✨ Empower Your Team for Excellence : The Complete Handbook for Boosting Employee Engagement and Driving Peak Performance
+

Leiderschap: Grondbeginselen, evolutie, uitdagingen en toekomst

19 min read   |  
Last Updated on  
leiderschap


Gids om te leiden: verbeter uw leiderschapsvermogen

 • Bouw aan uw fundament en maak uw basis duidelijk door de vitale grondbeginselen van leiderschap.
 • Weten hoe de perspectieven van leiders in verschillende tijdperken zijn geëvolueerd.
 • Weet over de nieuwste dimensies en de toekomst van leiderschap.
 • Weten over organisatorisch Leiderschap en uitdagingen
 • Bekijk voorbeelden van de beste leiderschapspraktijken en ideeën van andere onderzoekers.
 • Bekijk aanbevolen boeken en ontdek inzichtelijke citaten.

Dan is dit de gids voor u. Het zal u helpen dit concept onder de knie te krijgen en het ten volle te benutten.

LEADERSHIP-png

Het huidige bedrijfsklimaat is hard, verandert snel en is competitief. Het is moeilijk om in deze omgeving te navigeren zonder sterke leiderschapscapaciteiten.

Een leider met een sterke set vaardigheden kan gemakkelijk het voltallige personeel motiveren en beïnvloeden. Zij helpen ook bij het transformeren van een organisatie.

Een leider is als een herder. Hij blijft achter de kudde en laat de behendigsten voorop gaan, waarna de anderen volgen, zich niet realiserend dat zij de hele tijd van achteren worden geleid. - Nelson Mandela.

Succesvolle leiders zijn niet bang om hun handen vuil te maken en in de frontlinie te staan.

Hoofdstuk 1: Grondbeginselen van Leiderschap


Het beheersen van de grondbeginselen stelt u in staat een meer effectieve leider te zijn. Een effectieve leider is het meest gewaardeerde bezit van een organisatie.

Leiderschap is een dynamisch proces. Daarom zal een solide basiskennis op dit gebied helpen om betere beslissingen te nemen.

Fundamentals-of-Leadership

Wat is leiderschap?

What-is-Leadership-

Leiderschap is een praktijk of een handeling die een individu helpt om een groep mensen of een organisatie te leiden. Het is een vaardigheid of een vermogen van een individu om andere individuen te beïnvloeden of te leiden.

Oefening leidt tot meesterschap. Hetzelfde kan gezegd worden van leiderschap.

Het woord leiderschap heeft geen universele definitie. Het hangt ervan af waarom en aan wie je het vraagt.

Afhankelijk van de omstandigheden, verschilt de betekenis van persoon tot persoon. Het hangt dus af van persoonlijke perspectieven.
Voor sommigen gaat het om het behalen van succesvolle resultaten. Voor anderen gaat het misschien om het verkrijgen van macht. Leider zijn houdt in dat je je team boven alles stelt.

Definities van leiderschap verschillen naar gelang -

Leiders kijken niet achterom om te veroordelen wat al gedaan is; zij kijken vooruit om een betere toekomst te creëren.- Mark Cuban.

Verschillende geleerden en auteurs hebben het op vele manieren gedefinieerd. Het is gebaseerd op hun echte en persoonlijke ervaringen. Laten we een paar van de definities bekijken.

9 Leiderschap Definitie door Beroemde Geleerden.

9-Leadership-Definition-by-Famous-Scholars-

 1. Leiderschap is niet een persoon of een positie. Het is een complexe morele relatie tussen mensen, gebaseerd op vertrouwen, verplichting, engagement, emotie, en een gedeelde visie op het goede. - Joanne Ciulla.
 1. Effectief leiderschap gaat niet over toespraken houden of aardig gevonden worden; leiderschap wordt bepaald door resultaten, niet door eigenschappen. - Peter F. Drucker.
 1. Leiderschap is Invloed - niets meer, niets minder. - John Maxwell.
 1. Leiderschap is als de Abominable Snowman, wiens voetafdrukken overal zijn, maar die nergens te zien is. - Bennis & Nanus.
 1. Er is sprake van leiderschap wanneer één persoon anderen ertoe aanzet naar bepaalde, vooraf bepaalde doelstellingen toe te werken. - Massie.
 1. Leiders zijn zij die consequent effectieve bijdragen leveren aan de sociale orde, en van wie wordt verwacht en waargenomen dat zij dit doen. - Hosking.
 1. Leiderschap is een combinatie van strategie en karakter. Als je zonder één moet zijn, wees dan zonder de strategie - Gen. H. Norman Schwarzkopf.
 1. Leiderschap is een functie van jezelf kennen, een visie hebben die goed wordt gecommuniceerd, vertrouwen opbouwen onder collega's, en effectieve actie ondernemen om je leiderschapspotentieel te realiseren - Warren Bennis.
 1. Leiderschap is een proces van het geven van een doel (zinvolle richting) aan de collectieve inspanning en het veroorzaken van bereidwillige inspanning om een doel te bereiken. - Jacobs & Jaques.

