geweldig," laat Jim Collins uitgebreide onderzoeksgegevens zien over hoe nederige en eigenzinnige leiders hun bedrijven helpen groeien en hun marktpositie behouden.

Nederigheid is niet de eerste eigenschap die in ons opkomt als we aan leiderschap denken. Toch is het een van de essenti√ęle kwaliteiten van een goede leider. Dat komt omdat nederigheid vaak wordt overschaduwd door de flamboyantie van de gevierde leiderschapskwaliteiten.

Nederige en eigenzinnige leiders begrijpen dat leiderschap draait om het werken aan het grotere goed. Ze leiden om te transformeren, niet om te domineren. Ze zijn zich bewust van hun sterktes en zwaktes en verlangen er altijd naar om meer te leren en bij te dragen.

15. Zorg voor anderen

Good-leaders-balance-between-work-and-life

De beste leiders hebben een hoge attentie factor. Zij geven om hun mensen. ~Brian Tracy

Goede leiders begrijpen de waarde van de balans tussen werk en leven. Zij weten dat de gezondheid en het welzijn van de mensen die aan de organisatie verbonden zijn, een belangrijke rol spelen bij het bereiken van succes.
Zij inspireren hun teamleden en zorgen ervoor dat het personeel, de cli√ęnten, de begunstigden en de klanten zich vertrouwd voelen.

Zij begrijpen het belang van waardering en erkenning van werknemers en van het cre√ęren van wederzijds respect en begrip binnen de organisatie.
Zij streven ernaar hen een omgeving te geven waarin iedereen zich kan ontplooien.

16. Zelfdiscipline

Good-leaders-are-self-disciplined-and-have-good-time-management-skills

Goed leiderschap bestaat in het ontwikkelen van discipline bij anderen. Goede leiders zijn zelfgedisciplineerd en hebben goede vaardigheden in tijdbeheer. Zij stimuleren een cultuur waarin mensen gedisciplineerd zijn. Dit is een kwaliteit waarin mensen zich met volharding kunnen aanpassen. Wanneer je zelf gedisciplineerd bent en het goede voorbeeld geeft, motiveer je anderen om te volgen.

Grote leiders hebben altijd zelfdiscipline -zonder uitzondering.~John C. Maxwell

In een organisatie waar alles in een snel tempo verloopt, en werknemers met zoveel werkdruk te maken krijgen, kan meer discipline helpen om meer te bereiken en de werkomgeving op zijn gemak te houden.

17. Emotionele Intelligentie

A-emotionally-Intelligent-leader-meditating-and-taking-calculated-decision

Emotionele intelligentie is het vermogen om onze eigen emoties en die van de mensen om ons heen te herkennen, te beheersen, te evalueren en te begrijpen.

Volgens de psycholoog, Daniel Goleman, heeft EI vijf componenten-

  • Zelfbewustzijn
  • Zelfregulering
  • Empathie
  • Motivatie en
  • Sociale vaardigheden

Goede leiders zijn zelfbewust, handelen in controle, nemen berekende beslissingen zonder zich te laten meeslepen. Ze begrijpen de perspectieven van anderen zonder cynisch te zijn. Ze zijn zelf gemotiveerd en hebben sterke sociale vaardigheden, die hen helpen connecties en gezonde relaties op te bouwen.

Deze verklaren dat goede leiders een hoge graad van Emotionele Intelligentie hebben. Daarom is EI een van de essenti√ęle leiderschapseigenschappen.

18. Passie

Leaders-are-passionate-about-their-goals-and-objectives

Passie is een gemeenschappelijk leiderschap trekje dat wordt aangetroffen bij de meest effectieve leiders over de hele wereld. Zij zijn zeer gepassioneerd over hun doelen en doelstellingen. Ze weten wat ze willen en werken onvermoeibaar om die te bereiken. Hun passie is aanstekelijk en ook zeer inspirerend. Ze zijn zeer toegewijd aan hun doelen en helpen ook anderen om die van hen te bereiken.

