✨ Empower Your Team for Excellence : The Complete Handbook for Boosting Employee Engagement and Driving Peak Performance
+

Waarom leiders transformationeel leiderschap aanmoedigen in 2022

Last Updated on 
10 min read
transformationeel-leiderschap

De laatste jaren is de term transformationeel leiderschap in opmars. Organisaties in alle sectoren zien snelle veranderingen in het huidige digitale tijdperk.

Transformationele leiders weten hoe ze werknemers moeten aanmoedigen, inspireren en motiveren. Zij helpen medewerkers te presteren op manieren die zinvolle verandering teweegbrengen. Elk soort leider motiveert, daagt uit en ontwikkelt werknemers op verschillende manieren. Hun overeenkomstige stijlen kunnen allen inspireren tot verschillende uitkomsten.

Frances Hesselbein en Paul M. Cohen stellen in hun boek "Leader to Leader" (1999, p. 263) dat organisaties die de tijd nemen om leiderschap te onderwijzen, de concurrentie ver voor zijn.

In dit artikel gaan we dieper in op de transformationele leiderschapsstijl. We zullen ook bekijken hoe u transformationeel leiderschap in uw bedrijf kunt toepassen.

Wat is transformationeel leiderschap?

A-transformational-leader-inspiring-and-motivating-employees

Transformationeel leiderschap is een type leiderschapsstijl. Transformationele leiders inspireren en motiveren werknemers om een creatieve werkcultuur op te bouwen. In de transformationele leiderschapstheorie helpen leiders werknemers succesvol te transformeren. Ze maken werknemers klaar om op elke onzekerheid te reageren met innovatie en moed.

Transformationele leiders geloven in wendbaarheid. Zij transformeren hun werkprocessen van tijd tot tijd om te groeien en hun toekomst vorm te geven.

In de huidige tijd zijn we voortdurend getuige van verandering en onvoorspelbaarheid, van digitale transformatie of veranderende trends op de wereldmarkt. Volgens het rapport van market and markets, zal de omvang van de wereldwijde markt voor digitale transformatie naar verwachting groeien van 469,8 miljard dollar in 2020 tot 1009,8 miljard dollar in 2025, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 16,5% tijdens de prognoseperiode.

Belangrijke drijvende krachten achter de marktgroei zijn mobiele apparaten, apps en de toenemende toepassing van clouddiensten. Leiders worden geconfronteerd met uitdagingen bij het aanpassen van een duurzame leiderschapsstijl als gevolg van deze onvoorspelbaarheid.

Transformationele leiders zijn visionair en wendbaar. Zij hebben een gave om de noden en de onzekerheid van de toekomst te begrijpen.

Laten we dit beter begrijpen aan de hand van een paar voorbeelden uit de praktijk.

Voorbeelden van transformationele leiders

Transformationeel leiderschap komt misschien maar één of twee keer in een mensenleven voor. Hier zijn voorbeelden van een paar beroemde transformationele leiders die een impact hebben gehad.

Steve-Jobs-quotes-as-a-transformational-leader

Steve Jobs, de mede-oprichter van Apple, was een transformationeel leider in de waarste zin van het woord. Hij was creatief, gepassioneerd en visionair. Jobs moedigde zijn collega's aan om de noodzaak van innovatie in te zien. Hij omarmde de lange termijn en brede opvattingen om de doelstellingen van het bedrijf te bereiken.

Hij was een visionair die zijn volgelingen, stakeholders en klanten altijd inspireerde met een duidelijke visie. Het hielp hem om iets anders te creëren dan anderen, creatief te zijn en een trendsetter te zijn.

Nelson-Mandela-quotes-as-a-transformational-leader

Nelson Rolihlahla Mandela was een Zuid-Afrikaanse anti-apartheid revolutionary, staatsman en filantroop. Hij was president van Zuid-Afrika van 1994 tot 1999.

Nelson Mandela was een transformerend leider. Hij motiveerde zijn volgelingen tot uitzonderlijke prestaties. Nelson Mandela gebruikte charisma, inspiratie, geïndividualiseerde aandacht, en intellectuele stimulatie om te motiveren.

Jeff-Bezos-quotes

Jeffrey Preston Bezos is een Amerikaanse zakenmagnaat, media-eigenaar en investeerder. Bezos is de oprichter en uitvoerend voorzitter van Amazon. Bezos heeft altijd begrepen dat een succesvol bedrijf draait om het centraal stellen van de klant.