Elk van deze auteurs heeft zijn eigen werkdefinitie van een leider. Het is dus van essentieel belang om uit te zoeken wat uw beste definitie is.

Om dit uit te zoeken, moet je nadenken over het soort vragen dat je wilt stellen over leiderschap.

Hoe werkt leiderschap?

How-does-leadership-works

Het belang van een leider is immens, vooral in de bedrijfscontext. Elk bedrijf hecht waarde aan prestaties. Van leiders wordt dan ook verwacht dat zij de winst van het bedrijf verhogen.

Leiderschapseffectiviteit kan verwijzen naar het loopbaansucces van een individuele leider, de prestaties van een groep en de noodsituatie van de leider.

In een bedrijfsomgeving worden leiders beoordeeld op hun doeltreffendheid. Maar het meten van de doeltreffendheid van een leider verschilt naargelang hun leiderschapsstijl, gedrag, en vaardigheden.

Wat zijn Leiderschapsstijlen?

Leiderschapsstijlen zijn de methoden die leiders hanteren om te motiveren, te leiden en plannen uit te voeren. Het geeft richting aan hun team.

In werkomgevingen bestaan verschillende soorten stijlen naast elkaar. Elke stijl heeft zijn voor- en nadelen.

Er is niet één beste geschikte stijl. Het hangt af van het doel en de cultuur van de organisatie.

Verscheidene studies belichtten de verschillende stijlen op basis van hun aanpak en hoe zij door hun teams worden gezien. Deze stijlen helpen ook leiderschapsgedrag te identificeren.

Wat zijn leiderschapsgedragingen?

Leiderschap Gedragingen zijn de persoonlijkheidstrekken, kenmerken, en kwaliteiten van een leider. Deze gedragingen leiden tot het succes van een individu als leider.

A-leader-with-different-leadership-behaviors

Deze gedragingen zijn voornamelijk verdeeld in twee soorten -

 • Mensgerichte leidersgedrag - Deze types van leiders concentreren zich op leider-lid relaties. Zij tonen consideratie en steun voor anderen. Zij zijn beter in het opbouwen van vertrouwen en loyaliteit. Zij worden ook wel relatiegerichte leiders genoemd.

 • Taakgericht gedrag van de leider - Dit soort leiders concentreert zich op processen, vastgelegde doelen en structuren. Zij houden zich aan strakke schema's en geven voorrang aan het bereiken van resultaten.

Wat is een Leiderschap Vaardigheid?

Dit zijn de vaardigheden die nodig zijn om andere mensen te organiseren om een gezamenlijk doel te bereiken.

Tientallen jaren geleden werden leiderschapsvaardigheden in drie soorten verdeeld:

 • Interpersoonlijke vaardigheden.
 • Technische vaardigheden.
 • Conceptuele vaardigheden.

Deze vaardigheden vertegenwoordigen de kennis en intelligentie van een leider. Als gevolg daarvan proberen leiders ze te leren om te groeien.

Verschil tussen Leiders en Managers.

Difference-between-Leaders-and-Managers-1

Leiders en managers spelen beide een essentiële rol bij de opbouw van een bedrijf. Doeltreffend leiderschap kan bedrijven helpen hun doelstellingen te bereiken.

Manager en leider zijn is echter niet hetzelfde. Iemand die bijvoorbeeld een organisatie overziet, wordt geen manager genoemd. Leidinggevenden zijn een meer geschikte functiebenaming.

Leiders zijn mensen die de juiste dingen doen; managers zijn eigenlijk mensen die de dingen goed doen - Professor Warren G. Bennis.

Het is een misvatting dat iedereen in een leidinggevende functie een leider is.

