Webinar ūüďĘ - Quiet Quitting is a modern form of Disengagement- How are managers dealing with it?
+

Een complete gids voor werknemers erkenning

  |  
22 min read   |  
Last Updated on  
werknemers-erkenning

Een complete gids voor werknemers erkenning


Dit is de ultieme gids voor personeelsherkenning voor HR en bedrijfsleiders. Hier, zul je leren:

 • Wat erkenning is en waarom het belangrijk is.
 • Wanneer en hoe werknemers te erkennen.
 • Hoe bouw je een effectief erkenningsprogramma.

Ik zal u ook kennis laten maken met een nieuw kader dat u kunt gebruiken om uw erkenningsprogramma's te verbeteren.

employee-recognition

Werknemers zijn aantoonbaar de belangrijkste activa voor een onderneming. Zij hebben te maken met klanten, bepalen de werkcultuur en sturen de prestaties.

Toch hebben bedrijven moeite om hun topwerknemers te behouden. Uit onderzoek blijkt dat de voornaamste reden waarom werknemers ontslag nemen, is dat ze niet genoeg erkenning krijgen. Als managers goed werk niet naar waarde schatten, kan dat dus duur uitvallen.

Om uw mensen te behouden en te motiveren, heeft uw organisatie een levendige erkenningscultuur nodig.

Dit artikel zal u door de basisprincipes van het cre√ęren van zo'n cultuur leiden.

Wat is Werknemers Erkenning?

Werknemerserkenning is het erkennen van uw werknemers voor hun bijdragen. Met 'bijdragen' bedoel ik niet alleen hoge prestaties. Het kan gaan om dagelijkse taken, teamwerk inspanningen, ideaal gedrag, of gewoon om de manier waarop ze dingen doen

Iedereen wordt graag gewaardeerd voor zijn inspanningen. Het versterkt dat iemand hun inspanningen erkent en waardeert.

Werknemerserkenning houdt in dat u dat op een zinvolle manier doet. U laat hen weten dat u hun inspanningen opmerkt en waardeert. Deze oprechte daad zal het moreel van de werknemers verhogen en hen het gevoel geven dat ze bij het werk horen.

Erkenning heeft een enorm potentieel om betrokkenheid, productiviteit en het behoud van werknemers te stimuleren.

Als u uw werknemers de erkenning geeft die ze verdienen, kunt u hun volledige potentieel ontsluiten.

1. Het laat zien dat de persoon een doel heeft bereikt.

Wanneer een persoon een doel bereikt, voelt hij zich opgewonden en tevreden. De opwinding over het bereiken van het doel wordt nog versterkt wanneer anderen hun prestaties erkennen. Een simpel "bedankt" of "goed werk" kan veel betekenen voor een werknemer die hard heeft gewerkt om een doel te bereiken.

2. Het benadrukt de inspanningen van de werknemers.

Erkenning van werknemers gaat niet alleen over hoge prestaties of het bereiken van doelen. Het gaat er ook om dat mensen verder gaan dan wat van hen wordt verwacht. Bijvoorbeeld, een werknemer die laat blijft om een ander te helpen met zijn werk. Het erkennen van dit soort oprechte inspanningen helpt bij het opbouwen van een sterke cultuur van erkenning.

3. Het versterkt gedrag dat aansluit bij de bedrijfswaarden.

Een werknemer merkt het wanneer een bepaald gedrag vaak wordt herkend. Zij begrijpen wat hun werkgever van hen verwacht. Zij hebben de neiging die specifieke actie te associ√ęren met het krijgen van een beloning. Dus wordt het waarschijnlijker dat ze het in de toekomst blijven doen.

Componenten van werknemerserkenning

Erkenning van werknemers wordt meestal geassocieerd met beloning van werknemers. Beide termen worden vaak door elkaar gebruikt, maar het zijn verschillende termen.

Hier zijn de belangrijkste verschillen tussen erkenning en beloning:

RECOGNITIE BELONINGEN
Het is een ongrijpbare vorm van erkenning. De beloningen zijn tastbaar.
Erkenning is niet-geldelijk en heeft een emotionele waarde. Aan beloningen is meestal een geldwaarde verbonden.
Erkenning is relationeel. Het helpt emotionele connecties op te bouwen. Beloningen zijn transactioneel. Voor een bepaalde beloning mag u een hoger rendement verwachten.
Erkenning is iets dat wordt ervaren. Beloningen worden meestal geconsumeerd.

Erkenning

Erkenning betekent eenvoudigweg de erkenning van iemands inherente waarde, gedrag of bijdrage. Het is een immateri√ęle vorm van erkenning waarvan de waarde niet definitief kan worden gemeten. Het kan een betekenisvol 'goed gedaan' zijn, een high-five, of een speciale shout-out op sociale media.

Deze gebaren helpen een emotionele band tussen het bedrijf en de werknemer op te bouwen. Werknemers voelen zich gewaardeerd en voelen dat ze ertoe doen. Het is een uitstekende bron van motivatie en speelt een cruciale rol bij het behoud van werknemers.

Beloningen

Beloningen zijn een tastbare vorm van erkenning. Meestal is er een geldwaarde aan verbonden. In tegenstelling tot erkenning van werknemers, die meer emotioneel en relationeel is, zijn beloningen transactioneel.Voor een bepaalde input, krijg je een output terug.

