✨ Empower Your Team for Excellence : The Complete Handbook for Boosting Employee Engagement and Driving Peak Performance
+

Werknemerservaring: Componenten, belang, strategieën om te verbeteren

15 min read   |  
Last Updated on  
werknemerservaring

In deze blog vindt u alles wat u nodig hebt om de werknemerservaring op het werk te begrijpen en te verbeteren.

Het succes van een onderneming hangt immers in grote mate af van haar personeel.

Maar om het potentieel van een werknemer aan te boren, is het van vitaal belang dat hij gelukkig en gemotiveerd is.

engaged employees shaping the employee experience in the workplace

Hier komt de werknemerservaring om de hoek kijken.

Bedrijven beweren tegenwoordig dat ze goed werk leveren op het gebied van werknemerservaring. Ze zorgen voor taarten op verjaardagen of hangen eigenzinnige banners op met leuke woorden. En dat is het zo'n beetje.

Jacob Morgan wijst op een fundamentele fout in dit perspectief. Bedrijven zijn ervan uitgegaan dat mensen met hen moeten werken om rekeningen te betalen.

Maar de wereld verandert snel.

Met de technologie worden opties als freelancen en het creëren van inhoud populair. Sommigen worden Uber-chauffeur, anderen maken een foodblog. Daar komt nog bij dat bedrijven voortdurend concurreren om geschoold personeel.

Kortom, er zijn veel alternatieven voor mensen om geld te verdienen om hun rekeningen te betalen.

Het gaat er dus niet om of werknemers goed genoeg zijn om bij uw bedrijf te werken. of uw bedrijf goed genoeg voor hen is.

Dus laten we wat basiskennis opdoen.

Hoofdstuk 1: Wat wordt bedoeld met Werknemerservaring?

three employees sitting on a table with laptop and engaging

Werknemerservaring is de combinatie van alles wat zich in de levenscyclus van een werknemer voordoet. Het begint te lopen vanaf de dag dat een werknemer solliciteert en in dienst treedt tot zijn laatste werkdag. Het omvat alles wat een werknemer op het werk leert, voelt en meemaakt.

En, zoals de meeste bedrijven denken, gaat het niet om het uitdelen van een mooi looncheque. Het is meer dan dat. Werknemers willen bijdragen tot het succes van hun organisatie. Tegelijkertijd willen ze er iets zinvols voor terug.

Hier is het aan de HR leiders om als gids te fungeren, en dit artikel gaat over de voorbereiding van u op hetzelfde.

Hoofdstuk 2: Waarom moeten HR-medewerkers zich concentreren op werknemerservaring?

Er zijn veel factoren opgedoken die HR ertoe dwingen

Er zijn veel factoren opgedoken die HR ertoe dwingen zich te gaan richten op de manier waarop werknemers hun werk ervaren.

Laten we enkele van deze factoren bespreken.

A male employee explaining why we need to focus on employee experience

Veranderende demografie en haar verwachtingen

statistics regarding the employee experience of the millennial workforce
Bron: UUS Bureau of Labor Statistics

Werknemers van de nieuwe generatie of millennials willen zinvol werk doen. Het moet aansluiten bij hun waarden en overtuigingen

Werknemers verwachten tegenwoordig een gepersonaliseerde ervaring. Zij willen dat bedrijven hun uniciteit waarderen en voldoende ruimte voor ontwikkeling bieden. U moet een ervaring bieden die mensen ertoe aanzet doelgericht werk te verrichten.

Opkomst van de sociale media

Dankzij de sociale media gaat pleitbezorging door werknemers viraal en beïnvloedt het het merkimago. Bedrijven richten zich meer op hun mensen en hun ervaringen. Als het goed wordt gedaan, kan het een enorm concurrentievoordeel opleveren.

Volatiele economie

Pandemieën, wereldwijde verstoringen en toenemende digitalisering veranderen de wereld van het werk. Ongeacht deze verschuivingen blijft uw meest waardevolle bezit uw personeel.