Hier zijn hun grootste verschillen -

LEIDER BEHEERDER
Zij richten zich op het stellen van visies. Zij brengen hun visie tot werkelijkheid door anderen te motiveren. Zij richten zich op de doelstellingen van de organisatie. Zij vervullen de eigenlijke taken en verantwoordelijkheden van de organisatie.
Zij leiden mensen en beïnvloeden hen om naar het grotere geheel te kijken. De focus ligt op de toekomst. Ze kunnen een team leiden, maar ze richten zich op de kleinere doelen. De focus ligt op het heden.
Leiders hebben de neiging risico's te nemen. Ze proberen iets nieuws te creëren. Managers nemen geen risico's omdat zij meer gericht zijn op het elimineren van risico's en valkuilen. Zij handhaven de status quo en de stabiliteit.
Leiders richten zich op de lange termijn. Managers richten zich op de korte termijn.
Leiders richten zich op relaties en individualisme. Het werk van managers is vooral gericht op structuren en processen. Zij helpen de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.
Leiders inspireren mensen om hen te volgen. Ze gebruiken persoonlijke macht. Managers sturen mensen om een hoog prestatieniveau te bereiken. Zij gebruiken positiemacht op relevante partijen.
Mensen werken onder een leider omdat ze door hem geïnspireerd worden. Mensen werken voor een manager omdat ze indruk op hem willen maken.
Creëer een cultuur gebaseerd op gedeelde waarden. Handhaving van de bestaande structuur.

Het is van essentieel belang over leidinggevende vaardigheden te beschikken om een doeltreffende organisatorische leider te worden.

De meeste managers hebben de bevoegdheid om ervoor te zorgen dat taken doeltreffend worden uitgevoerd. Leiders moeten de verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen om alles aan te sturen, ook managers die hun vertrouwen hebben. Maar dit geldt niet voor managers.

Managers kunnen zich ontwikkelen tot toekomstige leiders door de nodige vaardigheden te ontwikkelen.

Hoofdstuk 2: Evolutie van leiderschap


Leiders zijn in de loop van de tijd niet veranderd, maar ons begrip van hen wel.

Laten we eens kijken hoe de perspectieven van leiders zich in verschillende tijdperken hebben ontwikkeld.

Evolution-of-Leadership

Vroeger draaide het om slechts drie categorieën. Politiek, militair en religieus. Met de opkomst van de Industriële Revolutie kwamen echter ook economische en wetenschappelijke leiders in beeld.

Het belang van Psychologie en Psychiatrie op de werkplek ontstond. Studies toonden aan dat "positieve bekrachtiging in werkomgevingen" een consistente productiviteit bevorderde.

Leiders met de juiste houding en invloed zorgden ervoor dat werknemers zich gewaardeerd en gelukkig voelden op de werkplek. Werknemers die niet werden gerespecteerd, presteerden daarentegen niet goed.

Variatie in werknemersprestaties gaf aanleiding tot het belang van werknemerstevredenheid. Het gaf ook aanleiding tot waardering van de werknemers.

Evolutie van Leiderschapstheorieën.

HISTORY-OF-LEADERSHIP

De geschiedenis van de leiderschapstheorieën is verdeeld in vier algemene tijdperken - het Trait tijdperk, het Behavioral tijdperk, het Contingency tijdperk en het Nieuwe tijdperk

The Trait Era.

The Het Trait tijdperk begon aan het eind van de jaren 1800 en duurde tot het midden van de jaren 1940. Onderzoekers uit deze periode ondersteunden de overtuiging dat leiders eerder geboren dan gemaakt worden. Daarom wordt het ook wel de Grote-Mens Theorie genoemd. De Grote Man Theorie werd voor het eerst voorgesteld door Thomas Carlyle.

The-Trait-Era--

Veel van dergelijke boeken en artikelen onthullen het geloof van deze tijd. Boeken zoals Heroes and Hero Worship by Thomas Carlyle (1907), Great man of history by William James (1880), and Role of Heredity by Galton (1869).

De verschillende historische documenten uit die tijd leveren ook het bewijs van dit geloof. Bovendien versterkten de sociale structuren van die periode dit geloof. Zij boden gewone mensen beperkte kansen om politiek leider of industrieel leider te worden.

Trait-Theory-of-Leadership---1-

Er wordt gezegd dat grote leiders worden geboren, niet gemaakt. Het gezegde is in zoverre waar dat niemand mensen kan overhalen te doen wat hij wil dat ze doen. Tenzij hij echt van mensen houdt, en gelooft dat wat hij wil dat ze doen in hun voordeel is - Bruce Fairchild Barton.

Vele onderzoekers bestudeerden dit geloof om de doeltreffendheid ervan te begrijpen, die geïnspireerd was door de ideeën van Carlyle. Volgens Carlyle's theorie, was leiderschap gebaseerd op het principe dat:

 • Bepaalde karaktertrekken veroorzaken bepaalde gedragspatronen.
 • De patronen zijn consistent in verschillende situaties.
 • Mensen worden "geboren" met leiderschapstrekken.