U kunt een werknemer belonen met gratis geschenken, waardebonnen, kortingen of beloningen op basis van punten. In ruil daarvoor kunt u van hen een hoger rendement verwachten in termen van prestaties. Zij zullen waarschijnlijk tevredener, productiever en meer betrokken zijn. Beloningen spelen een belangrijke rol bij het aantrekken van toptalenten voor uw bedrijf.

Opmerking: Met een beloningssysteem op basis van punten kan de gever punten toekennen aan een ontvanger. U kunt deze punten koppelen aan een bepaalde geldwaarde. De structuur van een op punten gebaseerd systeem kan van bedrijf tot bedrijf verschillen. Maar meestal zijn deze punten inwisselbaar voor koopwaar, cadeaubonnen of andere stimulansen.

Theoretische Fundament van werknemersherkenning

Erkenning van werknemers is gebaseerd op de theorie√ęn van de gedragswetenschappen en de menselijke psychologie. Deze theorie√ęn kunnen ons helpen begrijpen hoe erkenning het gedrag van werknemers be√Įnvloedt.

Twee theorie√ęn springen er het meest uit:

 • Men beschouwt erkenning als een menselijke basisbehoefte, en
 • De ander beschouwt erkenning als bekrachtiging.

Erkenning als een menselijke basisbehoefte

Maslow-s-Hierarchy-of-Human-Needs

Dit perspectief is ge√Įnspireerd op Maslow's Hi√ęrarchie van Menselijke Behoeften theorie. Het zegt dat alle mensen gemotiveerd worden door een aantal basisbehoeften. Maslow geeft vijf categorie√ęn van deze behoeften, vaak afgebeeld in een hi√ęrarchische piramide.

De theorie van Maslow kan worden gebruikt om de niveaus van betrokkenheid op de werkplek te begrijpen.

From the bottom of the pyramid, the needs of an employee are:

 • Physiological (voedsel, water, slaap, fysieke en mentale gezondheid),
 • Veiligheid (werkzekerheid, salaris, voordelen),
 • Liefde en saamhorigheid (vrienden, sociaal, team, familie),
 • Waardering (respect van anderen, erkenning, belangrijkheid, zelfvertrouwen) en,
 • Zelf-actualisatie (creativiteit, leren, uitdaging).

Werknemers proberen eerst te voorzien in hun basisbehoeften om te overleven. Zij moeten lichamelijk en geestelijk gezond zijn om te kunnen functioneren. Daarna denken ze aan werkzekerheid, inkomen en voordelen.

Maar als deze eenmaal op hun plaats zijn, zijn zij gericht op het bevredigen van de volgende niveaus van behoeften: erbij horen en waardering..

zijn enorme drijfveren van ons mens-zijn op de werkplek. Erkenning van werknemers beantwoordt aan deze twee niveaus van behoeften.

Werknemers zoeken sociale aanvaarding om te bevestigen dat ze bij hun gelijken horen. Zij willen zich ook belangrijk, gerespecteerd en erkend voelen. Wanneer mensen hun inspanningen erkennen, motiveert dit hen om hun harde werk vol te houden.

Zodra zij zich geaccepteerd en erkend voelen, streven zij naar zelfverwezenlijking. Dit is een niveau dat inspireert tot creativiteit en leren.

Erkenning als versterking

Versterking in de psychologie verwijst naar alles wat de waarschijnlijkheid dat iets gebeurt, vergroot. Het is een vorm van communicatie die mensen aanzet tot het gewenste gedrag.

**Erkenning als bekrachtiging is gebaseerd op het volgende idee: **

Werknemers zullen waarschijnlijk een bepaald gedrag voortzetten als ze daarvoor gewaardeerd worden. Het biedt een theoretische basis voor het positieve effect van erkenning op prestaties.

Erkenning van werknemers is een vorm van positieve bekrachtiging. Je moet er meer van toevoegen aan het systeem om de kans op het gewenste gedrag te vergroten. Daarentegen worden negatieve bekrachtigers uit het systeem verwijderd om tot actie aan te zetten.

Reinforcement-At-Work

Hoofdstuk 2: Waarom is werknemerserkenning belangrijk?

De wereld van de arbeid ondergaat een transformatie. We hebben:

 • Een groeiende beroepsbevolking van duizendjarige,
 • Een competitieve oorlog-voor-talent,
 • Wereldwijde crisissen zoals pandemie√ęn.

Door deze verschuivingen is het nu belangrijker dan ooit om te focussen op de erkenning van medewerkers.

Why-is-Employee-Recognition-Important

Laten we eens kijken naar enkele voordelen van een succesvol programma voor werknemerserkenning.

1. Hoger behoud van werknemers

De meeste bedrijven kampen met een hoog personeelsverloop. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is een gebrekkige erkenningscultuur. 79% van de mensen die hun baan opzeggen, noemt 'gebrek aan waardering' als reden voor hun vertrek. (OC Tanner)

Als je werknemers naar behoren erkent, raken ze emotioneel ge√Įnvesteerd in hun baan. Dus blijven ze natuurlijk langer. Dit leidt tot minder verloop en een hogere retentie..

2. Hogere betrokkenheid van werknemers

Erkenning van werknemers is een belangrijke factor voor de betrokkenheid van werknemers in een bedrijf. Werknemers voelen zich gewaardeerd als hun inbreng tijdig en regelmatig wordt erkend. Zij beginnen met het inzetten van discretionaire arbeid om hun goede werk voort te zetten. Het resulteert ook in een hogere productiviteit en een betere klantenservice.