Bedrijven kiezen voor een mensgerichte aanpak van HR die correleert met de bedrijfsdoelstellingen. Dit helpt ondernemingen zelfs in de moeilijkste tijden overeind te blijven.

Dit zijn een paar dingen die het werkleven van uw mensen kunnen beïnvloeden.

Hier is onze kijk op de vitale factoren die de ervaring van uw werknemers vorm geven:

Hoofdstuk 3: Kerncomponenten van werknemerservaring

De dagelijkse interacties van een werknemer geven vorm aan zijn ervaringen op de werkplek.

Toch zijn er meer componenten waarop managers zich moeten concentreren om de beste presteerders aan te trekken en te behouden

core components of employee experience explained by a female employee

De onderdelen omvatten:

Bedrijfscultuur

Bedrijfscultuur is iets dat iedereen die met een bedrijf te maken heeft, verbindt.

Het definieert hoe het is om voor een bedrijf te werken. Het beïnvloedt niet alleen de prestaties van uw werknemers, maar ook hun mate van betrokkenheid.

Het ontwikkelen van een bedrijfscultuur is een essentieel onderdeel van het creëren van een geweldige werknemerservaring. Het beïnvloedt hoe mensen over hun baan en hun organisatie denken. Het is ook een essentieel aspect van de tevredenheid, de motivatie en de betrokkenheid van de werknemers.

The Diwali Banner of Vantage Plus under Vantage Circle

Fysieke werkomgeving

De tweede component is de werkomgeving. Het heeft een enorme invloed op de werkplekervaring van een werknemer.

Als een werknemer zich ongemakkelijk voelt of het moeilijk heeft op zijn werkplek, dan is dat geen positief teken.
Leiders moeten veel aandacht besteden aan het verbeteren van de werkomgeving.

Een snelle suggestie zou zijn om regelmatig personeelsenquêtes te houden. Enquêtes zullen helpen hun problemen te identificeren en uw overwinningen te registreren.

Het aspect van de werkomgeving is niet langer beperkt tot kantoorruimten. Miljoenen professionals werken nu vanuit huis. U kunt plannen maken om hen te helpen hun werkervaring te verbeteren.

NHulp nodig bij het betrekken van uw externe medewerkers? Wij zijn hier om u te helpen! Klik hier om contact met ons op te nemen.

Technologie op de werkplek

Van typemachine tot touchscreen, de wereld van de technologie heeft een lange weg afgelegd. Dit geldt vooral in de zakenwereld, met het internet als de belangrijkste katalysator.

Het internet heeft de manier waarop bedrijven communiceren veranderd. Werknemers kunnen nu op afstand werken. Het heeft de werkcultuur getransformeerd om efficiënter te worden.

MWerknemers van vandaag kunnen zich geen werkplek voorstellen zonder de aanraking van technologie. Het is noodzakelijk voor hun productiviteit. Als zij geen toegang hebben tot het nodige gereedschap, zullen zij minder bijdragen. Dit beïnvloedt hun algemene ervaring om voor u te werken.

Om meer te weten te komen over de invloed van technologie, kunt u luisteren naar Ashish Mediratta. Hij deelde zijn mening over "Hoe AI vorm geeft aan HR en Werknemerservaring?" in onze Vantage HR Influencers Podcast serie.

Hoofdstuk 4: Werknemer Ervaring Vs. Werknemer Betrokkenheid

Werknemerservaring en werknemersbetrokkenheid worden vaak met elkaar verward.

Hoewel het verwante termen zijn, zijn ze toch verschillend van aard.

Dus als je denkt dat Werknemerservaring (EX) en Werknemersbetrokkenheid hetzelfde zijn, dan is het tijd om te herzien. Laten we het verduidelijken.

comparing employee experience and employee engagement at the workplace

Hier zijn de verschillen tussen werknemerservaring en werknemersbetrokkenheid:

the main differences between employee experience and employee engagement

Werknemerservaring is de input die een bedrijf geeft om een betere betrokkenheid te krijgen.