Deze gemeenschappelijke kenmerken betekenden echter niet noodzakelijk dat de persoon een leider was. De karakteristieke patronen van leiders verschilden ook in verschillende situaties.

Het Gedrags Tijdperk.

Het Gedrags Tijdperk. begon in het midden van de jaren veertig en duurde tot het begin van de jaren zeventig.

The-Behavioral-Era---

Onderzoekers in die periode ondersteunden de overtuiging dat leiderschap wordt aangeleerd.

De theoretische benadering van deze eigenschap werkte niet. Daarom was er in de tijd van de Tweede Wereldoorlog dringend behoefte aan het identificeren en opleiden van leiders.

Om de doeltreffendheid van leiders te bestuderen, richtten de onderzoekers zich op gedrag. Deze benadering benadrukt wat een effectieve leider doet. Het identificeert niet wie een effectieve leider zou zijn.
Er waren verscheidene voordelen van deze aanpak boven de aanpak van de Eigenschappen.

Zo hadden de militaire organisaties baat bij gedragingen. Zij konden gedrag observeren, meten en onderwijzen door verschillende maatregelen.

Leiderschap wordt geleerd, verdiend en onderscheiden. Je ontwikkelt het. Het is gebaseerd op vertrouwen en geloofwaardigheid. Anderen zien het in je. Je kunt het niet opeisen - Rick Warren.

Vele onderzoekers vervolgden deze studie gebaseerd op de stijlen van Lewis leiders. Ohio State Leiderschapsstudies vermeldden ongeveer 2000 leidersgedragingen. Daaronder was Taak-Relatie gedrag, dat werd vastgesteld als het primaire leidersgedrag.

Tijdens dit tijdperk, groepeerden onderzoekers diverse gedragingen van leiders. Zij noemden hen de Stijlen van de Leider. Lewin's vroege werk had betrekking op deze stijlen.

De Ohio State Studies ontwikkelden ook de Leiderschap Gedrag Beschrijving vragenlijst (LBDQ).De LBDQ wordt vandaag de dag nog steeds gebruikt.

Leiderschap is een reeks van gedragingen eerder dan een rol voor helden. - Margaret J. Wheatley.

Niet alle onderzoekers waren het volledig eens met de traitbenadering. De bevindingen beschreven het gedrag van leiders niet adequaat voor verschillende culturen. Het was vooral gericht op de Verenigde Staten, waar waarden gebaseerd waren op individualisme.

De effectiviteit van dit type leider was niet voldoende om de zeer complexe aard van het begrip tot uitdrukking te brengen. Evenals de Trait Approach, negeerde de Behavioral Approach ook de situationele elementen.

De Contingentie Tijdperk.

Het tijdperk van het contingente leiderschap begon in het begin van de jaren zestig en duurde tot voor kort rond de jaren negentig. Onderzoekers van dit tijdperk geloofden dat de persoonlijkheid, de stijl, of het gedrag van een efficiënte leider afhangt van de situatie waarin hij zich bevindt.

The-Contingency-Era---

In de jaren '60 ontwikkelde Fred Fielder, een leiderschapsonderzoeker, één van de eerste contingentietheorieën. Fielder stelde voor dat elke leiderschapsstijl vaststond met bepaalde kenmerken. Leiders moeten dus in taaksituaties worden ingedeeld naar gelang van hun stijltype.

Doeltreffende leiders moeten flexibel zijn en zich aanpassen aan de situatie. - Paul Hersey and Kenneth Blanchard.

Het Contingentiemodel van Fielder bepaalt de doeltreffendheid van een leider. Het wordt bepaald door hoe goed hun stijl past bij de situatie waarin zij zich bevinden.

FIEDLER-S-CONTINGENCY-MODEL--1-

Deze benadering suggereert het volgende:

 • Er is niet één beste set eigenschappen of gedrag om effectief leiding te geven.

 • De situatie en andere contextuele factoren bepalen welke stijl het meest effectief is.

 • Mensen kunnen leren om goede leiders te worden.

 • Leiders kunnen een verschil maken in de prestaties van individuen, groepen van mensen, en bedrijven.

 • De doeltreffendheid van de leider kan worden beïnvloed door persoonlijke en situationele kenmerken.

Nieuwe Era (Neo Charismatische Theorie).

Het nieuwe tijdperk van leiderschap bestaat uit Transactionele, Transformationele, en andere Theorieën. Het begon in de jaren 1990 en wordt voortgezet in het heden.