72% van de bedrijven is het ermee eens dat erkenning een positief effect heeft op de betrokkenheid (Harvard Zakenrecensie).

3. Verbetert werkrelaties en teamwerk

Er wordt gezegd dat mensen hun baan niet verlaten. Ze verlaten managers. Managers moeten dus sterke relaties met teamleden opbouwen.

Regelmatige erkenning door managers kan de relatie tussen managers en werknemers helpen verbeteren. Het helpt in de communicatie, bouwt vertrouwen op, en overbrugt de kloven tussen hen. Voor betere resultaten moeten managers worden opgeleid in het doeltreffend erkennen van werknemers.

Erkenning van werknemers helpt ook bij het verbeteren van de relaties tussen collega's. Een cultuur waarin collega's niet aarzelen om elkaar aan te moedigen, is goed voor het moreel en de betrokkenheid van het team.

4. Cre√ęert een cultuur van erkenning

Erkenning werkt aanstekelijk en is vaak wederzijds. Iedereen wordt graag gewaardeerd. Tegelijkertijd vinden mensen het ook leuk om waardering te geven, anderen toe te juichen en aan te moedigen. Het geeft een gevoel van voldoening en helpt bij het opbouwen van solide banden met vakgenoten.

Wanneer erkenning van werknemers de dagelijkse norm wordt, heeft dat een diepgaande invloed op de bedrijfscultuur. Het cre√ęert een positieve omgeving waarin mensen de inspanningen, kwaliteiten en sterke punten van anderen waarderen.

5. Versterkt de waarden van het bedrijf

83% van de HR leiders zeggen dat erkenning van werknemers de waarden van hun organisatie versterkt (Globoforce)

Ondernemingen kunnen verschillende kernbeginselen hebben, zoals toewijding, eerlijkheid, punctualiteit, uitmuntendheid, en andere. Zij zouden willen dat hun werknemers werken op een manier die in overeenstemming is met deze beginselen. Daarom stellen zij hun belonings- en erkenningsprogramma's af op de bedrijfswaarden.

Werknemers krijgen erkenning als ze gewenst gedrag vertonen. Dit versterkt de organisatorische waarden in hun dagelijks handelen.

6. Werkgever naamsbekendheid opbouwen

Een sterke cultuur van erkenning helpt de merkwaarde van de werkgever te versterken. Kandidaten voelen zich aangetrokken tot een bedrijf dat de bijdrage van werknemers op prijs stelt. Positieve werkgever naamsbekendheid wordt belangrijker naarmate de oorlog-voor-talent toeneemt.

Erkenning bevordert ook de belangenbehartiging van werknemers. Als werknemers zich gelukkig voelen op het werk, delen ze hun positieve werknemerservaringen. Zo worden zij actieve ambassadeurs voor de organisatie.

7. Verbetert de Motivatie van de Werknemer

Het moreel van werknemers stijgt wanneer leiders de bijdrage van een werknemer aan het succes van het bedrijf benadrukken. Het houdt werknemers gemotiveerd, gelukkig, en ze voelen zich goed over wat ze doen.

Erkenning van werknemers heeft ook een fysiologisch effect op de prestaties. Gewaardeerd of geliefd worden cre√ęert 'oxytocine' in het lichaam. Onderzoek zegt dat mensen onder invloed van dit 'liefdeshormoon' beter presteren. Het vermindert stress en kan het absente√Įsme terugdringen.

Meenemen

TDe werkomgeving is vandaag de dag zeer concurrerend geworden. Bedrijven zijn op zoek naar de beste talenten en vaardigheden op de arbeidsmarkt. Maar zelfs werknemers die topprestaties leveren, moeten sterk gemotiveerd zijn om uit te blinken.

In Dale Carnegie's woorden,

Mensen werken voor geld, maar gaan tot het uiterste voor erkenning, lof en beloning.

Duizendjarig die de arbeidsmarkt betreden, verwachten onmiddellijke erkenning voor hun goede werk. Zij zouden het niet erg vinden om naar groenere weiden te verhuizen als zij zich niet gewaardeerd voelen.

Daarom versterken bedrijven voortdurend hun cultuur van erkenning.

Hoofdstuk 3: Welk gedrag van werknemers te herkennen?

De meeste erkenningsprogramma's waarderen werknemers op basis van acties, zoals

 • Het bereiken van doelen of gestelde doelen,
 • Uitstekende presentaties of nieuwe idee√ęn,
 • Het bereiken van een mijlpaal in de carri√®re en anderen

Maar deze acties zijn gebaseerd op bepaalde kenmerken die werknemers ideaal maken.

Behavior-of-Employees-To-Recognize

Hier zijn enkele eigenschappen die u in uw werknemers kunt herkennen om een goede bedrijfscultuur op te bouwen:

1. Gedrag gebaseerd op bedrijfswaarden

Elk bedrijf heeft zijn unieke kernwaarden. Zij kunnen gebaseerd zijn op stiptheid, klantvriendelijkheid, integriteit, nederigheid, aanpassingsvermogen, transparantie, of andere.

Deze door het leiderschap opgestelde basisbeginselen fungeren als verwachtingen van de werknemers. Mensen belonen voor deze eigenschappen is een uitstekende manier voor bedrijven om het goede voorbeeld te geven.