Om goede resultaten te behalen bij werknemers, moet je ze goed behandelen. Als een grotere betrokkenheid van de werknemers het doel is, is het verbeteren van EX de manier om dat doel te bereiken.

EWerknemerservaring is een bottom-up concept, terwijl werknemersbetrokkenheid van boven naar beneden is.

Een goede werknemerservaring komt tegemoet aan alle behoeften van de werknemer. Het gaat erom hun werkdagen beter te maken. Het zal de werknemers voorzien van de juiste instrumenten, technologie en werkomgeving. De mensen rondom de werknemer spelen ook een belangrijke rol bij het vormgeven van hun ervaring.

Maar werknemersbetrokkenheid is iets dat leiders van hun werknemers verlangen. Ze willen dat werknemers meer betrokken zijn, meer geëngageerd. Daarom nemen zij maatregelen om ervoor te zorgen dat werknemers zich gewaardeerd voelen en op lange termijn betere resultaten boeken.

Werknemerservaring richt zich op de werknemer, terwijl werknemersbetrokkenheid zich richt op de werkplek.

Employee experience is an employee-oriented way of thinking. But employee engagement is about the business, the workplace, and its overall productivity.

Werknemerservaring is een op de werknemer gerichte manier van denken. Maar betrokkenheid van werknemers gaat over het bedrijf, de werkplek en de algehele productiviteit.

Werknemerservaring geeft weer hoe werknemers over het bedrijf denken. Het houdt de levenscyclus van de werknemer in het middelpunt van zijn strategie. Een sterke EX omvat transparantie, technologie, erkenning, samenwerkingsmogelijkheden en diversiteit. Dit alles zal er uiteindelijk toe leiden dat de werknemers meer betrokken raken bij hun werk.

Werknemerservaring en werknemersbetrokkenheid zijn allebei belangrijk. En het vereist goed leiderschap om zowel een geweldige ervaring als betrokkenheid te garanderen.

Hoofdstuk 5: Werknemerservaring en klantenervaring

Als u een bedrijf runt, weet u hoe belangrijk klantervaring is.

Uw klanten drijven uw bedrijf. Maar wie drijft deze klanten naar uw bedrijf?

Uw werknemers.

male employee sitting on bean bag with laptop engaging with female employee over internet

Werknemers zijn het belangrijkste kapitaal van een onderneming. Zij hebben te maken met klanten en zijn belast met het leveren van klantervaring. Hoe u uw werknemers behandelt, heeft dus een directe impact op uw klantenervaring.

Hoe beïnvloedt de werknemerservaring de klantenervaring?

  • Geëngageerde werknemers zorgen voor een betere en probleemloze klantenservice.
  • Zij zijn meestal enthousiast en zelfverzekerd, dus willen zij problemen van klanten oplossen.
  • Zij brengen positieve energie in de interactie met de klant. Zij luisteren naar de zorgen van de klanten en gaan daar op in, zijn respectvoller en behandelen hen goed.
  • Het vermindert het aantal ontevreden klanten, verbetert de servicekwaliteit en de positieve feedback.
  • Als klanten tevreden zijn over uw diensten, is de kans groter dat ze trouwe klanten worden.
  • AEen bedrijf dat prioriteit geeft aan zijn werknemers creëert een positieve merkwaarde.

We kunnen zien hoe klantervaring en werknemerservaring van elkaar afhangen. Maar bedrijven richten zich alleen op het verbeteren van CX om hun ROI te verhogen.

80% van de bedrijven concurreert in de eerste plaats op klantenervaring. Ze vergeten hun werknemers en doen niet genoeg om een geweldige werknemerservaring te creëren.

Zonder een betere werknemerservaring zullen de inspanningen om een geweldige klantenervaring te garanderen niet werken. Want als werknemers een onaangename werkervaring hebben, lijden de klanten daar ook onder.En zo lijdt de ROI van het bedrijf.