Deze theorie is algemeen bekend als de hedendaagse leiderschapstheorie.
De onderzoekers van vandaag menen dat één dimensie van leiderschap niet voldoende is. Het kan de complexiteit die uit vele bronnen van een onderneming voortkomt niet dekken.

De wereld is voortdurend in beweging. Zij is complexer en uitdagender geworden. Deze nieuwe tijd houdt rekening met snelle veranderingen, technologische innovaties en toegenomen globalisering..

New-Era--Neo-Charismatic-School---Transactional---Transformational--and-other-Theories.

Eerdere benaderingen waren traditioneel en gebaseerd op invloeden en interacties tussen leider en volgeling. Deze Nieuwe Tijd richt zich op meer complexe dynamieken van interacties en situaties.

Dit tijdperk is ook van mening dat leiderschapskwaliteiten in ieder individu aanwezig zijn. Maar misschien zijn ze nog niet ontwikkeld. Daarom geloven zij in ontwikkeling.

Leiders en Managers in de 21ste Eeuw.

Leaders-and-Managers-in-the-21st-century---1-

Vroege zakenlandschap volgens Hitt, Keats, en DeMarie -

 • Bedrijven opereerden in een betrekkelijk glad landschap

 • Redelijke beschikbaarheid van standaardinformatie

 • Minder variatie in internationale operaties

 • Vergelijkbare boekhoudpraktijken.

Ondernemingen worden dagelijks met talrijke veranderingen geconfronteerd. Deze veranderingen doen zich vaak voor en zijn moeilijk te voorspellen.

Succesvolle leiders van deze eeuw moeten over technische, interpersoonlijke en cognitieve vaardigheden beschikken. De ideale mix van deze vaardigheden hangt af van het bedrijfstype en het managementniveau. Zij hangt ook af van de aard van de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd.

In de huidige context moeten doeltreffende leiders over de volgende vaardigheden beschikken -

 • Analytisch vermogen.
 • Overtuigingskracht.
 • Vloeiendheid.
 • Geheugen voor details.
 • Innovatie en cognitieve kennis.
 • Technische en conceptuele vaardigheden.
 • Probleemoplossend vermogen.

Hoofdstuk 3: Organisatorisch Leiderschap.


Organisatorisch leiderschap is belangrijk op de werkvloer omdat -

 • Helpen doelstellingen te bereiken of doelen te stellen,
 • Zorgen voor efficiëntie op de werkplek,
 • Helpt werknemers te motiveren en de productiviteit te verhogen.

Laten we hier eens dieper op ingaan en kijken naar de uitdagingen waarmee deze leiders in de 21e eeuw worden geconfronteerd.

Organizational-Leadership

Organisatorisch leiderschap is een managementbenadering waarbij leiders helpen strategische doelen en doelstellingen voor een organisatie vast te stellen. Zij motiveren individuen om een gemeenschappelijke taak en bedrijfsdoelstellingen te vervullen.

Leiders van een organisatie moeten ethisch en strategisch te werk gaan om uitdagingen te overwinnen. Ethische besluitvorming helpt bedrijven om doeltreffend te werken in concurrerende markten.

Strategische leiders zijn een van de opties waarmee bedrijven concurrerende markten kunnen navigeren en uitdagingen kunnen overwinnen.

Strategische leiders kunnen strategische beslissingen nemen die praktisch, relevant en duurzaam zijn. Zij gebruiken diverse strategiekaders om strategieën te ontwerpen. Zij helpen aan de kritische verwachtingen van de stakeholders te voldoen.

Bovendien begrijpen deze leiders het belang van effectieve communicatie. Zij hebben het vermogen om hun visie met succes aan anderen over te brengen.

Een leiderschapsstrategie zonder ethische helderheid leidt tot moreel en economisch bankroet. - Bill Donahue.

Een goede leider heeft een hoge emotionele intelligentie (EI). Het helpt hen hun emotionele toestand te begrijpen. Hoge EI stelt hen in staat om de emoties van anderen in een bedrijf nauwkeurig in te schatten.

emotional-intelligence-

Goede organisatieleiders werken als veranderingsagent en leiden organisatieveranderingsprocessen in goede banen. De veranderende tendensen in het bedrijfsleven zijn na de Covid-19 pandemie in een stroomversnelling gekomen.

Het leven na dergelijke gebeurtenissen met een grote impact en een lage waarschijnlijkheid blijkt een leerzame les te zijn op de werkplek. De huidige wereldwijde crisis heeft van de ene dag op de andere een nieuwe wereld doen ontstaan.