2. Innovatie en creativiteit

Creatieve en unieke idee√ęn zijn de kiemen van innovatie. Een innovatieve werknemer bedenkt nieuwe manieren om oude uitdagingen op te lossen. Zij komen met nieuwe en waardevolle idee√ęn en moeten worden aangemoedigd om te innoveren. Dat zal anderen aanmoedigen om hun creativiteit aan te spreken en buiten de gebaande paden te denken.

3. Intrinsieke Motivatie

Sommige werknemers hebben geen toezicht nodig. Zij zijn proactief en van binnenuit gemotiveerd om een taak goed uit te voeren. Hun intrinsieke motivatie moet worden erkend.

4. Teamspeler

Teamspelers werken heel goed samen en zijn een aanwinst voor de werkplek. Zij motiveren en bieden anderen hulp zonder enige aarzeling. Dus moet je deze eigenschap erkennen door ze publiekelijk te waarderen of door ze te belonen.

5. WBereidheid om te leren en te verbeteren

Bedrijven moeten werknemers erkennen die zich als eerste vrijwillig aanmelden voor een taak. Deze werknemers zien uitdagingen als kansen om te leren. Ook al kunnen zij falen, zij hebben de wil om te verbeteren. Het aanmoedigen van deze kwaliteit zorgt ervoor dat werknemers op verschillende gebieden bekwaam worden.

6. AAanpasbaar

Werknemers maken in hun baan veel veranderingen in rollen en werkstijlen door. Zij worden af en toe met nieuwe uitdagingen en crisissen geconfronteerd. Degenen die zich aan deze veranderingen kunnen aanpassen en goed presteren, moeten worden gewaardeerd. Het is een waardevolle vaardigheid in de dynamische en snelle economie van vandaag.

7. Erkenning op basis van prestaties

Dit is het meest voor de hand liggende gedrag van werknemers om te herkennen. U waardeert en beloont hen als zij het gewenste doel hebben bereikt. Het is eenvoudig te meten en is gericht op het resultaat van hun gestelde doelen.

8. Dienstjaren

Mensen blijven korter bij bedrijven. De gemiddelde anci√ęnniteit van werknemers tussen 25 en 34 jaar bedraagt 3,1 jaar. (Bureau voor de Arbeidsstatistiek)

TDe kosten van de vervanging van deze werknemers kunnen een vrij grote impact hebben op de onderneming.Erkenning van dienstjaren toont aan dat het dienstverband van een werknemer iets betekent voor de werkgever. Dit helpt ook bij het behouden van werknemers.

9. Individuele waarde

EWerknemers willen zich gewaardeerd voelen als individuen. Zij willen dat u hen erkent om wie zij zijn en niet alleen om wat zij doen. U kunt uw personeel erkenning geven voor hun unieke capaciteiten, persoonlijkheden en talenten.

In haar boek ‚ÄúMake Their Day!‚ÄĚ, heeft Cindy Ventrice het over het herkennen van individuele waarde. Ze legt de nadruk op het bieden van groeimogelijkheden om werknemers te laten zien dat je om ze geeft. U kunt hen helpen nieuwe vaardigheden te leren en nieuwe verantwoordelijkheden op zich te nemen. Op die manier kunnen zij zich professioneel ontwikkelen.

Hoofdstuk 4: Soorten methoden voor werknemerserkenning

Bedrijven gebruiken multidimensionele methoden om ervoor te zorgen dat hun werknemers zich gekoesterd voelen.

Laten we eens kijken naar de methoden die topbedrijven gebruiken om een levendige cultuur van erkenning op te bouwen.

list-of-employee-recognition-methods

BOp basis van wie de erkenning geeft, kunnen we de erkenningsmethoden voor werknemers in de volgende types indelen:

1. Top-Down Erkenning

In zijn boek "I Love It Here", spreekt Clint Pulver over de cruciale rol die leiders hebben in het bevorderen van een cultuur van erkenning op het werk. Zij zijn het die de kernwaarden van een bedrijf bepalen. Dus zouden ze natuurlijk willen dat werknemers zich eraan houden.

Wanneer werknemers gedrag vertonen dat de bedrijfswaarden weerspiegelt, moeten leiders hun toewijding prijzen. Het heeft een aanzienlijke invloed op het moreel en de betrokkenheid.

2. Erkenning van directe rapportage

Cindy Ventrice omschrijft dit als de erkenning die werknemers krijgen van rapporterende managers. Ze zegt dat teams meer reageren op hun erkenning dan die van de hogere leiding.

Managers spelen een belangrijke rol bij het versterken van de waarden van de organisatie bij de werknemers. Zij kunnen dit doen door de inspanningen van hun werknemers vaak te erkennen.

Zij weten het meest over wat een werknemer de hele dag doet. Het kan dus de meest authentieke waardering blijken te zijn. Managers weten ook beter welke vorm van erkenning de werknemer zal aanspreken.

3. Erkenning van gelijken onder gelijken

Erkenning door collega's heeft een unieke betekenis en kan het grootste effect hebben op werknemers. Collega's die vaak nauw samenwerken, merken kwaliteiten op die managers over het hoofd zien. Wanneer collega's elkaars bijdragen erkennen, versterkt dat hun band en schept dat vertrouwen. Dit verhoogt uiteindelijk de betrokkenheid en de retentie.