Zoals Meneer Richard Branson zei,

Klanten komen niet op de eerste plaats. Werknemers komen op de eerste plaats. Als u voor uw werknemers zorgt, zorgen zij voor de klanten.

De ervaring van uw werknemers wordt dus net zo belangrijk als die van uw klanten. Beide moeten hand in hand gaan voor betere bedrijfsresultaten.

Een bevredigende klantenervaring begint met een zinvolle werknemerservaring. Met andere woorden, de eerste stap naar klantentevredenheid is werknemerstevredenheid.

Hoofdstuk 6: Het belang van de werknemerservaring

De definitie van werk is in de loop der jaren geëvolueerd.

Werknemers zijn tegenwoordig op zoek naar doelgericht werk.

Ze zoeken geen werk alleen om te verdienen. Ze willen een zinvolle werknemerservaring.

woman employee being engaged at work on her laptop

Doelgericht werk draagt niet alleen bij tot individuele groei, maar ook tot de onderneming en de gemeenschap.

Uw bedrijfscultuur weerspiegelt uw doelgerichtheid. Het kan de ervaring van uw werknemer dus enorm beïnvloeden.

statistics showing the importance of employee experience for business leaders
Bron: Deloitte's 2017 Enquête trends menselijk kapitaal

Een goede werknemerservaring heeft een directe positieve correlatie met de productiviteit van de werknemers. Het vereenvoudigt de dagelijkse werkzaamheden, waardoor werknemers gemakkelijker kunnen werken.

Als werknemers elke dag een boeiende ervaring hebben op het werk, zal dat zijn weerslag hebben op hun werk. Ze zullen zich echt gemotiveerd voelen om te werken en een stapje extra te zetten om hun doelen te bereiken. Anderzijds kan de ervaring van een werknemer verzuren als de omstandigheden waarin hij moet werken niet bevorderlijk zijn.

HHier zijn enkele van de voordelen van een goede werknemerservaring:

advantages of having a good employee experience at the workplace

1. Hogere betrokkenheid en hogere productiviteit

Een goede werknemerservaring leidt tot een grotere betrokkenheid van de werknemers en een hogere productiviteit. Werknemers zijn meer toegewijd aan het werk en het bedrijf. Het leidt tot betere bedrijfsresultaten en een beter gevoel van individueel welzijn.

2. Lager personeelsverloop

Ongelukkige werknemers hebben meer kans om het bedrijf te verlaten of om vaker afwezig te zijn. Het beïnvloedt het moreel van de werknemers, de productiviteit, de kosten en het merkimago. Gelukkige en betrokken werknemers blijven langer aan.

3. Verbeterde klantenervaring

Een sterke werknemerservaring kan werknemers inspireren om proactief en innovatief te zijn. Zij nemen hun taken op zich en doen hun best om de klant een goede ervaring te bezorgen.

4. Grotere werktevredenheid

Een geëngageerde werknemer met een geweldige werknemerservaring zal een grotere arbeidstevredenheid hebben. In plaats van halfslachtige inspanningen, zullen de werknemers proactief deelnemen aan hun werk. Er zal minder kans zijn op burn-out, wat bijdraagt tot een beter welzijn van de werknemers. Zij kunnen ook een beter evenwicht tussen werk en privéleven bewaren.

5. Talent aantrekken en behouden

Bedrijven wedijveren met elkaar om het beste talent in de sector aan te trekken. Er is een wanverhouding tussen de vaardigheden van werknemers en de vaardigheden die bedrijven nodig hebben. De werknemers die wel over de vereiste vaardigheden beschikken, kunnen kieskeurig zijn wat de plaats van tewerkstelling betreft.

Dus als een bedrijf een talent vindt, willen ze het houden. Vaak richten zij zich op een geweldige werknemerservaring om dergelijke mensen te behouden.