Ondernemingen zijn nu verplicht om voortdurend te herzien en te herevalueren. Zij evalueren alle recente technologische ontwikkelingen, innovaties en verwachtingen van klanten. Herziening stelt hen in staat veranderingen in hun bedrijfsmodellen te begrijpen, goed te keuren en door te voeren.

Een uitstekende organisatorische leider helpt bedrijven om tijdens deze veranderingsimplicaties soepel te functioneren.

Organisatorische Uitdagingen van Leiders in de 21ste Eeuw.

organizational-challenges

 1. Globalisering is doorgedrongen tot elke organisatie in de postmoderne wereld. Het is niet alleen prominent aanwezig in grote multinationale ondernemingen.
  Globalisering heeft gevolgen gehad voor lokale bedrijven op binnenlandse markten. Technologische veranderingen hebben kleine bedrijven in staat gesteld spelers op de internationale markten te worden.

Globalisering is grotendeels te danken aan de wereldwijde economische ontwikkeling en de openstelling van binnenlandse markten voor buitenlandse bedrijven- Hitt, Keats, and DeMarie.

 1. Economische veranderingen leiden tot politieke instabiliteit. Economische ontwikkeling dwingt politici nieuwe regels toe te passen. Het ondersteunt groei en verdere ontwikkeling.

 2. Omgaan met veel belanghebbenden en onvoorziene omstandigheden. Ook omgaan met complicaties in stimuleringssystemen, en beoordeling van de prestaties van verschillende subeenheden.

 3. De leiders van vandaag moeten ook technologische en demografische tendensen omarmen. Zij moeten ook economische, sociale en culturele omgevingen ontwikkelen.

 4. Enorme hoeveelheden informatie zijn toegankelijk voor managers of CEO's. Daarom is een echte leiderschapspraktijk nodig.

Naar schatting zal het aantal digitale gegevens toenemen van 400 miljard gigabyte aan webgegevens in 2013 tot 40 biljoen gigabyte in 2020 - Gantz and Reinsel.

 1. Omgaan met de beveiligingsproblemen van een nieuw digitaal personeelsbestand.

 2. Identiteitsdiefstal en online fraude, die organisaties miljarden kosten.

 3. Diversiteit en inclusie blijven een uitdaging voor organisaties.

Dergelijke kwesties dwingen de ontwikkeling van talent in organisaties af en schaden verschillende niveaus: prestaties, werkklimaat en zelfs cultuur. - Cawsey.

Hoofdstuk 4: Leiderschap voor de toekomst.


Het wereldwijde bedrijfsleven wordt momenteel geconfronteerd met de vonk van de Vierde Industriële Revolutie. De vonk heeft uitdagingen met zich meegebracht met betrekking tot de vraag hoe hierop moet worden gereageerd.

Laten we eens kijken naar de verschillende leiderschapstrends die de toekomst zal zien opkomen.

Leadership-for-the-Future

De Vierde Industriële Revolutie heeft geleid tot de ontwikkeling van vele mogelijkheden. Organisaties met voorbeeldige leiderschapskwaliteiten kunnen hun voordeel doen met de nieuwe trends. Nieuwe innovaties zullen hen helpen zich te ontpoppen als een leidende speler op de markt.

De toekomst van leiderschap zal helemaal in het teken staan van E-leiderschap en telewerken.. Het is de leiderschapskaraktertrek van het nieuwe tijdperk dat wordt gekenmerkt door de snelle ontwikkeling van technologie en globalisering.

Bekijk deze video van Jacob Morgan terwijl hij spreekt over de toekomst van leiderschapstrends. Jacob is een keynote spreker, best-selling auteur, en futurist.

Leiderschapstrends voor de toekomst zullen de opkomst van het volgende zien -

1. Digitale Transformatie.

DIGITAL-TRANSFORMATION

De bedrijfsomgeving zal de komende 10-15 jaar veranderen. Cloudgebaseerde infrastructuren en internetgebaseerde workflows hebben de kijk van bedrijven veranderd. AI en machinaal leren zijn echter nu al bekend.

Organisaties zullen gedwongen worden hun bedrijfsmodellen aan te passen aan de trends. Rollen zullen worden geherpositioneerd rond elementen die kritisch denken en technische expertise vereisen. Sociale vaardigheden zullen ook een essentieel onderdeel zijn.

Om in het huidige digitale tijdperk in een leidinggevende rol op te vallen, moeten vaardigheden worden opgewaardeerd.