Hij biedt visies over wat 's werelds grootste online retailer zou worden en hoe dat zou kunnen worden gerealiseerd. Hij gelooft in het bouwen van korte termijn doelen om dingen te bereiken op een grotere schaal.

John-D-Rockefeller-quotes

John D. Rockefeller is een van de invloedrijkste industriëlen van de 19e en 20e eeuw. Hij was zonder twijfel een transformerend leider. Zijn investering in kerosine maakte een einde aan de afhankelijkheid van het land van de walvisvaart. Hij geconsolideerde en transformeerde de prille olie- en gasindustrie van de VS.

Rockefeller was ook een succesvol werkgever. Hij stond bekend om zijn filantropie van maatschappelijk verantwoord ondernemen in actie.

Reed-Hastings-transformational-leadership-quotes

Wilmot Reed Hastings Jr. voorzitter en mede-uitvoerend directeur van Netflix. Netflix begon als een postorder DVD service en is nu een multi-miljard-dollar amusementsdienst op abonnementsbasis.

Hastings heeft een revolutie teweeggebracht in de kijkgewoonten van miljoenen mensen wereldwijd. Maar zijn meest opmerkelijke prestatie is zijn managementstijl. In plaats van micromanaging, richt het bedrijf zich op totale autonomie voor werknemers. Het bedrijf staat werknemers een ongekende onafhankelijkheid toe in ruil voor marktleidende en generatie bepalende producten.

Transformationeel Leiderschap Model

Het concept van transformationeel leiderschap begon met James V. Downton in 1973.Het idee werd uitgebreid door James MacGregor Burns in 1978. In 1985, ontwikkelde de onderzoeker Bernard M. Bass het concept verder. Hij omvatte manieren om transformationeel leiderschap succes te meten.

Het model van transformationeel leiderschap moedigt leiders aan om het volgende te laten zien.

Transformationeel leiderschap wordt gemeten aan de hand van de Meer Factor Leiderschap Vragenlijst (MLQ). De MLQ is een enquête die verschillende leiderschaps karakteristieken identificeert. Het is gebaseerd op voorbeelden en biedt een basis voor leiderschapstraining.

Transformational-Leadership-Model-

De MLQ werd later ontwikkeld tot een huidige versie van de enquête, de MLQ5X. De huidige versie van de MLQ5X omvat 36 items die zijn onderverdeeld in negen schalen, met vier items voor elke schaal. John Antonakis en zijn collega's hebben de MLQ5X op betrouwbaarheid getoetst en gecontroleerd.

Wat zijn de Vier Componenten van Transformationeel Leiderschap?

Transformationele leiders beginnen niet met het ontkennen van de wereld om hen heen. In plaats daarvan, beschrijven zij een toekomst die zij in plaats daarvan zouden willen creëren. - Seth Godin.

Om een betere transformationele leider te zijn, moet men de vier elementen begrijpen die deze leiderschapsstijl drijven.

The-four-components-of-transformational-leadership

De vier elementen van transformationeel leiderschap zijn:

1. Geïdealiseerde Invloed

Geïdealiseerde invloed kweekt leiderschapsgedrag. Het helpt volgelingen om hen als rolmodellen te zien.

 • Transformationele leiders worden gerealiseerd wanneer zij rekening houden met anderen. Zij worden ook gerealiseerd wanneer zij de behoeften van anderen boven hun eigen belangen stellen.
 • Deze leiders ontwikkelen een gedeelde visie met hun teamleden. Zij richten zich op teambuilding en stellen hogere normen voor moreel en ethisch gedrag.
 • Zij beïnvloeden de teamleden door hen waarden en een sterke werkethiek bij te brengen.
 • Transformationele leiders begrijpen de morele consequenties van genomen beslissingen.

2. Geïndividualiseerde consideratie

Geïndividualiseerde consideratie is het begrijpen van de behoeften van de werknemers. Deze leiders houden rekening met de handelingen van de werknemers en begeleiden hen door te luisteren.

 • Transformationele leiders kunnen attent zijn door meer medeleven te tonen met hun werknemers. Zij kunnen sterke interpersoonlijke relaties met hen opbouwen.
 • Deze leiders houden het welzijn van de werknemers in het oog.
 • Zij begeleiden werknemers in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

3. Intellectuele Stimulatie

Intellectuele stimulatie in deze leiderschapsstijl betekent het aanmoedigen van innovatie. Het gaat ook om creatief denken en probleemoplossend vermogen.