Erkenning van gelijken onder gelijken is ook zelfversterkend. Leiders hoeven zelden actie te ondernemen om het in stand te houden.

IIn hun boek ‚ÄúThe Carrot Principle‚ÄĚ, geven Adrian Gostick en Chester Elton de onderstaande indeling van werknemerserkenning.

1. Dagelijkse herkenning

Deze praktijken kunnen de dagelijkse inspanningen erkennen. Het zijn frequente, goedkope en vaak ongrijpbare. Het kan gaan om vriendelijke knikjes, een schouderklopje of een bedankmail voor de inspanningen van de werknemers.

Dagelijkse erkenning kan vooral worden beschouwd als een teken van dankbaarheid. Ze kunnen doeltreffend zijn om het dagelijkse moreel te handhaven.

2. Boven-en-meer erkenning

Het richt zich op het erkennen van werknemers wanneer ze meer doen dan van hen wordt verwacht. U herkent wellicht opmerkelijke resultaten zoals kostenbesparingen, innovaties, het overtreffen van doelstellingen, en andere. Het bestaat meestal uit een formele erkenning in het bijzijn van het hele team.

3. Loopbaan Erkenning

Het omvat vieringen van professionele mijlpalen, dienstjaren en belangrijke carrièregroei. Dergelijke werknemerserkenning wordt geassocieerd met verschillende fasen in de levenscyclus van een werknemer.

4. Feestelijke gebeurtenissen

Deze evenementen zijn gericht op het vieren van prestaties in plaats van het belonen van prestaties. Door deze vieringen te koppelen aan teamsuccessen wordt het teamwerk gestimuleerd.

Teams zouden bijvoorbeeld graag de voltooiing van een slopend project vieren. U kunt ook individuele bijdragen erkennen bij jubilea of verjaardagen van het werk.

Meenemen

Het is van cruciaal belang dat u de juiste vorm van werknemerserkenning op het juiste moment geeft. Nu teams steeds meer op afstand werken, is het belangrijker dan ooit om een gevoel van verbondenheid te cre√ęren.

Het is van vitaal belang te bedenken dat elke werknemer unieke behoeften heeft. Er is geen pasklare aanpak.

Een werknemer kan de voorkeur geven aan verbale of sociale waardering. De ander geeft misschien de voorkeur aan tastbare beloningen.

Als u goed nadenkt over uw strategie voor werknemersherkenning, komt u al een heel eind.

Hier zijn enkele eenvoudige idee√ęn voor werknemerserkenning:

 • U kunt beginnen met een welgemeend 'dank u wel' en een persoonlijk briefje waarin u ingaat op het belang van hun werk'.
 • Wens uw werknemers op hun verjaardag en verjaardagen van het werk te vieren.
 • Erken kritische gewoonten van stiptheid en ijver.
 • Organiseer activiteiten buitenshuis, zoals teamlunches en teambuildingoefeningen.
 • Geef een dag of twee vrij of een korte betaalde vakantie voor uitstekende prestaties.
 • Voeg een afdrukbaar certificaat bij uw mondelinge waardering om de echtheid ervan vast te stellen.
 • Geef prioriteit aan welzijn op het werk en plan een robuust welzijnsprogramma voor werknemers.

Met digitale oplossingen voor werknemersherkenning kunnen collega's elkaar nu onmiddellijk herkennen.Bedrijven geven via deze platforms voordelen, beloningspunten en speciale shout-outs. Dit alles maakt herkenning frequenter, gemakkelijker en doeltreffender.

Hoofdstuk 5: Bouwen aan een succesvol werknemers erkenningsprogramma

Bestaande erkenningsprogramma's voor werknemers hebben een aantal fundamentele problemen:

 • IIll-gedefinieerde doelstellingen
 • Niet op √©√©n lijn met bedrijfswaarden
 • Gebrek aan duidelijkheid over het effect van erkenning

Dus hoe kunnen we deze problemen oplossen?

successful-recognition-programs

Hier zijn enkele dingen die een programma voor werknemerserkenning moet hebben/doen om succesvol te zijn:

1. Duidelijke visie

Voordat u een programma voor werknemerserkenning implementeert, moet u duidelijk zijn over de doelstellingen ervan. Wilt u meer betrokkenheid of een hogere retentie? Of misschien wil je meer verkopen. Het is het beste om de doelstellingen van uw programma af te stemmen op de algemene missie en doelstellingen.

2. Tijdig en frequent

Elke prestatie, groot of klein, moet op het juiste moment worden gewaardeerd. Het moet ook vaak en regelmatig worden aangeboden. Het is misschien niet erg vruchtbaar om een werknemer te erkennen voor iets wat hij maanden geleden heeft gedaan.

3. Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken

Het moet eenvoudig zijn voor mensen om elkaars inspanningen te erkennen. Een goed erkenningsprogramma maakt het voor werknemers gemakkelijk om collega's te erkennen. Maar het formele erkenningsproces moet ook gemakkelijk te gebruiken zijn. Op technologie gebaseerde belonings- en erkenningstools kunnen hierbij een grote hulp zijn.

4. Specifiek & Flexibel

Een bloeiende erkenningscultuur specificeert wat voor gedrag zij van werknemers verwacht. Als werknemers weten wat erkend wordt, zullen ze het waarschijnlijk vaker doen.