U wilt niet dat een mens beslist of u kanker hebt. U wilt dat een machine tienduizenden foto's, uw bloedmonsters, CT-scans of MRI's analyseert. Machines zijn spectaculair efficiënt in het leveren van resultaten- Martinez.

2. Mensen Analyse.

PEOPLE-ANALYTICS

In het komende decennium zal er een aanzienlijke impact zijn op organisaties. Generatie Alpha zal de beroepsbevolking betreden. Bedrijven zullen dus voor uitdagingen komen te staan bij het managen van meerdere generaties.

Deze generatie is gewend om via sociale media gehoord te worden. Dus, ze nemen geen hiërarchische aanpak.
Demografische ontwikkelingen, sociale waarden, institutionele veranderingen, veranderingen in het milieu zullen zich voordoen. Mensen Analyse en Ethiek zullen belangrijker worden.

Ethiek is meer dan alleen bedreigingen voor het milieu. Het gaat ook over mensenrechten en gelijkheid.

De veranderende demografie in de geglobaliseerde wereld van vandaag dwingt organisaties om opnieuw te onderzoeken wie hun markt is en welke veranderingen nodig zijn in de samenstelling van dergelijke organisaties om aan de nieuwe eisen te voldoen - Buhle Dlamini.

3. Nieuwe vaardigheden.

New-skill-set--

Leiders moeten de vaardigheden en groepen van hun teams vernieuwen om te kunnen profiteren van de nieuwe kansen op de markt. Ontwikkeling en groei zullen hen helpen concurrerend te blijven.

Tot de 21e-eeuwse beroepsvaardigheden die nodig zijn voor de toekomst van werk behoren innovatieve, adaptieve en collaboratieve vaardigheden. Toekomstige leiders moeten openstaan voor nieuwe ideeën en zich bewust zijn van hun beperkingen.

Thuiswerken zal in de toekomst de toekomst van het werk worden, omdat het flexibelere werktijden oplevert. Toekomstige leiders moeten daar dus met succes mee om kunnen gaan.

Het vermogen om zich aan te passen vereist verschillende leiderschapsvaardigheden die vroeger misschien minder belangrijk waren - Rohit Talwar.

4. Gedeelde Visie.

Leiders van een dynamische organisatie zullen sterke visies nodig hebben. Het zal hen helpen om deze visies aan de business over te brengen. Toekomstige leiders moeten in staat zijn om gestructureerde processen te doorbreken om te transformeren.

Voor organisatorische transformatie zijn visionaire leiders de ideale keuze. Deze leiders inspireren en stimuleren de werknemers om naar hogere doelen toe te werken.

5. Betrokkenheid van de werknemers.

EMPLOYEE-ENGAGMENT-

Zachte vaardigheden zullen een van de essentiële eigenschappen zijn van toekomstige leiders in een organisatie. Het vermogen om werknemers aan zich te binden en hen in staat te stellen hun eigen weg te volgen, zal van cruciaal belang zijn.

Een eerlijk, authentiek, veerkrachtig en direct gesprek zal essentieel zijn. Het zal helpen om een unieke klant- en talentervaring te ontwerpen en emotionele kracht te tonen. Het zal ook helpen om vaker terugkoppeling te geven en te aanvaarden.

Authenticiteit betekent dat je je legitimiteit opbouwt via eerlijke relaties die openheid bevorderen, vertrouwen wekken en enthousiaste steun uitlokken. - Gaurav Chaubey

6. Talent opbouwen door opleiding, ontwikkeling en aanwerving.

Building-talent-through-training--development--and-recruitment-

Toekomstige leiders moeten kritischer zijn bij het aanwerven van nieuwe talenten in de organisatie. Zij zullen strategisch mensen moeten aanwerven die zich op hun gemak voelen in een ambigue omgeving en die gedijen in verandering.

Bedrijven die deze talenten willen verwerven, moeten hun aanwervingsprocedures herstructureren. Specifieke lichaamstaal in advertenties, intelligente identificatie van kandidaten en flexibele werkomgevingen zullen noodzakelijk zijn. Ook een goede functieomschrijving zal helpen om veranderingsgezinde mensen aan te trekken.

De sleutel tot succes zal liggen in de opleiding en ontwikkeling van de huidige en toekomstige talenten. Het zal hen helpen nieuwe technologieën te begrijpen. Dit zal hen ook ontvankelijker maken voor de uiteindelijke digitalisering.