 • Transformationele leiders geloven in het delen van alle informatie met hun werknemers. Zij geloven in doorzichtig leiderschap.
 • Zij communiceren openlijk om meer ideeën te genereren en analytisch denken op te bouwen. Open communicatie helpt de organisatie om meer perspectieven te krijgen tijdens de besluitvorming.

4. Inspirerende Motivatie

 • Transformationele leiders inspireren werknemers. Zij motiveren hen ook door uitstekende communicatievaardigheden, eerlijkheid en integriteit.
 • Zij geven het goede voorbeeld en richten zich op de ander en de taak die voor hen ligt.
 • Deze leiders zijn zelfverzekerd en optimistisch over de toekomst. Ze praten enthousiast met hun werknemers.
 • Transformationele leiders verbinden zich met iedereen en delen hun visie.

5 Belangrijkste Kenmerken van een transformationeel leider

Charecteristics-of-a-Transformational-Leader

1. Interpersoonlijke Vaardigheden

 • Transformationele leiders hebben sterke interpersoonlijke vaardigheden.
 • Deze leiders hebben sterke communicatieve vaardigheden. Zij tonen de juiste houding wanneer zij met mensen praten.
 • Zij luisteren naar mensen en geven effectieve feedback.
 • Transformationele leiders stellen relevante vragen en reiken ook de nodige oplossingen aan.
 • Zij zijn vaak excentriek en putten energie uit hun persoonlijkheid.
 • Deze leiders zijn niet-oordelend. Zij zijn zich bewust van hun omgeving, wat zich weerspiegelt in hun gedrag en daden.

2. Creatief en innovatief

 • Transformationele leiders creëren en denken buiten de gebaande paden.
 • Zij zijn altijd op zoek naar creatieve oplossingen en innovatieve ideeën.
 • Deze leiders bouwen aan een omgeving die inclusief en positief is.
 • Transformationele leiders geloven dat menselijke hulpbronnen een troef zijn. Voor deze leiders zijn de menselijke hulpbronnen een collectieve bron van creativiteit. Human resources helpen iedereen om innovatie en transformatie te brengen.
 • Zij geloven in een cultuur die iedereen de ruimte geeft om ideeën te bespreken en hun perspectieven te delen.

3. Aanpassingsvermogen

 • Transformationele leiders zijn behendige en snelle denkers.
 • Zij passen zich in een mum van tijd aan de veranderende scenario's aan. Deze leiders nemen onmiddellijk maatregelen om stabiliteit te brengen.
 • Transformationele leiders hebben een gave om de onzekere toekomst te zien. Zij experimenteren om te transformeren naar een duurzame werkplek.
 • De manier waarop iemand in een crisis reageert, zegt veel over hem. Zij zijn bestand tegen de instabiliteit en onvoorspelbaarheid die de zakenwereld met zich meebrengt.
 • Transformationele leiders gedijen in ongunstige situaties en creëren nieuwe kansen door positief te zijn.
 • Deze leiders geloven in strategisch leiderschap. Zij maken de juiste strategieën mogelijk om zich aan te passen aan diverse veranderingen.

4. Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid is een eigenschap die van cruciaal belang is voor elke leider. Nieuwsgierigheid creëert een intelligente geest en een uitlaatklep voor immense mogelijkheden.

 • Grote leiders zijn altijd nieuwsgierig. Zij nemen briljante geesten aan die de behoeften van de organisatie kunnen vervullen. Goed geëngageerde werknemers kunnen praktische oplossingen aandragen voor een bepaald probleem.
 • Deze leiders zijn altijd op zoek naar betere kansen. Ze volgen de huidige trends op de voet om vooruit te komen.

5. Risiconemers

De weg naar transformatie kent vele hobbels en onzekerheden. Niet elk geweldig idee komt tot bloei.

 • Grote leiders zijn zij die bereid zijn een kans te wagen en in hun beslissingen te geloven.
 • Deze leiders begrijpen de berekende risico's die aan elke zakelijke beslissing verbonden zijn.

Het belang van transformationeel leiderschap in het bedrijfsleven

A-transformational-leader-motivating-an-employee-to-solve-problems-and-bring-positive-outcomes

De toepassing van transformationeel leiderschap heeft veel positieve gevolgen. Het is niet alleen gunstig op de werkplek, maar ook in andere situaties. De vier componenten van transformationeel leiderschap worden geassocieerd met positieve emoties op de werkplek.