6. Sterkere relaties met leeftijdsgenoten

en rijke werknemerservaring is gebaseerd op interacties op de werkplek. Een bedrijfscultuur van gedeelde waarden helpt bij het samenbrengen van het personeel. Het stelt mensen in staat zich in te passen in het sociale netwerk en bevordert sterkere relaties tussen gelijken.

7. Betere bedrijfsresultaten

Een goede werknemerservaring leidt uiteindelijk tot betere bedrijfsresultaten. Dus hoe meer u in uw werknemers investeert, hoe meer waarde zij u in ruil daarvoor geven.

Een goede werknemerservaring gaat verder dan bedrijfscriteria zoals KPI's en prestatiebeheer. Het is meer dan verhoogde productiviteit en winst. Het gaat in de eerste plaats om werknemers.
Werkplekken kunnen zich emotioneel verbinden met werknemers door te proberen elke dag speciaal te maken.

Het zal werknemers helpen loyaal te blijven aan hun organisatie. Tegelijkertijd kunnen bedrijven toptalent aantrekken en behouden.

Hoofdstuk 7: Strategieën om de werknemerservaring te verbeteren

Als u dit leest, weet ik zeker dat u zich tot nu toe bewust bent geweest van de noodzaak van een goede werknemerservaring.

Het is tijd dat we enkele strategieën bespreken om de werknemerservaring te versterken.

two employees analyzing trends from a chart to figure out strategies

Als u dit leest, weet ik zeker dat u zich tot nu toe bewust bent geweest van de noodzaak van een goede werknemerservaring.
Het is tijd dat we enkele strategieën bespreken om de werknemerservaring te versterken.

Traditionele human resources richten zich op het behandelen van welzijn, productiviteit en technologie als afzonderlijke kwesties. Maar voor werknemers zijn dit geïntegreerde ervaringen.

Hier zijn 11 strategieën voor HR om werknemers een zinvolle ervaring te bieden:

1. Gemakkelijk aanvraagproces

Werknemerservaring begint al voordat een werknemer bij uw bedrijf komt werken. Het begint al als ze solliciteren naar een baan.

Zorg voor een probleemloze sollicitatieprocedure om gemakkelijker personeel aan te werven. Werknemers die een baan zoeken, jongleren nu al tussen verschillende portaalsites. U moet een aanvraagprocedure ontwerpen die gemakkelijk te begrijpen en te doorlopen is. Dit zal je bij hen in een goed blaadje zetten.

Zorg ook voor diversiteit in uw sollicitatieprocedure om vooroordelen te voorkomen.

statistics showing job seekers use mobile phones for job hunting
Bron: De Geheim Rekruteerder

Maak de interface vriendelijk voor mobiel gebruik. Een duidelijke boodschap kan wonderen doen voor het merk en het imago van uw werkgever. Zo laat u zien dat u de kandidaten wilt helpen en hun het invullen van formulieren wilt vergemakkelijken.

2. Interviewen Werktuigen en Processen

Op moderne werkplekken zijn de versnellingen aan het verschuiven. Werkplekken doen steeds meer een beroep op technologie voor meer efficiëntie en betere communicatie.

De beste operatie waarbij gebruik kan worden gemaakt van technologie is aanwerving. HR-teams gebruiken nu managementinstrumenten van de nieuwe generatie, zoals NLP's, VR-beoordeling tijdens sollicitatiegesprekken. Deze instrumenten beoordelen de zachte vaardigheden en het temperament van werknemers.Deze instrumenten beoordelen de zachte vaardigheden en het temperament van werknemers

Gebruik video-interviews voor potentiële kandidaten die in eender welk deel van de wereld wonen.

Met de juiste wervingsinstrumenten kunt u inspelen op de behoeften van een post-pandemisch personeelsbestand.

3. Doeltreffende inwerkprogramma's

Een goed inwerkprogramma helpt de werknemers kennis te maken met de bedrijfscultuur. Het is de eerste officiële interactie die een nieuweling met het bedrijf heeft.

