Vantage Point Webcast With Kaustubh : Moonlighting And The Need To Engage The Workforce With Innovative Tools
+

5 eenvoudige stappen om een succesvol ontslagplan op te stellen

Last Updated on 
6 min read
ontslagvergoeding

In 2020, toen de pandemie van het Coronavirus op haar hoogtepunt was, bereikten de economie en het werkloosheidscijfer een nieuw dieptepunt met massaontslagen. Zelfs in normale tijden is een ontslag of een ontslag een harde pil om te slikken voor alle werknemers. Ontslagen in dergelijke moeilijke tijden zijn nog stressvoller en overweldigender. Toen het onderwerp ontslagen opdook, kwam ook de kwestie van een billijke ontslagvergoeding ter sprake.

Bedrijven kunnen er al dan niet voor kiezen hun werknemers een ontslagvergoeding te betalen. Maar het aanbieden van een ontslagvergoeding brengt overwegingen en nalevingen met zich mee.

Als uw bedrijf nog geen beleid voor ontslagvergoedingen heeft, lees dan mee hoe u een plan voor ontslagvergoedingen van de grond af aan kunt opbouwen.

Maar eerst moet u weten waar het over gaat.

Wat is een ontslagvergoeding?

Een ontslagvergoeding is een forfaitaire som die wordt uitgekeerd aan werknemers die onvrijwillig worden ontslagen. Een voorbeeld hiervan is wanneer een organisatie een groot aantal werknemers ontslaat, hetzij wegens economische moeilijkheden of inkrimping van het personeelsbestand.

Voor voltijdse werknemers wordt de ontslagvergoeding gewoonlijk berekend als het aantal jaren dat zij bij het bedrijf hebben gewerkt, vermenigvuldigd met één of twee weken standaardloon. Op verzoek van de werknemer kan de vergoeding tot vier weken worden uitgebreid, afhankelijk van zijn omstandigheden en relatie met de werkgever.

Een ontslagvergoeding omvat een geldbedrag, voortzetting van de verzekeringsuitkeringen, niet-opgenomen vakantiedagen of ziektedagen, aandelenopties, hulp bij pensioenplannen en het vinden van een nieuwe baan, enz.

Volgens de Fair Labor Standards Act (FLSA), is het niet verplicht om een ontslagvergoeding te betalen aan vertrekkende werknemers. Maar meestal bieden werkgevers een ontslagvergoeding aan als een gebaar van goodwill en concurrentievoordeel.

Niet elke werknemer heeft echter recht op een ontslagvergoeding op het moment van de scheiding. Het wordt meestal gegeven aan de lange termijn werknemers voor hun jaren van dienst en bijdrage aan het bedrijf. In sommige gevallen besluiten bedrijven om ontslagvergoedingen aan te bieden aan werknemers die om een reden zijn ontslagen of die vrijwillig vertrekken.

Evenzo zijn bedrijven wettelijk niet gerechtigd om een ontslagvergoeding aan te bieden als zij een opzegtermijn van 60 dagen of meer in acht nemen. Doet zij dit niet, dan moet de organisatie een ontslagvergoeding aanbieden of de vergoeding voor de ontslagen werknemers voortzetten gedurende maximaal 60 dagen.

"Je wilt jezelf in de best mogelijke positie brengen om zekerheid te hebben over wat je een werknemer verschuldigd bent."
– Jodi Gallagher Healy

5 stappen om een succesvol ontslagplan op te stellen

1. Ken uw verplichtingen

severance-pay
Bron: Unsplash

Het is van het grootste belang dat u op de hoogte bent van de naleving van de regelgeving voordat u uw ontslagvergoedingsbeleid gaat plannen. U moet rekening houden met de administratieve en provinciale wetten bij het opstellen van een ontslagvergoeding beleid.

Elke staatswet kan verschillende regels hebben wanneer een werknemer onvrijwillig wordt ontslagen. Het verschilt ook naargelang het soort werknemers. In sommige staten kan een ontslagvergoeding bijvoorbeeld verplicht zijn voor alle werknemers in het onderwijs of bij de overheid.

Er zijn ook veel gevallen geweest waarin werknemers hun werkgevers voor de rechter hebben gedaagd met het argument dat zij ten onrechte zijn ontslagen. Zij kunnen een vordering instellen op grond van discriminatie, gelijke kansen op werk, en andere soortgelijke vorderingen.

Verdiep u in alle arbeidswetgeving rond de verschillende wettelijke instanties zoals ERISA, ADEA, WARN Act, enz.

Raadpleeg een advocaat als dat nodig is. Zorg ervoor dat u alle wetten volgt die gelden voor het werkgelegenheidsbeleid van uw staat als u niet wilt dat een werknemer een rechtszaak tegen u aanspant.

2. Analyseer de subsidiabiliteit en dekking

Severancepayment
Bron: Unsplash

Niet elke werknemer heeft recht op een ontslagvergoeding bij beëindiging van het dienstverband. Dat hangt af van de nationale wetgeving en het aantal dienstjaren in de organisatie. Werkgevers kiezen ervoor om hun langdurige werknemers een ontslagvergoeding aan te bieden, vooral die in het midden- tot topmanagement. Het is een manier om hen te bedanken voor hun jarenlange dienst en bijdrage.

De ontslagvergoeding hoeft niet voor alle ontslagen werknemers gelijk te zijn. Het hangt af van de duur van het dienstverband, de gezinssituatie, de arbeidsovereenkomst en de financiële solvabiliteit. Stel bijvoorbeeld dat sommige werknemers op het punt staan met pensioen te gaan. In dat geval moet u overwegen om ook hen te ondersteunen met een pensioenplan.