Programma's moeten ook flexibel zijn, zodat werknemers elkaar ook onderweg kunnen herkennen. Het maakt het ook gemakkelijker voor verspreide teams om verbonden te blijven via waardering.

5. Inclusief

Een sterke erkenningscampagne voor werknemers vereist de inzet van het hele bedrijf. Het topmanagement moet waardering voortdurend bevorderen en eraan deelnemen. Alleen dan zullen werknemers het serieus nemen. Werknemers moeten zelf een gelijkwaardige rol spelen bij het erkennen van andere werknemers.

6. Maatregel Effect

Uw erkenningsprogramma kan in werking zijn. Maar u moet ook de impact op betrokkenheid en welzijn meten. De beste manier om dit te weten te komen is het aan de werknemers zelf te vragen.

Voelen ze zich genoeg gewaardeerd? Zijn ze gemotiveerd om meer bij te dragen aan het team? Enquêtes onder werknemers zijn behoorlijk kosteneffectief.

WMet pulsenquêtetools zoals Vantage Pulse kunt u onmiddellijk, snel en in realtime feedback van uw werknemers verzamelen.

7. Evoluerend & Aanpasbaar

Met de veranderende tijden veranderen ook de eisen van het bedrijfsleven. Tegelijkertijd veranderen ook de behoeften van de werknemers. De beste erkenningsprogramma's voor werknemers zijn die programma's die voortdurend evolueren en zich daaraan aanpassen.

Meenemen

Waar het op neerkomt is dat verschillende individuen verschillend gemotiveerd zijn.

Erkenningsprogramma's voor werknemers moeten de waarde van elk individu erkennen. Tegelijkertijd moet er een afstemming zijn op de doelstellingen van de organisatie. Alleen dan kan het een positieve invloed hebben op de bedrijfsresultaten en de mate van betrokkenheid.

Met andere woorden, erkenning moet authentiek zijn en tegelijkertijd impact hebben. Met dit doel voor ogen hebben wij een nieuw kader bedacht. Het zal u helpen een levendige cultuur van erkenning op het werk op te bouwen.

Hoofdstuk 6: Introductie van het AIRe Framework

framework-to-assess-recognition-efforts

Erkenning op het werk is als de lucht die werknemers nodig hebben om in te ademen en te gedijen. Je moet er dus voor zorgen dat je het op de juiste manier verstrekt. Het moet zowel impactvol als authentiek zijn.

Om u te helpen dit op te bouwen, hebben wij bij Vantage Circle een nieuw kader gecre√ęerd: het AIRe Framework.

Het AIRe Framework is een krachtig hulpmiddel voor bedrijven om hun erkenningsprogramma's te ontwerpen, te herzien en uit te voeren.

Het is gebaseerd op drie thema's van werknemerserkenning:

 • Waardering (A)
 • Aanmoediging (I)
 • Versterking (R)

Dit alles moet worden geleverd met een solide en oprechte Emotionele Aansluiten(e).

De kritieke punten van het AIRe-kader:

 • Het gelooft dat als een persoon zich oprecht inspant voor een doel, hij erkenning moet krijgen.
 • Erkenning hoeft niet altijd exclusief te zijn of gebonden aan uitzonderlijke prestaties.
  Soms moet het gewoon gaan om het waarderen en waarderen van de inspanningen die de persoon dagelijks levert.
 • Erkenningsprogramma's moeten duidelijk zijn over het gedrag dat ze willen versterken.
 • Programma's kunnen gebruik maken van Emotional Connect om de impact van werknemerserkenning te versterken.

Erkenningsthema's in het AIRe-kader

1. Waardering

Waardering verwijst naar een erkenning van de bijdragen van werknemers. Maar het gaat niet alleen om hoge prestaties of buitengewone resultaten. Het kan ook voor dingen als dagelijkse taken en teamwork inspanningen.

2. Stimulering

Het is de praktijk van het geven van prikkels om de werknemers te motiveren. Stimulansen zetten aan tot actie of hebben de neiging daartoe. Incentives kunnen een doel op zich zijn waar werknemers naar streven. Deze stimulansen kunnen zowel monetair als niet-monetair zijn.

3. Versterking

Versterking stuurt werknemers in de richting van het gedrag dat het bedrijf wil bevorderen. Eenmaal gewaardeerd, is de kans groter dat zij dat werk blijven doen.

Emotionele verbinding

Emotionele connectie is de drijvende kracht achter succesvolle werknemerserkenning. Het verwijst naar de "zich goed voelen" factor die een daad van erkenning met zich meebrengt. Zowel voor degene die het ontvangt als voor degene die het geeft.

Het nut van erkenning komt eerder voort uit hoe ze wordt gegeven dan uit wat ze wordt gegeven. Het is niet de geldwaarde van de erkenning die er veel toe doet.

In plaats daarvan is het het proces van hoe het wordt gegeven dat een enorme impact kan hebben op de ontvanger.

In zijn boek "Practicing Recognition", definieert Roy Saunderson erkenning als:

"de overdracht van positieve emoties van de ene persoon naar de andere."

Of het nu mondeling of schriftelijk gebeurt, het moet met echte emoties gebeuren. Anders komt het mechanisch en onoprecht over.

Het AIRe-kader toepassen

AIRe-kader splitst elk van de thema's van erkenning op in dimensies. Bedrijven kunnen deze dimensies gebruiken om hun programma's voor werknemerserkenning te beoordelen.