Werknemers kunnen contact leggen met senioren en samenwerken. Het zal hen niet alleen helpen bij hun dagelijkse taken, maar ook de relaties versterken. Maar een slecht inwerkprogramma kan uw employer branding aantasten. Dus probeer het meer naadloos te maken.

Zappos geeft hun nieuwe werknemers $2000 om te vertrekken als ze dat willen na het inwerkproces. Als werknemers het gevoel hebben dat ze niet in de cultuur passen, zijn ze vrij om te vertrekken.

4. Fysieke omgeving

Werknemers brengen elke dag meer dan 8-9 uur op hun werkplek door. Het is niet meer dan logisch dat werkgevers zorgen voor een schone en veilige werkomgeving voor hen.

Voorzie uw werknemers van een schone, goed verlichte, veilige en comfortabele werkplek. Het beïnvloedt de motivatie van een werknemer om te werken en zijn vermogen om zijn prestaties te verbeteren. Het draagt ook in belangrijke mate bij tot de gezondheid en het welzijn van een werknemer.

5. Wijs mentoren aan

Werknemers kunnen zich in de eerste dagen na hun indiensttreding een beetje verloren en niet op hun plaats voelen. Zij weten misschien niet goed hoe zij vragen moeten stellen en met hun leiders moeten communiceren.

Als HR-professionele kunt u hiertegen doeltreffende maatregelen nemen.
Wijs mentoren en buddy's toe aan nieuwe werknemers. Mentoren helpen nieuwkomers hun werk te begrijpen en zich beter aan te passen. Het zal leiden tot betere communicatie en de vrije uitwisseling van ideeën.

Het kan hen helpen contacten te leggen en nieuwe banden te smeden.

6. Enquêtes en feedback van werknemers

Regelmatig enquêtes onder werknemers houden. Enquêtes helpen u bij het analyseren van gebieden op uw werkplek die het goed doen en waar u moet verbeteren. U kunt enquêtes gebruiken als feedbackinstrument om uw werknemers te laten zien dat u om hun mening geeft.

U kunt verschillende soorten enquêtes houden om de kenmerken van uw bedrijf aan het licht te brengen. Deze kunnen zijn

Tools zoals Vantage Pulse kunnen u helpen feedback van werknemers te krijgen voor betere besluitvorming. Klik om meer te weten.

Tools zoals Vantage Pulse kunnen u helpen feedback van werknemers te krijgen voor betere besluitvorming. Klik om meer te weten.

7. Prestatiebeoordelingen

Prestaties beoordelingen helpen werknemers hun vaardigheden te verbeteren en hun carrière vooruit te helpen. Het is een integrerend deel van een positieve werknemerservaring.

Maar jaarlijkse functioneringsgesprekken zijn niet meer genoeg.

Werknemers willen feedback die continu is en ook bijdraagt tot hun prestaties op korte termijn. Zij gaan nu op zoek naar maandelijkse of zelfs wekelijkse beoordelingen om hun vaardigheden te verbeteren.

Een degelijk systeem voor prestatiebeheer is nuttig voor zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever kan de prestaties van de werknemer volgen en hem/haar begeleiden om zich te verbeteren. De werknemer kan de kans krijgen om nieuw talent op te doen en zijn vaardigheden te verbeteren.

8. Robuuste interne communicatie

Dit is het meest kritieke aspect van het bieden van een boeiende werknemerservaring.

Focus op duidelijke communicatie. Het helpt conflicten tussen gelijken te verminderen en op te lossen. Werknemers raken meer betrokken bij en loyaal aan de organisatie.

9. Erkenning en waardering

Zich gewaardeerd voelen voor hard werk is een fundamentele menselijke behoefte. Als je werknemers erkent voor hun werk, voelen ze zich goed over zichzelf. Het laat ze denken dat ze een verschil maken voor de zaak.

