✨ Empower Your Team for Excellence : The Complete Handbook for Boosting Employee Engagement and Driving Peak Performance
+

5 Factoren die de kracht van intrinsieke motivatie op de werkvloer herstellen

Last Updated on 
4 min read
intrinsieke-motivatie

Het stimuleren van de motivatie op de werkplek is een lastige zaak voor alle managers. Het is een integrerend deel van hun dagelijkse werk, dat mensen helpt om elke dag beter te worden en grootse dingen op nieuwere manieren te doen. Dat is waarschijnlijk de moeilijkste uitdaging voor managers.

Loonsverhogingen zijn een uitstekende motivator voor het personeel. Maar het kan niet altijd de sleutel zijn tot werknemers geluk en -tevredenheid. Er zijn verschillende manieren om werknemers te motiveren.

Om uw werknemers effectief te motiveren, moet u dus de verschillende soorten motivatie begrijpen. Bovendien zullen uw mensen, afhankelijk van hun behoeften, verschillend reageren op uw inspanningen.

In het algemeen zijn er twee soorten motivatie op de werkplek: intrinsieke en extrinsieke.

Er is veel discussie over het hele Intrinsieke vs. Extrinsieke motivatie debacle. Maar laten we eerst het belangrijkste verschil kennen. Intrinsieke motivatie verwijst naar de persoonlijke bereidheid van de werknemers om uitdagingen te overwinnen en beter te presteren. Ze halen voldoening en plezier uit wat ze doen.

Extrinsieke motivatie daarentegen heeft externe factoren nodig, zoals geld, roem en lof.

In deze blog zullen we het concept van intrinsieke motivatie op het werk begrijpen, dat mensen helpt om enthousiast te blijven over hun negen-tot-vijf baan.

Wilt u de inspanningen van uw werknemers erkennen en hun moreel opkrikken?

Intrinsieke motivatie wordt gedefinieerd als het doen van een activiteit voor de inherente bevrediging ervan in plaats van voor een aantal afsplitsbare gevolgen.

Een intrinsiek gemotiveerde werknemer werkt eerder voor het enthousiasme en de uitdaging, dan voor de externe voordelen. Hier is de beloning de kansen die werknemers krijgen om te leren, te groeien en hun potentieel te benutten. Het is ongetwijfeld een levendiger en diepgaander concept in vergelijking met extrinsieke motivatie.

Bedrijven richten zich over het algemeen uitsluitend op het verschaffen van werknemerstevredenheid door middel van extrinsieke motivatoren. Nieuw onderzoek naar motivatie op het werk suggereert echter dat het beter is om meer aandacht te besteden aan intrinsieke motivatie. Dat komt door de steeds veranderende behoeften en eisen van de dynamische beroepsbevolking. Laten we, om dit in detail te weten, de verschillende aspecten begrijpen die het waarom en hoe van intrinsieke motivatie op de werkplek verklaren.

Top 5 Factoren die Intrinsieke Motivatie Ontsluiten op de Werkplek

1. Autonomie

Als werknemers de vrijheid krijgen om te bepalen hoe ze hun werk willen doen, is dat voor hen het meest zinvol. Laat uw werknemers een paar van hun eigen beslissingen nemen op het werk, met gebruikmaking van hun beste oordeel. Het zal hen een zeker gevoel van trots en eigendom geven over hun werk met een doel.

Flexibele arbeidstijd is het perfecte voorbeeld waarbij werknemers kunnen beslissen om te werken zoals zij dat willen. U moet echter wel grenzen stellen en het meest praktische werkplan voorstellen.

In de hele aanpak bent u er verantwoordelijk voor dat het werkt op een manier die geschikt lijkt voor uw bedrijfsdoelstellingen.

2. Uitdaging

Vaak willen werknemers geen uitdagingen aangaan omdat ze niet gemotiveerd genoeg zijn. Maar de mensen die zich positief laten uitdagen, blijven altijd intrinsiek gemotiveerd.

Extrinsieke beloningen zijn goede motivatoren, maar zorgen er niet noodzakelijk voor dat werknemers extra verantwoordelijkheden op zich nemen. Ook wil je iemand misschien niet ineens een heel andere rol aanbieden.

Maar soms kunt u hen extra taken geven die hen interesseren. Dat is waar het concept talentbeheer om de hoek komt kijken. Door hen hun talenten op de werkplek te laten gebruiken, kunnen zij zichzelf testen. En dit zal hen van binnenuit motiveren.

3. Erkenning

Het creëren van een cultuur van erkenning is de eerste juiste stap naar intrinsieke motivatie op de werkplek. Hoewel bedrijven kiezen voor externe beloningen, voelen werknemers zich intern gemotiveerd. Het helpt bij betere prestaties en verhoogt de betrokkenheid van werknemers.

Uit onderzoek blijkt dat de aanwezigheid van een erkenningsprogramma 66% van de werknemers gemotiveerd houdt op hun werk. Het is ook een uitstekende manier om te zeggen dat het geleverde werk wordt gewaardeerd en dat de werknemers een essentieel onderdeel van het bedrijf zijn.

Bent u op zoek naar een opwindend belonings- en erkenningsprogramma voor uw werknemers? Wij kunnen u hierbij helpen. Bezoek Vantage Circle- het one-stop belonings- en erkenning platform. Het is gemakkelijk te gebruiken, en is volledig aanpasbaar aan de behoeften van uw werknemers.

4. Mentorschap

Werknemers zoeken kennis en kansen om zichzelf te ontwikkelen. Goed presterende mentoren kunnen een grote bron van motivatie zijn. Door uw werknemers met hen in contact te brengen, kunnen ze groeien en zich hun vaardigheden eigen maken. Zij helpen ook de sterke punten van mensen te erkennen, zodat zij onafhankelijker kunnen worden.

Open communicatie, op en neer in de hiërarchische lijn, is essentieel voor intrinsieke motivatie op de werkplek. Intern mentorschap of opleidingsprogramma's verbreden deze communicatielijn ook.

Tegelijkertijd houden intrinsiek gemotiveerde werknemers ervan hun kennis te delen met hun collega's. Mentorschap Programma's kunnen dus een uitstekende bron voor het bedrijf zijn, als ze door de werknemers goed worden gebruikt.

5. Inschatting

Wanneer u een dieetplan begint te volgen, overweegt u zichzelf na enkele maanden te evalueren. Het helpt je om je dieet schema te herzien en houdt je op de been. Het is vergelijkbaar in het geval van intrinsieke motivatie op het werk.

Als werknemers terugkijken op de doelstellingen en de verwezenlijkingen, weten ze waar ze staan. Ze kunnen hun prestaties en de kwaliteit van hun werk meten. Constructieve feedback van uw kant kan uw werknemers helpen het gevoel te krijgen dat ze zich voortdurend kunnen verbeteren.

Uiteindelijk Woorden

Inzicht in motivatie op de dynamische werkplek is een cruciale stap in het creëren van een doelgerichtheid bij werknemers. Elk bedrijf heeft zijn eigen unieke methode om mensen te motiveren, maar bovenal spelen intrinsieke factoren een belangrijkere rol. Het juiste evenwicht vinden tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie kan echter de sleutel zijn tot algemeen zakelijk succes.

envelope
Subscribe for HR Insights

The Ultimate Guide to Employee Rewards and Recognition