Toekomstige leiders moeten zich ook bewust zijn van de emotionele uitdaging die digitalisering met zich mee zal brengen. Bedrijven zijn bijvoorbeeld al begonnen met het gebruik van AI-tools voor HR.

7. Diversiteit en inclusie.

_-Diversity-and-Inclusion-

Bedrijven zullen in de toekomst meer diverse teams en inclusieve culturen zien. Uit een onderzoek van Forbes blijkt dat bedrijven in 87% van de gevallen betere beslissingen nemen met verschillende groepen. Bovendien levert het 60% betere resultaten op.

Toekomstige leiders met visie moeten zich spiegelen aan de consumentenbasis van hun bedrijf. Het zal helpen de perspectieven van de klant te begrijpen.

Je kunt een divers personeelsbestand hebben, maar als zij zich niet betrokken voelen en niet het gevoel hebben dat zij hun stem kunnen laten horen en zichzelf kunnen zijn op het werk, dan zul je de voordelen niet zien. - CJ Bedford

8. Leercultuur.

Learning-culture--

Een leercultuur wordt conventioneel. Het moedigt werknemers en organisaties aan om kennis en competentie te ontwikkelen.

Lerende culturen zullen voor de organisatie mogelijkheden openen om te transformeren. Het zal ook helpen zich aan te passen aan de veranderende omgeving.

Toekomstige leiders moeten opleidingsinitiatieven versterken en feedback krijgen. Dat kan door middel van regelmatige sessies en peilingen. Ze moeten leeromgevingen ondersteunen door erkenning te geven aan hun leren

Toekomstige bedrijven zullen waarschijnlijk meer opleidings- en ontwikkelingsplannen voor hun werknemers invoeren.

9. Welzijn van werknemers.

Employee-Well-being--

In het verleden werden initiatieven voor het welzijn van werknemers niet zo belangrijk gevonden. Maar, de dingen zijn veranderd, vooral na de Covid-19 pandemie.

De toekomst van het bedrijfsleven toont het belang aan van een gezonde werkomgeving. Als gevolg daarvan worden bedrijven gedwongen te investeren in initiatieven voor het welzijn van hun werknemers.

Een bedrijfswelzijn platform is een geweldige manier om te zorgen voor een gezond personeelsbestand. Een goede gezondheid van de werknemers van een organisatie bevordert de organisatorische prestaties.

Toekomstige leiders moeten het verschil begrijpen tussen de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers. Bovendien moeten zij in staat zijn werknemers vanuit een holistisch perspectief te begrijpen.

Conclusie.

Conclusion--

Een juiste benadering van leiderschap is noodzakelijk voor succes. Leiders zijn van cruciaal belang vanwege hun visie en sturing. Zij helpen het management kwaliteit te leveren en de prestaties te verbeteren.

Door de studie van leiderschap hebben we een verscheidenheid aan eigenschappen en bekwaamheden gezien die ermee worden geassocieerd. Deze variëren van leider tot leider.

Er zijn talrijke manieren om het te definiëren. Sommige theorieën proberen uit te leggen wat een leider onderscheidt, terwijl andere verklaren hoe grote leiders tot stand komen.

Deze theorieën bestaan niet alleen in de geschiedenis. In plaats daarvan zijn het concepten met bruikbare adviezen die managers of CEO's van een organisatie kunnen overnemen.

Of het nu aangeleerd is of iets waar mensen mee geboren worden, het is essentieel om leiders te identificeren. Een manier om dit te doen is door middel van spelletjes en activiteiten. Daarnaast is voortdurende ontwikkeling van vitaal belang voor succesvolle en concurrerende organisaties.

Bedrijven zijn hun omgeving digitaal aan het veranderen. De toekomst van leidinggevende functies is dan ook zeer cruciaal. Zij moeten ervoor zorgen dat werknemers worden behouden, opgeleid en gemotiveerd om te slagen.
Het is belangrijk dat toekomstige leiders hun vaardigheden verbeteren om hun voordeel te doen. Toekomstige leiders moeten ervoor zorgen dat het welzijn van de werknemers wordt geïmplementeerd, wat resulteert in werktevredenheid.

Zij moeten ervoor zorgen dat zij de bedrijfscultuur ontwikkelen voor de mondiale beroepsbevolking van vandaag en morgen.

Daarom bieden we bij Vantage Circle een eenvoudig en krachtig belonings- en erkenningsplatform voor werknemersbetrokkenheid. Wij bieden werknemersbeloningen, erkenning ter plaatse, terugkoppeling en welzijnsoplossingen.

+
+
Book My 30-min Demo

The Ultimate Guide to Employee Rewards and Recognition