Dit zorgt er op zijn beurt voor dat zij meer willen bijdragen. Zij voelen zich gemotiveerd om hun doelen te bereiken en bij de organisatie te blijven.

millennials prefer spot employee recognition which makes better employee experience

De manier om dit mogelijk te maken is via sociale erkenning..

Het is een snellere en voortdurende uitwisseling van erkenning tussen gelijken en hun leiders. Dit maakt de reis van de werknemer voor een individu zinvol en gedenkwaardig.

10. Team Bouwen Activiteiten

Een andere manier om de werknemerservaring te verbeteren is het organiseren van teambuildingactiviteiten. Buitenspelen en ijsbrekersessies helpen de druk op de werknemers weg te nemen en stress te verminderen.

Het moedigt teamwerk aan en versterkt de relaties tussen collega's en leiders. Werknemers kunnen een band smeden met mensen van verschillende afdelingen en nieuwe herinneringen creëren.

11. Interviews afsluiten

Maar soms gebeurt het dat een werknemer moet vertrekken. Je kunt het niet helpen. Maar je kunt altijd uitzoeken waarom ze weggingen.

Door exitgesprekken te houden, kunt u meer inzicht krijgen in de ervaringen van werknemers. U komt meer te weten over de werkcultuur, het gedrag van werknemers en andere zaken. Een bedrijf moet een goede relatie onderhouden met werknemers gedurende hun hele loopbaan.

Als zulke werknemers weggaan, zullen ze je veel meer vertellen dan "het ligt niet aan jou, het ligt aan mij". Misschien geven ze je opbouwende kritiek over waarom ze weggaan.

Hoofdstuk 8: Bonus Inhoud

how to improve employee experience during the times of covid-19

Werknemerservaring verbeteren tijdens Covid-19

Wereldwijde verstoringen zoals Covid-19 hebben veel onzekerheid gebracht voor het bedrijfsleven en de werkgelegenheid.

Maar het heeft de ervaring van de werknemers het meest gecompromitteerd.
Met werk op afstand en de toenemende digitalisering verandert de wereld van het werk. Probeer er extra op te letten dat uw digitale werknemers zich verbonden, gelukkig en veilig voelen.

SEen paar dingen voor HRs om in gedachten te houden:

  • Verhoog je feedback mechanisme.
  • Gebruik zoveel mogelijk technologie voor een constante communicatie.
  • Ondersteun uw medewerkers met de tools en training die nodig zijn voor communicatie en samenwerking.
  • Focus op het welzijn van de werknemers.

Laat uw werknemer weten dat u luistert. De beste manier om problemen aan te pakken is ze eerst te leren kennen.

Vraag het dus rechtstreeks aan uw werknemers. Ze zullen je vertellen of ze zich verbonden voelen met het werk. Ze zullen je laten weten welke kloof ze voelen met hun leeftijdsgenoten.

Werknemers tijdens de pandemie missen de kans om contact te maken. Mensen werken nu vanuit huis, tenzij er een reden is om naar kantoor te gaan. Videogesprekken, chats en regelmatige e-mails zullen helpen om de fysieke afstand te overbruggen.

Bied uw werknemers ruime mogelijkheden om te presteren, zich te ontwikkelen, contacten te leggen en te gedijen.

Organiseer vooral welzijnsprogramma's en fora waar zij hun ervaringen kunnen delen. Het zal hun werktevredenheid verhogen.

In Conclusie

Een goede en positieve werknemerservaring zal uiteindelijk van invloed zijn op uw retentiepercentages.

Werknemerservaring gaat veel verder dan de lijst van voordelen die u aan werknemers biedt. In plaats daarvan is het een integratie van extraatjes, omgeving, waarden en de bedrijfscultuur. Het zijn de factoren die ervoor zorgen dat uw werknemers elke dag naar het werk willen komen.

+
+
Book My 30-min Demo

The Ultimate Guide to Employee Rewards and Recognition