De vier componenten worden ook in verband gebracht met een grotere arbeidstevredenheid en een grotere doeltreffendheid van de werknemers. Intellectuele stimulatie en inspirerende motivatie brengen positieve emoties met zich mee, zoals enthousiasme en geluk.

Een transformationeel leider inspireert mensen en volgt hun eigenbelang. Daarom is het van vitaal belang om de teams van de organisatie af te stemmen op transformationeel leiderschap. Het zal leiden tot hogere werktevredenheid, werknemers moreel en motivatie.

Hoe Transformationeel Leiderschap toepassen in uw bedrijf?

How-to-apply-Transformational-Leadership-in-your-company--

Transformationeel leiderschap gaat over het empoweren van uw medewerkers. Het gaat over hen inspireren om opmerkelijke resultaten te bereiken.

Hier zijn enkele van de manieren waarop u transformationeel leiderschap in uw bedrijf kunt toepassen-

 • Wees doorzichtig.

U zult niet over alles open zijn, maar het is essentieel om transparantie te bieden aan uw werknemers. Als werknemers over alles in het duister worden gelaten, zullen ze minder geneigd zijn hun gedachten en ideeën te delen.

Houd uw team op de hoogte van alle belangrijke veranderingen binnen het bedrijf. Zorg er ook voor dat u de doelstellingen duidelijk omschrijft en vastlegt om ze effectief te bereiken.

 • Voldoe aan de behoeften van uw werknemers.

Een van de meest opmerkelijke motivatietheorieën is de behoeftehiërarchie van Maslow.

Maslow-s-Hierarchy-of-Needs

Maslow's hiërarchie van behoeften omvat vijf verschillende niveaus-

 1. Zelf-actualisatie,
 2. Achting,
 3. Verbondenheid,
 4. Veiligheid, en
 5. Fysiologisch.

Leiders moeten aan deze vijf niveaus van behoeften voldoen om effectieve werknemers prestaties te verzekeren. Door aan deze behoeften te voldoen, worden werknemers loyaler en presteren ze ook beter dan verwacht.

 • Luister naar de zorgen van het team.

Als leider moet u uw werknemers tonen dat u om hen geeft. Wanneer een teamlid naar je toekomt met een probleem of een zorg, neem dan altijd de tijd om te luisteren. Door empathie te tonen, zullen ze zich meer voor u openstellen.

 • Geef het goede voorbeeld.

Als transformationeel leider moet je je gedragen als een rolmodel en het goede voorbeeld geven. Toon betrokkenheid en toewijding om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Zorg er ook voor dat je een werkcultuur creëert die teamwerk cultiveert.

Verschil tussen transformationeel en transactioneel leiderschap

A-leadership-weighing-machine-with-transformational-and-transactional-on-both-ends

Leiders, het is belangrijk om op te merken, zijn niet beperkt tot één leiderschapsstijl. Vaak kan het combineren van verschillende benaderingen de resultaten van de organisatie verbeteren.

Transformationeel en transactioneel leiderschap zijn twee stijlen die grondig zijn onderzocht. Toch kan een bepaalde leider verschillende gradaties van beide typen vertonen.

 • Transformationele leiders bevorderen creativiteit, innovatie en buiten het kader denken. Maar, transactionele leiders geloven in het vasthouden aan bestaande regels en voorschriften.
 • Gedragingen van transformationele leiders omvatten het motiveren en inspireren van teamleden om het werk te doen. Transactionele leiders richten zich meer op zelfmotivatie en een gestructureerde omgeving.
 • Transformationele leiders geloven in het beïnvloeden van anderen. Transactionele leiders geloven in het aansturen van anderen.

Laatste noot!

Final-Note-

Bent u een praktiserend leider of ambieert u er een te zijn in deze digitale wereld? Wat het ook is, transformationeel leiderschap toevoegen aan uw leiderschapsvaardigheden is van vitaal belang. Omzien naar uw team en hen motiveren is essentieel. Het helpt werknemers beter om te gaan met verandering en gefocust te blijven tijdens kritieke dagen.

Transformationeel leiderschap helpt bij het ontwikkelen van een individuele toewijding aan organisatorische doelstellingen. Het lijnt individuele doelstellingen met de belangen van hun leiderschap gemeenschap.

Wilt u uw leiderschapskwaliteiten nog meer verbeteren? Bekijk onze mini-gids “Gids voor Leiderschap: Verbeter uw vermogen om te leiden..”

envelope
Subscribe for HR Insights

The Ultimate Guide to Employee Rewards and Recognition