Gepassioneerde leiders verhogen de productiviteit en zorgen ervoor dat de medewerkers zich inzetten voor hun visie. Passie helpt leiders om hun werknemers te motiveren en helpt om de gewenste visie te bereiken.

19. Veerkracht

Resiliency-helps-leaders-to-handle-themselves-in-various-situations

Leiders moeten sterk genoeg zijn om te vechten, teder genoeg om te huilen, menselijk genoeg om fouten te maken, nederig genoeg om ze toe te geven, sterk genoeg om de pijn te absorberen, en veerkrachtig genoeg om terug te veren en in beweging te blijven. ~Jesse Jackson

Men moet zichzelf begrijpen alvorens verantwoordelijkheid voor anderen te nemen. Veerkrachtige leiders zijn opmerkzaam en weten ook hoe ze met zichzelf moeten omgaan in elke goede of slechte situatie.

Veerkrachtige leiders zijn in staat hun energieniveau op peil te houden onder druk en te reageren op ontwrichtende veranderingen. Zij overwinnen ook zware uitdagingen zonder destructief gedrag of anderen te kwetsen. Veerkrachtige leiders zijn goed presterende leiders die positief herstellen van elke tegenslag.

20. Verantwoordingsplicht

Accountability-is-a-quality-of-great-leaders

Een leider zijn die verantwoording aflegt, is geen gemakkelijke taak. Het betekent dat u uw beloften en toezeggingen kunt waarmaken. Het betekent dat u verantwoording kunt afleggen voor de acties en beslissingen van uzelf en van degenen aan wie u leiding geeft. Verantwoordelijke leiders stellen duidelijke doelen en streefcijfers vast.

Zij richten zich op de toekomst en geven ook toe dat zij fouten hebben gemaakt. Zij vragen om hulp wanneer dat nodig is en geven eerlijke en constructieve feedback.

Verantwoording afleggen is de lijm die commitment aan het resultaat bindt.
~Bob Practor

21. Ondersteunend

A-supportive-leader-guiding-its-team-member

Leiderschap zonder ondersteuning is als het proberen te maken van bakstenen zonder genoeg stro. Echte leiders versterken hun idee√ęn en plannen met strategische partnerschappen, allianties en een ondersteunend publiek. ~Reed Markham

Ondersteunende leiders geven de begeleiding die je nodig hebt. Ondersteunende leiders begeleiden je, begeleiden je tot je in de toekomst weinig tot geen supervisie meer nodig hebt. Ze geloven niet in het delegeren van taken en het meteen verwachten van resultaten. Ze zijn bij je in het proces en steunen je met hun kennis en ervaringen. Ondersteunend leiderschap houdt in dat vertrouwen tussen de teamleden wordt opgebouwd en dat de dialoog wordt aangemoedigd om de teamgeest hoog te houden. De grondbeginselen van ondersteunend leiderschap zijn dus het bevorderen van teamwerk, het opbouwen van relaties en betrokkenheid.

22. Tech-savvy

A-tech-savvy-leader-holding-a-phone-and-laptop-along-with-a-table-with-desktop-computer

Voor digitale transformatie heeft de wereld Tech-Savvy leiders nodig. De leider van vandaag moet de technologie voldoende begrijpen om zijn bedrijf te ondersteunen. De technologische beslissingen van de organisatie moeten worden geleid met een strategie en het transformeren van de analoge ervaring in een digitale.

De meerderheid van de bedrijven wereldwijd is vandaag de dag digitaal, en dit zal met de tijd alleen maar exponentieel toenemen. Het wordt dan ook duidelijk dat bedrijfsleiders hun technologische vaardigheden moeten verbeteren met het oog op duurzaamheid en het nemen van betere beslissingen.