Dimensions-of-Recognition-AIRe

Waardering

Dekking
Dekking verwijst naar het deel van de beroepsbevolking dat door het programma wordt gedekt. Aangezien iedereen van waardering houdt, moeten erkenningsprogramma's betrekking hebben op alle werknemers van alle niveaus.

Frequentie
Psychologen zeggen dat er niet zoiets bestaat als teveel erkenning. Maar de frequentie moet wel afgestemd zijn op de behoeften en verwachtingen van de werknemers.

Stimulering

Waarden
Waarde verwijst naar het belang dat werknemers hechten aan beloningen. Het kan van persoon tot persoon verschillen. De monetaire waarde kan dus worden gebruikt als een maatstaf voor het belang van wat zij krijgen.

Zichtbaarheid
Zichtbaarheid analyseert of werknemers weten wat ze moeten doen om erkenning te krijgen. Als het de werknemers niet duidelijk is wat ze moeten doen om in aanmerking te komen voor erkenningsprogramma's, zal het geen effect sorteren.

Versterking

Specificiteit
Specificiteit is de mate waarin het programma werknemers naar verschillende gedragingen leidt.
Er moet een duidelijke reeks gedragingen zijn die de organisatie bevordert. Het zal helpen om een bredere organisatorische impact te cre√ęren. Maar ook het bevorderen van te veel gedragingen kan tot verwarring leiden.

Uitlijning
Alignment beoordeelt of het werknemers erkenningsprogramma afwijkt van de kernwaarden van het bedrijf. Het gedrag dat door het programma wordt bevorderd moet overeenstemmen met het gedrag dat door de kernwaarden wordt bevorderd.

Emotionele verbinding

Personalisatie
Personalisering is de mate van aanpassing van een erkenningsprogramma voor uw mensen. Het kan gaan om het sturen van persoonlijke briefjes, het geven van hun keuze van beloningen.

bezorging
Het is de manier waarop ontvangers erkenning krijgen. Persoonlijke bezorging met een persoonlijk briefje is een krachtige methode. Zelfs de kleinste positieve gebaren kunnen een enorm verschil maken. Boor gewoon je creativiteit aan om je mensen beter te waarderen.

Meenemen

Organisaties zouden deze beginselen moeten overnemen om hun programma's voor werknemerserkenning te herzien. Ten eerste, ontwerp ze door de lens van Waardering, Stimulering, en Versterking. Dan, baseer ze op een solide emotionele connectie.

Op die manier kan de erkenningsstrategie de algemene werkcultuur verbeteren.

Hoofdstuk 7: De rol van technologie bij de erkenning van werknemers

Werknemers willen vaak, snel en onmiddellijk erkenning.

Het is misschien onmogelijk voor u om naar elke werknemer toe te gaan en hem te bedanken voor zijn inspanningen.

Hier komt de rol van de technologie in het spel.

Role-of-Technology-in-rewarding-workers

Een digitale oplossing kan het voor werkgevers heel gemakkelijk maken om werknemers te belonen en te waarderen. Het kan de herkenning soepeler, sneller, regelmatiger en frequenter maken.

Laten we eens kijken hoe:

1. Onmiddellijke herkenning

Het is een wereld van onmiddellijke bevrediging. Werknemers vinden het weinig waarde om lof te krijgen voor iets wat ze maanden geleden hebben gedaan.

Ook moet worden opgemerkt dat de beroepsbevolking tegenwoordig voornamelijk uit millennials bestaat. Zij geven de voorkeur aan erkenning ter plaatse boven jaarlijkse beoordelingen. Zij hebben erkenning nodig zodra zij een doel bereiken of uitblinken op het werk.

Met een oplossing voor digitale werknemersherkenning kunt u werknemers onmiddellijk erkennen voor hun werk. Binnen enkele seconden kunt u een waardering plaatsen, en zij zullen die in re√ęle tijd ontvangen.

2. Flexibel Belonen

Een digitaal erkenningsplatform kan werknemers de macht geven om hun beloning te kiezen. Via een puntensysteem beloont u hen met inwisselbare punten. Zij zullen de flexibiliteit hebben om te kiezen uit meerdere beloningsopties, zoals cadeaubonnen.

3. Waardering van gelijken

Met een digitale oplossing kunnen werknemers ook deelnemen door collega's te waarderen. Het helpt een cultuur van erkenning, motivatie en geluk op te bouwen. Platforms voor werknemerserkenning kunnen van collega tot collega erkenning leuk maken. Werknemers kunnen met elkaar in contact komen via een re√ęle tijd sociale feed.

4. Geautomatiseerde en gepersonaliseerde herkenning

Werknemers worden graag toegewenst op speciale dagen zoals werkverjaardagen en verjaardagen. Een oplossing voor digitale werknemersherkenning kan hen op het juiste moment automatisch herkennen.

Erkenningsplatform Vantage Rewards biedt een Wens-functie aan, zodat iedereen deze speciale gelegenheden kan vieren. Het heeft ook de functie Dienst Yearbook, dat is een gepersonaliseerd online jaarboek. Het stelt collega's in staat herinneringen te verzamelen en te delen voor iemands werkverjaardag.

employee-rewards-and-recognition-service-yearbook

5. Erkenning onderweg

In de wereld van vandaag werken werknemers niet alleen op hun computers en laptops. Ze maken ook verbinding via meerdere apparaten zoals tablets en mobiele toestellen.