Stel nu dat een werknemer u voor een korte periode heeft gediend. Laten we zeggen een jaar of zelfs minder dan dat. In dat geval kunt u er al dan niet voor kiezen om een ontslagvergoeding aan te bieden. En zelfs als u dat doet, mag het uiteraard niet hetzelfde bedrag zijn als dat wat u aan uw langetermijnwerknemers bood.

Het motief is om empathisch en attent te zijn wanneer iemand zijn baan verliest.

3. Preparar o contrato de rescisão

Severanceagreement
Bron: Unsplash

Een beëindigingsovereenkomst is een juridisch document waarin de voorwaarden staan vermeld waaronder de werknemer wordt ontslagen. Het wordt ook wel een "juridische tegenprestatie" genoemd om de aansprakelijkheid van de werknemer bij het bedrijf vrij te geven. Het is het beste om dit met uw advocaat of juridisch team te bespreken om er zeker van te zijn dat u alle basisprincipes hebt gedekt.

Het verliezen van een baan is een onaangename ervaring. Sommige mensen kunnen ook besluiten zich tegen hun werkgever te keren. Het is dus van cruciaal belang om alle communicatie schriftelijk vast te leggen. Het voornaamste doel van een beëindigingsovereenkomst is om toekomstige rechtszaken van de vertrekkende werknemers te vermijden en een vertrek zonder gedoe te laten verlopen.

Enkele van de belangrijkste punten om niet te missen in de ontslagovereenkomst zijn:

  • De omstandigheden waarin de werknemer werd ontslagen.
  • Voorwaarden waaronder een ontslagvergoeding zal worden toegekend.
  • Bedrag van de ontslagvergoeding of de inhoud van de volledige ontslagvergoeding.
  • Geheimhoudingsovereenkomst van de privacy van het bedrijf en het handhaven van de vertrouwelijkheid tegenover de concurrenten.
  • De werkgever heeft het recht de ontslagovereenkomst naar eigen goeddunken te wijzigen of te beëindigen.

In de meeste gevallen krijgen de werknemers 21 dagen om de overeenkomst te ondertekenen. Na ondertekening hebben zij zeven dagen om het aanbod te herroepen. U kunt besluiten het aanbod ongewijzigd te laten of aan te passen aan uw bedrijfsbeleid of aan dat van de werknemer.

4. Afronding van de ontslagvergoeding

Severancepackage
Bron: Pexels

Na alle aspecten te hebben overwogen, zou u nu een redelijk idee moeten krijgen over wat en hoeveel u in een ontslagvergoeding moet opnemen om het een billijke verdeling te noemen.

Samen met de ontslagvergoeding, zijn hier enkele van de andere voordelen die u kunt bieden:

  • Voordelen voor de gezondheidszorg: Sommige werkgevers kiezen ervoor om de ziektekostenverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en andere voordelen in de gezondheidszorg van de ontslagen werknemers voort te zetten.
  • Aanbevelingsbrieven: Dit klinkt misschien heel weinig, maar het kan van grote hulp zijn voor iemand die een baan nodig heeft.
  • Outplacementdiensten: Een zoektocht naar een baan is een stressvol proces. Om het te verlichten, kunt u helpen bij outplacementdiensten. Dit omvat loopbaanbegeleiding, het opstellen van cv's en nog veel meer. Het zal zeker de goodwill van uw bedrijf opbouwen en de werknemer laten zien dat u om hem geeft.
  • Ongebruikte vakantietijd: U kunt ook niet-opgenomen vakantietijd of ziekteverlof compenseren.
  • Pensioen opties: U kunt kiezen om te helpen met pensioenplannen en aandelenopties.

Naast het bovenstaande laten sommige werkgevers hun werknemers zelfs de kantoormiddelen zoals laptops, drukkers, enz. houden, als een uitgebreid voordeel.

Verwacht ook een onderhandeling van de werknemer. U moet bereid zijn uw aanbod te motiveren en ruimte te laten voor de onderhandelbare punten.

5. Notifique o Funcionário/Funcionários

Severanceagreementmeeting
Bron: Pexels

Als alles klaar is, beslist u over het juiste tijdstip om een vergadering met de werknemer(s) te plannen. Het is het beste om dergelijke juridische zaken persoonlijk te bespreken. Maar gezien het thuiswerk-scenario hebt u geen andere keuze dan het op afstand te doen.

Wees klaar om alle vragen te beantwoorden die opkomen. Zorg ervoor dat uw communicatie duidelijk en nauwkeurig is en dat uw werknemers alle voorwaarden van de overeenkomst begrijpen. Bied hulp aan bij het voorlichten over de werkloosheidsuitkeringen van het staatsdepartement van arbeid en dergelijke.

Samenvattend

Hoewel het niet verplicht is om de werknemers een ontslagvergoeding aan te bieden, is iemand laten gaan altijd pijnlijk en uitdagend voor beide partijen.

Laten we het terugbrengen tot twee belangrijke redenen waarom het slim is om vooraf een plan voor een ontslagvergoeding op te stellen. Ten eerste zal het u helpen om een behoorlijke goodwill te kweken en geen tekenen van bitterheid achter te laten bij de werknemers. En het belangrijkste: u kunt er zeker van zijn dat u geen onverwachte gerechtelijke opzegging in handen krijgt van een van uw werknemers.