Ons toekomstige succes is recht evenredig met ons vermogen om nieuwe technologie te begrijpen, aan te passen en te integreren in ons werk ~Sukant Ratnakar

23. Empathie

A-empathic-leader-interacting-with-its-team-member-to-understand-his-prespective

Empathie is een kernmerk van leiderschap dat u helpt uw team te koesteren. Empathie is het begrijpen van de behoeften van anderen en wat er in hun hoofd omgaat. We leven in een wereld met een constante communicatielus, en mensen gaan met veel gemak met elkaar om. Maar tegelijkertijd hebben mensen minder empathie voor elkaar. Velen communiceren om zich uit te drukken, maar niet om het perspectief van de ander te begrijpen.

Empathische leiders zijn opmerkzaam, en zij zijn zich bewust van de gevoelens en denkwijze van anderen. Empathisch zijn betekent niet altijd het eens zijn met andermans opvattingen, maar het waarderen en bereid zijn te begrijpen.

Leiderschap gaat over empathie. Het gaat om het vermogen om je te verhouden tot en te verbinden met mensen met als doel hun leven te inspireren en te versterken. ~Oprah Winfrey

24. Leerbaarheid

A-agile-leader-sitting-on-a-pile-of-books-and-learning-through-reading

Wendbare leiders reageren het best op organisatorische verandering en onzekerheid. Vandaag hebben we leiders nodig die sneller zijn in het nemen van beslissingen en die onmiddellijk actie kunnen ondernemen in crisistijden. We leven in een snelle wereld, en werk tendensen evolueren in een mum van tijd. Daarom is er weinig tijd voor iedereen om berekende beslissingen te nemen. Ook kunnen de strategie√ęn en beleidsmaatregelen die in het verleden goed werkten, vandaag achterhaald zijn. Een van de zichtbare voorbeelden is de Covid-19 crisis. De crisis had het landschap van de werkcultuur veranderd, en leiders moesten van de ene op de andere dag nieuwe strategie√ęn vinden om de storm te bestrijden.

De toekomst van werk zal altijd onzeker en ambigu zijn. Toekomstige gebeurtenissen zullen nieuwe uitdagingen brengen. Organisaties van nu zullen in de toekomst alleen gedijen onder toezicht van leiders die de onzekerheid kunnen doorgronden.

25. Machtiging

A-leader-with-good-leadership-qualities-empowering-his-team-to-work-together

Grote leiders kunnen hun teamleden in staat stellen een maximale productiviteit en organisatorisch succes te bereiken.

Empowerment geeft de teamleden gelijke besluitvorming kansen en gebruikt hun beoordelingsvermogen en deskundigheid om oplossingen te ontwikkelen. Dit versterkt het gevoel van individuele waarde en ook de betrokkenheid van werknemers bij hun organisatie. Elk individu brengt zijn vaardigheden en talenten naar de tafel die vaak een weg vinden om te stromen. Meestal heb je bekwame teamleden, maar gebrek aan begeleiding en motivatie brengt hen niet tot het beste.

Het is dan ook aan de leiders om deze vaardigheden te bevorderen door hen mondiger te maken. Goede leiders weten hoe ze positieve eigenschappen in anderen kunnen ontketenen. Ze begrijpen dat de enige manier om dat te doen is door hen te empoweren. Daarom nemen leiders het als een dagelijkse praktijk om mensen voortdurend te empoweren en het team te versterken.

Als we vooruit kijken naar de volgende eeuw, zullen leiders diegenen zijn die anderen in hun kracht zetten. ~Bill Gates

Laatste noot!

Elke leider heeft een drang om te leiden, te inspireren en bij te dragen aan het grotere goed. En dit is waarom je de juiste leiderschapskwaliteiten nodig hebt om je te leiden. Niemand kan al deze leiderschapskwaliteiten bezitten.

Het is een consequente inspanning en zelfvertrouwen die het pad effenen. Leiders moeten daarom bedachtzaam zijn en deze leiderschapsvaardigheden oefenen voor duurzame groei.

Als u hier bent aanbeland, neem ik aan dat u een aantal nieuwe perspectieven hebt gekregen op deze cruciale leiderschapskwaliteiten.

Schrijf uw gedachten hieronder als u nog meer spannende en informatieve opvattingen over hetzelfde.