Erkenningsprogramma's hebben alleen kans van slagen als de werknemers er ook onderweg aan kunnen deelnemen. Onze oplossing, Vantage Rewards, is compatibel met meerdere apparaten en platforms.
(Android, iOS).

employee-rewards-and-recognition-on-the-go

6. Betrek het leiderschap

Erkenningsprogramma's voor werknemers zijn succesvoller als senior leidinggevenden en belanghebbenden deelnemen. Een manier om leiderschap in het programma te integreren is via Panel Awards. Het is een beloningssysteem met meerdere goedkeuringsniveaus dat werknemers een eerlijke en gelijke kans biedt om te winnen.

Digitale erkenningsplatformen zoals Vantage Rewards bieden deze mogelijkheid. Hier dragen managers potenti√ęle kandidaten voor. Daarna stemt het panel van geselecteerde goedkeurders voor de voorgedragen werknemers.

Nadat zij de winnaar hebben aangewezen, wordt de beloning onmiddellijk bekendgemaakt. Het komt in de sociale feed van Vantage Rewards.

employee-rewards-and-recognition-panel-awards

7. Gemakkelijker beheer

Het beheren van een erkenningsprogramma voor een groot personeelsbestand kan moeilijk zijn. Dit is met name het geval bij een handmatig ontworpen beloningssysteem.

Digitale erkenningsplatformen zoals Vantage Rewards hebben een functie die beheer Dashboard heet.Het kan het management helpen een overzicht van het hele programma te krijgen. Admins kunnen op erkenning gebaseerde activiteiten analyseren over meerdere teams in het dashboard.

8. Weerspiegel uw merk

Digitale platforms voor werknemersherkenning kunnen worden geleverd met white label-oplossingen om uw merk te weerspiegelen. U kunt deze hulpmiddelen aanpassen aan de huisstijl van uw bedrijf.

In Vantage Rewards bijvoorbeeld kunt u uw logo en bedrijfskleuren in de tool integreren. U kunt zelfs bedrijfsvideo's en handleidingen opnemen om uw bedrijfscultuur weer te geven.

9. Inzichten op basis van gegevens

Een op technologie gebaseerde erkenningsstrategie helpt de impact van erkenning te meten met geldige gegevens. U kunt de belangrijke bijdragers in uw teams identificeren. Het wordt ook gemakkelijker om lacunes in uw programma op te sporen.

Vantage Rewards heeft een Dashboard optie. Het rapporteert u over hoe u eerlijk, rechtvaardig en consequent kunt belonen, naar gelang van de prestaties.

employee-rewards-and-recognition-data

10. Integraties

Bedrijven gebruiken verschillende tools voor teamsamenwerking, zoals Microsoft Teams, Slack, en andere. Elk bedrijf gebruikt ook zijn eigen keuze van HRMS-softwares.

U kunt oplossingen zoals Vantage Rewards gemakkelijk integreren met deze tools. Integraties maken het voor teams gemakkelijker om collega's te waarderen terwijl ze digitaal samenwerken.

employee-rewards-and-recognition-integrations

11. Erken uw wereldwijde personeelsbestand

Tegenwoordig zijn de meeste bedrijven wereldwijd actief. Werknemers zitten in verschillende uithoeken van de wereld en coördineren samen. Het is bijna onmogelijk om dergelijke werknemers in een intern erkenningsprogramma te erkennen.

Een digitale oplossing maakt het eenvoudiger en sneller om wereldwijd werknemers op waarde te schatten. Het speelt ook een vitale rol bij het bijbrengen van bedrijfswaarden aan het wereldwijde personeelsbestand. Bedrijven kunnen nu beter duidelijk maken welke waarde zij hechten aan het voltallige personeel.

Erkenningsoplossingen zoals Vantage Rewards helpen bedrijven om werknemers die in verschillende landen werken, te belonen. De beloningen worden automatisch aangepast aan de levensstandaard van het land waar zij wonen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het SOLI-kader.

recognize-global-workforce

12. Gemakkelijker budgetteren

Een manueel programma voor de erkenning van werknemers heeft veel verborgen kosten. De kosten omvatten tijd, papierwerk, coördinatie met een wereldwijd personeelsbestand, zorgen voor zichtbaarheid, enz.

Met een oplossing voor digitale herkenning wordt de toewijzing van budgetten eenvoudig. U hebt volledige controle over de manier waarop uw budget wordt opgebruikt, en u kunt het zelfs in realtime volgen.

employee-rewards-and-recognition-Easy-budgeting-2

De Conclusie

Erkenning van werknemers is niet langer alleen maar leuk om te hebben in een organisatie. Het is een essentieel onderdeel van elk succesvol bedrijf vandaag. Daarom doen bedrijven er alles aan om van erkenning een natuurlijk onderdeel van hun cultuur te maken.

Dr. Bob Nelson zegt,

Neem de tijd om werknemers te waarderen, en zij zullen op duizend manieren terugslaan.

Wees bedachtzaam, echte en oprecht bij het erkennen van de uniciteit van werknemers. Waardeer hen met waar zij belang aan hechten.

Met persoonlijke erkenning kom je een heel eind. Het kan een onge√ęvenaarde positieve impact hebben op de ervaring en het welzijn van werknemers. Het zal uiteindelijk een dramatisch effect hebben op het resultaat van de onderneming.

+
Sign up to our newsletter
+
View Vantage Rewards